GP fortsätter med sina övertramp

I söndagens pappersutgåva av GP skrev Gunilla Grahn-Hinnfors en artikel om hur Västlänken ska finansieras utan trängselskatt.

Det finns flera sakfel i artikeln och återigen väljer ytterligare en av GP:s journalister att ta ut svängarna utan faktakoll.

Gunilla Grahn-Hinnfors skriver:

“Tunnelprojektet är en supertanker som för länge sedan lättat ankar. Den vänder man inte i första taget. Redan nu är massor av pengar nedplöjda och massor av människor anställda för att driva bygget fram till 2028.”

Ordvalet “massor av pengar” är anmärkningsvärt, då det inte beskriver hur mycket som faktiskt fram tills idag lagts på Västlänken. Projekteringen är beräknad till 500 miljoner kronor och dessa är ännu inte förbrukade. Det borde vara på sin plats, med ordvalet “massor”, förklara hur mycket som Västlänken faktiskt beräknas kosta, nämligen 20 miljarder kronor. Om vi därtill lägger Riksrevisionens påpekande om tilläggsinvesteringar på 35 miljarder, så kommer den att kosta 55 miljarder kronor. Det om något är “massor av pengar” om vi inte redan nu bromsar detta vansinnesprojekt. Men det valde givetvis Grahn-Hinnfors att inte nämna i artikeln.

Vidare skriver Grahn-Hinnfors:

“Om inkomsterna från trängselskatterna faller bort återstår en höjning av kommunalskatten eller omfattande nedskärningar av verksamheter som skola och äldrevård.”

Återigen ett anmärkningsvärt påstående eftersom inga av de etablerade partierna ens förespråkat en skattehöjning. En skattehöjning kan vara regional och/eller kommunal. Hur stor skattehöjningen blir beror på vad vi väljer att investera i. Att dra in skola och äldrevård i diskussionen är ren skrämselpropaganda. Vi kunde lika gärna spekulera från andra hållet då själva bygget av Västlänken kan försätta Göteborg i stor skuld som kan påverka skola och äldrevård för decennier framöver.

Grahn-Hinnfors fortsätter:

“Vägvalet och SD viftar bort frågan genom att plocka bort tunneln. Men så länge de inte svarar på hur tågtrafiken då ska lösas eller hur troligt det är att staten och regionen skulle vara intresserade av att fortsatt stödja Västsvenska paketet om Västlänken försvinner, kvarstår frågetecknen. Och något folkinitiativ mot Västlänken har inte synts till.”

Vänta lite nu. Vägvalet har presenterat både ett alternativt paket och en tåglösning. Dessa går tydligen att vifta bort hur lätt som helst av Grahn-Hinnfors. Och då även med ren lögn att vi inte svarat på hur tågtrafiken ska lösas.

Jag har även frågat Grahn-Hinnfors på Twitter hur hon menar och fått följande svar:

Problemet för er är att ni tills m SD måste få majoritet i KF för att få igenom detta. Alla andra stöder paketet med länk.

Så länge det finns stabil majoritet för västsvenska paketet måste det finansieras. Omröstning om t-skatt blir om fel fråga.

För att stoppa länken måste ni ha allierade. De är långt borta. Ska vi folkröstning om skattehöjning då?

Hur vet Grahn-Hinnfors efter ett utfall av en folkomröstning att en majoritet fortfarande är för just dagens västsvenska paket? I ett kommande val kan mycket förändras.

Sedan står det väl Grahn-Hinnfors fritt att själv väcka en folkomröstning om en skattehöjning? Det är hennes egna medborgerliga rätt enligt grundlagen. GT och Vägvalet har redan försökt var sin gång. Och i båda fallen har man haft göteborgarna med sig, men inte politikerna.

Om vi nu går mot en folkomröstning så borde vi rensa i debatten och hålla oss till fakta och sanningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vi kan ta Citybanan under Stockholm. Den regionala delen av den har inte finansierats enbart av innvånarna i Stockholms kommun även fast den enbart ligger i Stockholms kommun. Den har finansierats regionalt. Förutom Stockholms läns landsting har även andra delar av Mälardalen bidragit till den regionala finansieringen.

  Hur skulle det vara om Gunilla Grahn-Hinnfors kunde lyfta sin blick utanför fågelbadet Göteborg och se hur regionala nyttigheter finansieras i andra delar i landet.

 • Gunilla Grahn-Hinnfors kallar också sin högst personlig färgade KRÖNIKA för “analys”!

  Skall inte en analys vara neutral och saklig, objektiv och ur flera olika synvinklar med både fördelar och nackdelar för resp..

  Nej, det blir betyget F Gunilla ! Dvs bakläxa och retur!

 • GP fortsätter med sin propaganda för Västlänken med oförminskad styrka. Ser du överhuvtaget inga risker med Västlänken ? Jag trodde efter de mycket genomlysande artiklar som publicerades i just GP om projekets utformning , volymer ,öppna schakter , mm att just GP´s ledning skulle börja ifrågasätta rimligheten i projektet. Men icke ! Ni trummar på som vanligt. Byggs inte Västlänken kommer Göteborg att stagnera och gå under. Ungefär så kan man tolka de senaste artiklarna i papperstidningen. Visst går det att bygga i göteborgsleran. Men det är en mycket svår geoteknik ( se bara på projeket Gamla Ullevi ). I dagsläget har Gp valt att ställa sig på den politiska maktelitens sida. SVAGT !!!

 • De politiska reportrarna på GP är beroende av goda relationer med de styrande i Göteborg. De ifrågasätter inte ens politikernas hantering av spårvagnarna, men är snabba med att peka finger så fort en konsult eller tjänsteman kan pekas ut.

  Jag sade upp GP och skickade ett brev till dem där jag förklarade att deras partiskhet gör att jag inte längre med gott samvete kan köpa deras propaganda.

 • Ju mer man ser desto mer börjar det kännas som om Göteborg är en guldgruva för somliga – och att de korruptionsskandaler vi hittills sett bara är toppen av ett isberg. Alla täcker för varandra och saker döljs genom olika bolagskonstellationer. Det är bara några få som vågar ifrågasätta och istället blir utfrysta och utestängda.

  Känns som kommunsponsringen av Leksands hockeylag av den lokala kommunen där var ett under av öppenhet och inte alls särskilt uppseendeväckande.

  Jag bara väntar på att den stora korruptionsbomben skall brisera.

 • @Nils B
  “I dagsläget har Gp valt att ställa sig på den politiska maktelitens sida.”
  GP har alltid stått på den politiska maktelitens sida. GP skall utläsas “Göteborgs Pravda”.

 • Har precis sagt upp min prenumeration av GP efter 30 år.
  Denna tidning står helt klart för att trängselskatten skall förbli som
  det beslutades om. Detta beslut som togs utan att folket fick uttrycka
  sej i ett val. Nu försöker man i olika artiklar få idiotförklara omröstningen som mot deras vilja kommer genomföras. Detta är ren diktatur !
  Peter Hjörne har skrivit lite artiklar i rätt riktning men hans redaktion
  verkar vara ett helt koppel av vänsterjournalister från den numera avlidna
  tidningen ARBETET. Nu blir det en Stockholmtidnin i min brevlåda i framtiden.

 • Jag sade upp GP i samband med trängselskattens införande. Bl a av den anledningen att jag drog in alla “onödiga” kostnader, vilket jag informerade GP om. Nu känns det ännu mer som ett bra beslut.

 • Noterar också att antalet inlägg här har minskat sen GP smugglade undan blogg-länkarna som fanns under deras artiklar…