GP – Klart från regeringen för trängselskatt

Igår kunde man läsa en  artikel i GP om att det är helt klart med trängselskatt från regeringen vilket jag tycker är ganska missvisande information. Det finns fortfarande möjligheter att påverka beslutet. Om man läser propositionen så är en hel del punkter inte fastställda ännu. Propositionen förbereder för lagändringen som måste göras för att Göteborgs kommun ska kunna ta ut trängselskatt. Regeringen säger att den inte hunnit avgöra frågan men att utgångspunkten för vidare beredning är att en flerpassageregel skall införas.

Vidare i propositionen kan man läsa något väldigt förundrande och oroväckande.

Regeringens bedömning: Inkomsterna från trängselskatt, efter avdrag för system- och administrationskostnader, bör delfinansiera vissa infrastruktursatsningar i Västsverige.

Jag reagerar på ordet “bör”. Argumentationerna från Hallberg och Hulthén är att vi får tillbaka pengarna från trängselskatten till infrastruktur i Västsverige. Varför väljer regeringen att uttrycka sig som den gör? Är det för att kunna använda pengarna till annat än infrastruktur? Det visar ännu en gång att detta är en skatt och inget annat som man försöker påskina oss med. Det är en skatt och en väldigt orättvis sådan som kan komma att användas till annat.

Regionrådet Kent Johansson (C) säger:

“Det är bra, väldigt bra. Det vittnar om att vi har ett fungerande samspel mellan Göteborgs Stad, regionen och regeringen.”

Intressant uttalande om att samspel finns mellan kommun, region och regering. Var är samspelet med folkets vilja i denna fråga?

Läs hela propositionen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Trängselskatten är en statlig skatt som går direkt in i den stora statskassan. Det finns inga åtaganden från staten om att pengarna ska gå tillbaka till regionen, bara denna uttalade viljeyttring som i praktiken är helt betydelselös. Saknar staten pengar i något framtida läge är det bara att skjuta upp eller stoppa ett planerat infrastrukturprojekt. Trängselskatten kommer förstås ändå att fortsätta tas uti ett sådant läge.