GP – Järnvägstunnel till varje pris

Illustration: Martin Zollitsch

Idag skriver initiativtagarna, (Kurt G Larson, Claes Westberg, Lennar Wassenius) till Västlänk 2021 en slutreplik i GP på styrgruppens replik den 20 november. Som rubriken beskriver så ska Järnvägstunneln byggas till varje pris utan någon som helst analys om nyttan. Initiativtagarna svarar på flera påståenden som styrgruppen ställer.

Styrgruppen påstår igen att en “vändslinga vid Göteborgs Centralstation har prövats och analyserats”.

“I februari 2010 svarade Banverket skriftligt på direkt fråga; “slingalternativet har aldrig studerats. Någon analys har inte heller visats. I järnvägsutredningen framgår tydligt hur komplext och riskabelt nuvarande projektet är.”

Styrgruppen säger “Det är inte frågan om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad”.

Det kanske det just är; att hantera skattebetalarnas pengar med respekt. Det vore ju enkelt att vara politiker eller planerare om det bara vore en fråga om att få den bästa lösningen till varje pris. Det vi behöver våra experter och politiker till är ju att väga nytta mot kostnad, annars kan det ju kvitta. Vi gillar också tanken på en vacker järnvägstunnel, men inte till varje pris.

Styrgruppen säger “Sanningen om debattörernas alternativ är att det inte klarar utmaningen … då tågen går samma väg ut som in.”.

Det är ju i själva verket precis tvärtom och visar att styrgruppen inte har tagit del av förslaget! Västlänk 2021 ger lika bra eller bättre lösningar på dessa punkter. Vårt förslag ger fyra spår mellan Göteborg och Floda och genom Gårda, som kan byggas ut när det behövs av kapacitetsskäl.

Styrgruppen skriver “Dessutom kvarstår trängselproblematiken i bytespunkten Centralstation/Drottningtorget.”.

Att alternativet skulle orsaka störningar är sant, men obetydliga jämfört med de enorma störningar under ett helt decennium som nuvarande lösning ger! Vårt förslag ger en unik närhet och kapacitet mellan tågen och spårvagnar/bussar (Kringen) som mycket väl klarar kapacitetsbehovet. Den extra bytespunkten i Haga som har framförts som en fördel för Västlänken, är ingen bra bytespunkt då det saknas plats till vettig angöring i denna punkt, om man inte tänker riva gamla stadsbiblioteket och delar av Haga.

Styrgruppen säger att “Trafikverket…ska minimera störningar. ”

Låter mera som en ängslig uppmaning till Trafikverket, men kommunen är ansvarig för att trafiken och miljön i staden fungerar under den långa utbyggnadstiden. Vi har ännu inte sett hur man löser spårvagnstrafiken i södra Göteborg och i Mölndal under tiden Korsvägen och Örgrytevägen består av en enda stor grop.

Ett annan viktigt synpunkt som inititativtagarna framför är:

Man måste väga ihop hela paketet och då framstår Västlänken som ett mindre bra paket, för det ger så lite för pengarna och det bevisas ju av att Leif Blomqvist (S) för ett par veckor sedan i en GP-artikel ville ha ytterliga att stort antal miljarder av skattebetalarna, för att bygga ut de delar som delvis redan ingår i vårt förslag.

Initiativtagarna avslutar med:

Världen består inte bara av vackra uttryck såsom “Västlänken skapar också möjligheter till effektivare transporter som ger växtkraft för näringslivet” utan är real och måste beläggas både i form av nyttor och kostnader.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Västlänken

  Är det Göteborgs Stads sak att sköta fjärrtrafik? Säckstationen i Göteborg trodde jag föll på statens ansvar.

  Lokbyten kostar och en säckstation tar tid för ett tågföretag att koppla på ett ’nytt’ lok för fjärrtåg, sant.

  Pendeltåg heter de för de pendlar. Pendlar gör de för man kunde/ville inte vända på dem när de kom till.

  Så varför skall de plötsligt vända när schåffören går från ena lokändan av tåget till det andra , medan folk kliver av och på och så kör han ditt han kom ifrån. Det har gått bra sedan 40-talet utan vändslinga för pendeltåg.

  Hur begåvad är det att bygga två pendeltågsstationer – egentligen vändslingestationer för X- miljarder kronor förbundna medels ett tunnelrör. Och vart skall dessa 130 000 Haga- och Johannebergsbo pendla morgon och kväll och var kommer de ifrån?

  Så länge man trängselbeskatta – t ex fjärtrafiken på Älvsborgsbron – och inte bygger ett östra kringled runt Göteborg för den trafik – som inte vill ha att göra med Göteborg – verkar talet om miljon förbryllande.

  I tidigare sammanhang var det sagt att tågets fjärrtrafik inte skulle gå under staden. Hur förhåller det sig med detta?

  Den Göteborgska Trängselskatten är till för att ta in pengar, kan man misstänka. Om Gbg vill ha nytta av intäkterna får vi i Regionen göra vad alla provinser måste göra. Smickra centrum.

  Det har nämnts i debatten att staden inte kommer åt pengarna men våra politiker lyssnar vist inte (än).

  Bevis för penningmotivet: Man lägger en betalstation på Älvsborgsbron. Den enda vägen att komma runt Centrum för att skona miljön. Man vill ha in pengar och tar således även från dem som inte vill ha med staden att göra och skonar miljön.

  Ville man skona miljön skulle man strypa trafikens till- och frånflödet in och ut ur Göteborgs centrum. Det tar en arbetsdag och kostar några tusenlappar för stadens trafikavdelning att fixa med några betonggrisar.

  Dagen efter skulle inte en kotte ta bilen till sitt jobb i Gbg. Gatorna skulle var tomma på bilar och kollektivtrafiken skulle bryta samman.

  Men ingen Trängselskatt skulle flyta in och så vill politikerna nog inte ha det.

  Betalstation på Älvsborgsbron är i sin placering ytterst begåvad. Den taxar tusentals folk som kommer söderifrån till Volvo och struntar i dem som kommer norr ifrån. Så mycket för likheten inför lagen/skatten.

  Bara detta allena kommer att vålla ett sådant ramaskri när det gått upp för folk att trafikkontoret kommer ta bort betalstationen på den bron.

  Att det inte redan vållat ett ramaskri beror på att det här är fråga om svenskar i Sverige. Dvs, ingen är ännu drabbad.

  Hela projektet med en slingrande tunnel under staden som skall förlösa den Göteborgska världen kan liknas vid påvens påbud om att solen kretsar kring jorden.

  Sista order är inte sagt. I motsats till Stockholmarna är Göteborgare ett annat släkte. Ju närmare vi kommer första spadtaget desto mer kommer våra kära politiker att frukta för sina tantiemer och lyssna till dem som de tror kommer att vilja återvälja dem, att fortsatt ha del
  av den politiska köttgrytans läckerheter.

  /HGB