Det går att påverka beslutet

I GP:s pappersutgåva står det idag att det kan bli färre betalstationer och att man ser över Älvsborgsbron, Backaplan, Guldheden och St Sigfrids plan – Skår. Man gör alltså en översyn till grundförslaget, men detta måste ändå bestämmas av Riksdagen och kommer att pågå in på hösten.

Lars Bertil Ekman säger:

“Vi behöver mer tid på oss att studera omfattningen av trängselskattezonen. Allmänhetens reaktioner är också viktiga för det arbete som vi nu genomför.”

Detta påvisar igen att förslaget inte är speciellt genomtänkt och att vi kan påverka beslutet. Detta är också ett tecken på att Vägvalets påtryckningar har satt frågan i gungning och att man försöker lugna allmänheten. Men det är valtider så det är viktigt att rösta på Vägvalet för att frågan skall kunna bevakas i kommunfullmäktige av någon som är kritisk. Vägvalet kommer inte gå med på en förfinad modell som uttrycks utan kräver att trängselskatten avskaffas. Hur man än gör så är det en kostsam indrivning och orättvis för många personer.

Jan Hallberg (M) välkomnar översynen:

“Gränserna på Hisingen måste ses över så att Backaplan kommer utanför zonen. Vad gäller Älvsborgsbron blir det ekonomin och belastningen på Söderleden som avgör om den stationen ska vara kvar.”

Jan Hallberg är hårt ansatt och uttrycker nu möjligheter med reservationer. Man får inte glömma av att zonen ser ut som den gör för att ta in så mycket pengar som möjligt. En mindre tullzon innebär större kostnader för systemet om man sätter dessa i relation till intäkterna. En trängselskatt där över 50% av intäkterna försvinner i administration blir ännu svårare att försvara.

Om Backaplan ska hamna utanför betalzonen, innebär det att zonen måste flyttas ned mot Göta Älvbron som då ringar in centrum. Ett alternativ som fanns med i diskussionerna, men som röstades ned av de politiska partierna på inrådan av Trafikverket. Alla parter försöker nu släta över frågan genom att lova saker innan valet som kanske ändå inte uppfylls efteråt.

Rösta Vägvalet för att påverka!

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar