GP – Infrastrukturministern anser att trängselskatten är en lokal fråga att avgöra

Idag intervjuas den nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i Göteborgsposten och svarar på frågor om trängselskatter.

På frågan om vad hon tycker om trängselskatter svarar hon:

“Nu har vi dem och det blir mer att gilla läget. Fokus har flyttats och handlar numera om folk tycker att de drabbas eller gynnas av trängselskatterna. Rent pedagogiskt är det lättare att införa trängselskatter om människor ser att avgifterna kan användas i deras närområde. Det blir enklare att få en acceptans för dem regionalt och lokalt.”

Vi ska gilla läget för att avgifterna används till vårt närområde. Marieholmstunneln är försenad och var ett närprojekt men det ska tydligen inte avgifterna användas till. De senaste veckorna har vi läst om regionråd och kommunalråd som skickar begäran till regeringen att bidra med mer pengar för att kunna starta de s.k. förberedande åtgärderna innan trängselskattens införande 2013. Västtrafik har gått ut i media och sagt att de ska satsa en halv miljard på förberedande åtgärder men reserverar sig då det inte finns några pengar, dvs de uttrycker en önskan eller kanske en from förhoppning?

Att bygga Västlänken och påstå att det är för vårt närområde är löjeväckande. Västlänken tillför ingen förbättring för en övervägande majoritet av göteborgarna. Satsningar inom kollektivtrafiken behöver göras i de kringliggande stadsdelarna om man vill att folk ska börja åka mer kollektivt. Återigen är bilen en förutsättning för att medfinansieringen ska fungera så det paradoxala återstår. Utan bilar, inga ökade skatteintäkter.

Ännu märkligare svar får vi på frågan hur hon ser på att trängselskatter ska användas som delfinansiering till den västsvenska infrastruktursatsningen?

“Vad jag har förstått var det här något som kom in väldigt sent i processen. Alltså lyckades man från regionens sida få med viktiga projekt i det västsvenska paketet som man vill prioritera. När man skulle få till det ekonomiskt lyfte man, från region och kommun, frågan om att kunna använda trängselskatter på samma vis som man gör i Stockholm.”

“Så förslaget kommer underifrån. Därför är det en lokal fråga att avgöra om det är rätt och riktigt. Det här är något som finns och vill någon använda sig av de möjligheterna så kan man göra det.”

Nu får vi ju faktiskt ett svar rätt upp och ner som säger att regeringen inte har att göra med beslutet om trängselskatter överhuvudtaget. Blockpartierna har matat göteborgarna om hur tvingade de är av regeringen. Nu säger infrastrukturministern att det är en lokal fråga att avgöra om detta är rätt och riktigt. Förslaget har kommit underifrån och det var regionen och kommunen som pressade in sina prioriterade projekt för att få igenom monumentala projekt som Västlänken. Alltså, som Vägvalet påpekat innan; var är de alternativa finansieringslösningarna? Nu handlar det inte längre om att man godtog trängselskatten utan man lade det som ett eget förslag. Man begärde av regeringen att tillåta Göteborg ta ut trängselskatt som i Stockholm.

Alla företrädare från de andra partierna säger att det är så mycket pengar i paketet. Men vänta lite! Skala bort och bygg det som behövs och ta fram alternativen.

Uppenbart är också att Göteborgs kommun äger frågan om trängselskatt och det är dags att de övriga blockpartierna börjar berättar sanningen och slutar gömma sig bakom regeringen. Det är ansvarslöst att inte låta folket få veta hur situationen ligger till.

Låt göteborgarna få en folkomröstning! Skriv ut våra namnlistor för en folkomröstning, underteckna och skicka in dem till Vägvalet!

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • “Västsvenska infrastrukturpaketet. Vad som är nytt är att regeringen, inför revideringen av investeringsplanerna, efterlyste förslag om nya finansieringsformer som kan komplettera den statliga finansieringen. Detta och en stark regional och lokal vilja att lösa infrastrukturbehov resulterade i Västsvenska infrastrukturpaketet. Västra Götalandsregionen samordnade arbetet med att ta fram paketet. ”
  Det här är hämtat från Västra Götalandsregionens hemsida. Undrar vem som far med osanning? De som varit delaktiga i processen eller en ny minister som kanske inte hunnit sätta sig in i ärendet?

 • Eva: Blockpartierna har under hela valkampanjen skyllt på regeringen och hur pressade de varit av regeringen. Detta är stor osanning när de själva erbjudit att ta ut trängselskatten av göteborgarna. Det står ju också att regeringen efterlyste förslag och det är stor skillnad på att bli tvingad. Kommunen och regionen kunde mycket väl ha efterfrågat eller utrett andra finansieringsformer och framför allt lagt ned Västlänken. Du kan inte undgå att se att vi har rätt då Marieholmstunneln är det första projektet som går i graven då den skulle börjat byggas redan 2011 men nu är förskjuten till 2014. Men trängselskatten består.

 • I dagens GP påstår Leif Blomqvist(S) “För att staten skulle ställa upp krävdes en motprestation liksom i Stockholm, nämligen trängselskatt”-

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1242499-fler-jobb-och-battre-miljo-ett-maste

  Catharina Elmsäter-Svärd (M) påstår “När man skulle få till det ekonomiskt lyfte man, från region och kommun, frågan om att kunna använda trängselskatter på samma vis som man gör i Stockholm.”

  Nu kommer frågan, vem ljuger?

  1: Leif Blomqvist(S) ?
  2: Catharina Elmsäter-Svärd (M) ?

  Jag har personligen ingen aning om vem men någon har bevisligen ett minst sagt tvivelaktigt förhållningssätt till sanningen. Oberoende av vem det är är det synnerligen anmärkningsvärt att någon makthavare på deras nivå har detta lättvindiga förhållningssätt till sanningen.