GP – Förslag om Förbifart Göteborg i öster

Igår kunde vi i GP:s papperstutgåva läsa om förslaget om Förbifart Göteborg som föreslås av Åke Forsström, professor i kulturgeologi med inriktning mot samhällsplanering. Förslaget går ut på att skapa en ny förbindelse mellan E6:an och riksväg 40, genom att bygga en ny väg mellan Benarby och Björrödsmotet öster om Landvetter. I dagsläget väljer de flesta trafikanter som kommer söderifrån på E6:an att åka via Göteborg och Kallebäck om de ska till Landvetter.

Åke Forsström säger:

“Om man kan avleda en del trafik från E6:an så hade det varit bra. Jag tror att många pendlare skulle kunna spara tid. Det skulle dessutom öka tillgängligheten till Landvetter flygplats.”

“Det saknas en förbifart i öster. I väster har vi E20 men en motsvarighet saknas här. Jag ser detta som ett allmänt trafikmässigt problem”

Förslaget innebär i sin helhet en ny väg mellan väg 542 vid Skalmered och väg 550 vid benareby, vägen skulle bli cirka fem kilometer lång. Tillsammans med Öjersjöled, Bergsjöleden och Jordfallsbron öppnas i princip en förbifart öster om Göteborg.

Enligt planchef Annika Thörneby är det nu upp till politikerna i Härryda kommun att diskutera förslaget vilket kan ta upp till två månader innan besked.

Ett intressant förslag som skulle kunna leda om trafiken i öster. I kombination med en förstärkning av leden i väster, enligt Vägvalets förslag Götaringen, skulle trafiken kunna ledas runt Göteborg precis som i andra städer runt om i Europa. Men tyvärr röstades förslaget om Götaringen ned i Trafiknämnden efter tjänstemännens förslag om att detta var en onödig satsning. Vi vet ju sedan tidigare blogginlägg att ingen avstämning gjorts av tjänstemännen med Trafikverket och därför är det med stor sannolikhet inte avstämt med Härryda kommun heller.

Utbyggnaden är en fråga för politiken att avgöra och det är bra att även ett förslag för östra delen presenterats. Då är det viktigt att Göteborg Stad tar till vara på den och samverkar med Härryda kommun och Trafikverket för att se vad som skulle kunna realiseras.

Det går ju inte att sticka under stol att en ringled stör trängselskatten då stationen på Älvsborgsbron skulle behöva tas bort. Men ska vi ha bort trafiken eller ska vi ha kvar den i centrala staden? Att inte på några villkor röra trängselskattestationerna stärker ju bara det som vi påpekat hela tiden: vid införandet av trängselskatt ska man köra bil annars blir det inga pengar till medfinansiering. Det handlar således inte om miljön, för då hade ingen politiker och tjänsteman kasserat förslaget om Götaringen. Trängselskatten handlar endast om en sak: pengar!

Förslaget om Götaringen ska upp i kommunfullmäktige så småningom och då får vi hoppas att övriga partier kanske ser nyttan med den och bortser från prestigen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Håller med om att E6 skall dras öster om Göteborg och detta har ju utreds. Varför har det blivit stopp? I samband med detta byggs en ny järnvägsstation utefter den nya E6:ans sträckning och från denna nya station går det shuttlar in till centralstationen varje minut. Det fungera på flygplatser när planen inte går in till terminalen så det fungerar säkert här också. Därefter dammas alla gamla utredning om att spårvagnar körs ett par meter upp i luften på betongvägar alternativt att det blir hängande vagnar som i Wuppertal i Tyskland. Bron över älven måste ju även förnyas men totalpriset borde bli billigare och mer ändamålsenligt än att gräva upp hela stan för ett järnvägsspår.