GP – Inga biltullar i Köpenhamn

Idag kan vi läsa i GP att det inte blir några biltullar i Köpenhamn. I Danmark väljer politikerna att lyssna på medborgaren. Ja, de lyssnar utan att de danska medborgarna behöver starta parti och lämna över 28 000 namn som enligt kommunallagen berättigade att väcka en folkomröstning.

Istället försöker danskarna hitta en lösning med alternativ till problemet genom att t.ex. sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken. Priset på tåg- och bussbiljetter i hela landet sänks med en halv miljard danska kronor från årsskiftet, och ytterligare en halv miljard satsas på förbättringar i kollektivtrafiken. Förslagen ska bl.a. finansieras genom hårdare skatteregler för leasingbilar och man tillsätter en  kommission som senast den 1 januari 2013 ska komma med förslag på konkreta lösningar.

I Göteborg fortsätter de etablerade partierna att undvika debatten och hävda att trängselskatten behövs av alla möjliga skäl för att investera i det Västsvenska paketet. Detta trots att det finns många frågetecken kring förfarandet och beslutsgången.

Det finns mycket att anmärka på. En majoritet (närmare 70 procent)  i Göteborg är emot införandet. Västlänken är samhällsekonomisk olönsam och har endast tillkommit för att legitimera införandet av trängselskatten. Medfinansiering är det nya modeordet. Vi vill bara påminna igen om Riksrevisionens kritik:

 • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam.
 • Trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod.
 • Medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt.
 • Det Västsvenska paketet är forcerat.

Detta är helt i linje med den kritik Vägvalet framfört sedan start. Vägvalet har under resans gång lämnat remissyttrande både för trängselskatten och medfinansiering.

Trängselskatten är orättvis och vid en jämförelse mellan olika lönekategorier framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Har du inte räknat på vad din kostnad blir kan vi tipsa dig om att göra det på www.räknautträngselskatten.se

Villy Sövndal, ledare för Socialistisk folkeparti, som säger:

“Det inte är någon hemlighet att hans parti har arbetat för att få till stånd en betalningsring, men att regeringen valt att lyssna på de invändningar som kommit från många danskar”.

När ska politikerna, både på lokal, regional och statlig nivå, från Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern lyssna på invändningarna från många svenskar?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, SVD1, DN1, DN2

Lägg till en kommentar

 • Ja, det är ju ganska markant, skillnaden i hur det faktiskt får någon effekt (åtminstone i just detta fall) när folket gör sin röst hörd i Danmark. I Göteborg är det total tystnad från politikerhåll, oavsett vad som diskuteras bland medborgarna. De stängda dörrarnas politik gäller fortfarande, även långt efter att Göran J har försvunnit.

 • Ja, danskarna visar att de har rättspatos och lyhördhet. Hantverkarna kånkade på sina verktyg och material på bussarna i Köpenhamn, ett par veckor innan. Resultatet blev att politkerna rev upp beslutet.
  I Göteborg så har vi från 2011 en nytillsatt chef för Liseberg. Man slopade då biljetthäftena, till förmån för åkbanden.
  Folk blev hysteriska, och jag tror nog att besöksantalet för säsongen inte blev vad man väntat sig (kan bara se till vår familj).
  2012 inför återigen biljetthäften igen. Behöver jag skriva att chefen är dansk?