GP – Hård kritik mot nya trängselskatteförslaget

På gp.se kan man läsa Vägvalets kommentarer om det nya trängselskatteförslaget.

Theo Papaioannou säger:

“Ett helt orimligt förslag som också bevisar att frågan går att påverka.”

“Fortfarande diskuterar man inte kollektivtrafikmålen, och alternativa finansieringar av de infrastrukturprojekt som vi behöver. Vi frågar oss också hur man får in samma pengar i trängselskatter som tidigare när man tagit bort ett antal stationer.

Förslaget kommer nu att gå ut på remiss till Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Vägvalet kräver att hela frågan lyfts i kommunfullmäktige. Theo Papaioannou säger vidare:

“Det menar jag är en självklarhet. Då får vi möjligheter att debattera frågan på allvar. Vi har våra fem mandat i fullmäktige och skulle man godkänna förslaget i kommunstyrelsen eller liknande vore det oerhört allvarligt. Frågan är sådan att en offentlig debatt är nödvändig.”

Det är också allvarligt att Trafikverket “utgår” själva från att ett reviderat förslag skulle utredas. Vägvalet har ställt följande frågor till Trafikverket:

  1. Vem som är beställare av detta reviderade förslag?
  2. Hur lyder uppdragsbeskrivningen/projektbeskrivningen?

Vägvalets Theo Papaioannou och Anna Irving besökte även presskonferensen i onsdags, men möttes av kalla handen när de klev in i rummet. Reaktionen var att de inte hade där att göra. Ingen presenterade sig utan de blev avvisade med förklaringen att detta var enbart för journalister. På eftermiddagen kom ett mail från Per Bergström Jonsson, projektledare på Trafikverket, om hur olyckligt detta var och ett försök till förklaring, men tyvärr har han hittills undvikit de två ovan ställda frågorna.

Vi avvaktar med spänning Trafikverkets svar.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar