GP – Lyssna på kritiken av Västlänken

På juldagen publicerade GP Vägvalets debattartikel som vi skrivit med anledning av Riksrevisionens rapport gällande Västlänken, Västsvenska paketet, trängselskatten och medfinansiering.

Riksrevisionen påpekar brister i hur det Västsvenska paketet förhandlats fram.

“Signalen var och är att om kommunen och regionen medfinansierar så kommer statliga väg- och järnvägsprojekt att byggas i den egna regionen. Detta är signalen som regionens och kommunens politiker baserar sin skrämselpropaganda på: ”Antingen medfinansierar vi eller så tar någon annan pengarna”. Riksrevisionen kritiserar den signalen.”

Kort och gott konstaterar Riksrevisionen följande:

 • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam.
 • Trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod.
 • Medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt.
 • Det Västsvenska paketet är forcerat.

Detta är helt i linje med den kritik Vägvalet framfört sedan start. Vägvalet har under resans gång lämnat remissyttrande både för trängselskatten och medfinansiering.

Det råder nu en förbluffande tystnad från de olika inblandade parterna såsom Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. Dock har Miljöpartiet yttrat sig och mer eller mindre försvarat luftslottet som Västlänken är och kritiserat Riksrevisionens yttrande. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Tror Kia Andreasson på tomten också?

Med anledning av kritiken skriver vi följande:

“Vi skickar nu en skarp uppmaning till kommunstyrelsen i Göteborg och Trafikverket:

 • Riv upp beslutet om trängselskatt.
 • Slopa Västlänken.
 • Utred med omedelbar verkan Västlänk 2021.

 Det är dags att släppa prestigen och inse att beslutet är felaktigt och lyssna på Riksrevisionen och medborgarna.”

Debatten har nu blivit mycket allvarlig när Riksrevisionen framfört sin kritik. Det som händer nu är att regeringen måste svara på Riksrevisionens rapport inom fyra månader. På så sätt har nu dessa frågor lyfts till den högsta instansen.

Läs Riksrevisionens debattartikel i GP här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9

Lägg till en kommentar

 • Ni verkar fortfarande tro att Riksrevisionen är kritisk mot trängselskatt i allmänhet. Det är fel, så jag undrar varför ni fortfarande vilseleder? Vad myndigheten säger är att de är kritiska mot att intäkterna går till olönsamma investeringar, som tex Västlänken.

 • @Daniel Jag tycker du ska läsa rapporten innan du påstår att vi vilseleder. Trängselskatten i Göteborg döms ut av Riksrevisionen och det är det vi säger.

  Här är några viktiga påpekanden av Riksrevisionen:

  s. 54
  “Trängselskatten är en statlig skatt och kan i princip inte öronmärkas för investeringar i transportinfrastruktur.”

  s. 72
  “Som redan framgått innehåller överenskommelserna kring brukaravgifter, inklusive trängselskatt, ingen beräkning och redovisning av tänkbara negativa effekter.”

  s. 73
  “För det första är det enligt Riksrevisionens bedömning tvivelaktigt om avgiften verkligen kan kallas trängselskatt.”

  “Huvudsyftet bakom införandet är således uppenbart finansiellt snarare än att optimera trängseln.”

  “Att minska trängseln har för det andra inte heller varit styrande vid utformningen av avgiftssystemet.”

  “För det tredje, och kanske mest anmärkningsvärda, har inte de
  samhällsekonomiska kalkylerna och de samlade effektbedömningarna för de objekt som ingår i VIP gjorts utifrån förutsättningen att ett omfattande trängselskattesystem ska införas i Göteborg.”

  s. 106

  “För det första är anläggnings-, drift- och uppbördskostnader för brukaravgifter ofta höga och finansieringsformen är därmed dyrare än anslagsfinansiering. För det andra är intäkterna mer osäkra eftersom de endast kan uppskattas baserat på prognoser om framtida
  beteenden. En tredje risk med avgifter och trängselskatt är också att när
  kommunerna förhandlar om denna sorts medfinansiering upplever de en
  betydligt svagare budgetrestriktion eftersom finansieringen ska betalas av de framtida brukarna.”

  “Särskilt stor bedömer Riksrevisionen risken vara när det gäller införandet av trängselskatt i Göteborg. Detta då trängselskatten här inte är utformad med huvudsyftet att minska trängseln utan huvudsyftet är att generera avgifter för att finansiera det Västsvenska infrastrukturpaketet. Dels rör det sig om ett system som sammantaget ska generera stora intäktsflöden under en mycket lång tidsperiod och dels är det Västsvenska infrastrukturpaketet kraftigt olönsamt.”

  http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14666/Anpassad_RiR_2011_28%20Medfinansiering%20av%20statlig%20infrastruktur.pdf

  Med detta sagt så finns det inte mycket mer att diskutera då du uppenbarligen anser att Riksrevisionen har fel. Då får du ta det med dom och inte med oss.

 • Ni påstår saker som inte stämmer. Ni får naturligtvis tolka rapporten som ni vill, men då andra gör annan tolkning får ni finna er i att ta kritik.
  Efter att ha läst rapporten är min slutsats att Revisionen är kritisk mot utformningen av trängselskatter i Göteborg. Det innebär inte att en korrekt utformad trängselskatt inte är aktuell, i allmänhet.

  “”Trängselskatten är en statlig skatt och kan i princip inte öronmärkas för investeringar i transportinfrastruktur.””

  Korrekt…men ingen har väl påstått annat. Avtal mellan region och stat är däremot bindande. Därmed säkras investeringar.

  “”Som redan framgått innehåller överenskommelserna kring brukaravgifter, inklusive trängselskatt, ingen beräkning och redovisning av tänkbara negativa effekter.”

  Det hade varit mycket intressant att se beräkningar på minskat konsumentöverskott och hur det slår mot olika grupper/individer. Hoppas på mer forskning från VTI om detta!

  “”För det första är det enligt Riksrevisionens bedömning tvivelaktigt om avgiften verkligen kan kallas trängselskatt.””

  Eftersom det är en statlig skatt är det väl rimligt att det också kallas för skatt. Den göteborgska humorn lär sannolikt döpa den till något annat 🙂

  “”Att minska trängseln har för det andra inte heller varit styrande vid utformningen av avgiftssystemet.””

  Korrekt! I Göteborg har fokus legat på finansiering. Sambandet mellan trängsel och intäkter är dock starkt. Där det är mest trängsel (i.e trafik) går det att ta in mest kapital).

  “”För det tredje, och kanske mest anmärkningsvärda, har inte de
  samhällsekonomiska kalkylerna och de samlade effektbedömningarna för de objekt som ingår i VIP gjorts utifrån förutsättningen att ett omfattande trängselskattesystem ska införas i Göteborg.””

  Korrekt! Vissa hävdar att nyttan med den kommande Marieholmsbron har sjunkit (men är fortfarande tillräckligt god för att motivera byggnation). Västlänken, eller annan större investering i järnväg, kan tänkas få ökat reseunderlag. Kommande Götaälvbro kan få färre bilfiler (vilket nu utreds). Här kan staden spara några hundra miljoner tack vare trängselskattens effekter på trängsel/trafik.
  Det hade naturligtvis varit intressant med en egen utredning om allt detta, precis som Riksrevisionen föreslår.

  “”Särskilt stor bedömer Riksrevisionen risken vara när det gäller införandet av trängselskatt i Göteborg. Detta då trängselskatten här inte är utformad med huvudsyftet att minska trängseln utan huvudsyftet är att generera avgifter för att finansiera det Västsvenska infrastrukturpaketet. Dels rör det sig om ett system som sammantaget ska generera stora intäktsflöden under en mycket lång tidsperiod och dels är det Västsvenska infrastrukturpaketet kraftigt olönsamt.””

  Det är inte skrivit i lag att en trängselskatt måste optimeras för att minska trängseln. Det ena utesluter inte det andra. Riksrevisionen förstår naturligtvis att det finns samband mellan att ta in kapital och minska trängseln. De större lederna med mycket trafik kommer 2013 att vara skattebelagda.
  VIP är som helhet olönsamt. Förhoppningsvis kan näringslivet göra investeringar i samband med projekten som ökar lönsamheten som helhet. Runt Korsvägen finns möjlighet till exploatering och även vid Götaälvbrons fästen.

  M v h

  • Daniel Bergqvist: Nästinitill hela Theos kommentar var citat ur Riksrevisionens rapport! Och i nästa kommentar hävdar du att vi påstår saker som inte stämmer! Om det är någon som påstår saker som inte stämmer så är det väl du? Vi behöver inte tolka rapporten, vi läser bara innantill.

   Eftersom det är en statlig skatt är det väl rimligt att det också kallas för skatt.”

   Och med den typen av argument visar du bara att du inte seriös. Du tror alltså på fullaste allvar att Riksrevisioens invändning är den som du hävdar? Lär dig läsa innantill!

   Resten av din kommentar består mest av dimridåer för att Riksrevisionens allvarliga kritik inte ska verka så saklig och befogad som den är. Theo citerade många saker ur rapporten (egentligen talar ju dessa citat för sig själva, du kan inte komma undan det som står i rapporten), en del tvingas du hålla med om men du tycker ändå att man ska strunta i Riksrevisionen! Tack nu vet vi det, och det är förstås föga förvånande för att komma från dig. Jag tolkar numera dina inlägg bara som försök att provocera och retas. Det går inte alls att ta dig på allvar. Tyvärr.

 • @Daniel Nu har du igen påvisat att du inte är trovärdig. Precis som Håkan säger så är det jag spaltar upp taget direkt ur Riksrevisionens rapport (klippt och klistrat). Dina synpunkter, om än beklämmande, på dessa uttalanden får du ta med Riksrevisionen.

  Jag förstår fortfarande inte vart du vill komma. Vi vet att du så gärna är för trängselskatt och Västlänken, det är ju bra för dig. Men vi håller inte med dig.

  Du ältar samma saker om och om igen och hävdar att vi vilseleder. Vad vill du uppnå med det? Vi sitter i fullmäktige och vi kommer att lämna motion, interpellation, skapa debatt och skriva artiklar. Hur du än försöker underminera det vi säger så ser folk igenom det och vi fortsätter skapa opinion. Nu har även en hög instans uttalat sig. Tror du inte folk reagerar på att de blivit ”vilseledda” av övriga partier. Hmm, jag tror att vi under hela resans gång stått fast vid vårt budskap.

  Varför tror du GP och GT publicerar det vi skriver?

  Om du nu har så mycket kritik så tycker jag att du kan boka en tid med mig så kan vi prata igenom läget mellan fyra ögon istället för att du kaxar dig på bloggen. Du är välkommen att maila till mig theo.papaioannou@vagvaletgbg.se. Helst fredagar då jag arbetar för Vägvalet.

  Men nu drar vi ett streck i debatten på bloggen (du verkar ju ändå fortsätta på GP, presentera dig fullständigt då, det blir ju bara löjligt)

 • @Theo: det som är bra med er politiska agenda/intresse är ju att det skapar debatt. Olika åsikter och infallsvinklar skapar diskussioner som mynnar ut i hur allmänheten röstar och vilka knappar politiker trycker på i kammaren. Det är en process utan slut.
  Personligen kritiserar jag ofta inlägg och kommentarer som innehåller sakfel eller slutsatser som inte är politiskt hållbara. Tolkningar gör vi alla utifrån information från tredje part, tex Riksrevisionen.
  Jag har inget intresse av att sätta dit er när ni snavar på märkliga och ibland felaktiga slutsatser. Jag tror däremot läsarna här, i tidningar och bloggar vinner på saklighet framför Vägvalets monolog.

  Gällande just denna debatt om Riksrevisionen tolkar vi deras rapport och artikel på olika sätt. Vi drar bl.a olika slutsatser om hur deras arbete bör och kommer påverka realpolitiken.

 • @Daniel Vägvalets monolog? Sakfel? Skämtar du? Du har ju fel både högt och lågt. Du har ingen kunskap om ekonomi, projektledning, konsekvensanalys, riskanalyser m.m. Listan kan göras lång. Våra slutsatser är lika mycket rätt som dina är fel.

  Sedan patroniserar du din omgivning. Medborgarna kan inte avgöra sakfrågor i folkomröstningar, Vägvalet vet inte vad dom talar om, Riksrevisionen vet inte det heller, politikerna vet folkets bästa. Jag tror att folk själva kan avgöra vad som är rätt slutsats eller inte. De behöver inte dina tillrättavisningar. Om inte annat så gör du det väldigt enkelt för dom genom ditt nedlåtande sätt.

  Påpekar du lika energiskt sakfelen hos de andra partierna?

  Alltså, vill du diskutera med mig så hör av dig. För övrigt så är det slutdiskuterat igen för denna gång då du inte tillför något nytt.

 • Det som stort sker, sker tyst.
  Det har varit mycket tyst om det västsvenska vägpaketet i lokalpressen
  fram till nu. Är vi mitt inne i Hallandsåsen eller kan vi hoppas på en fungerande infrastruktur i Göteborg, utan vägtullar och trängselavgifter?
  Trängselavgifter är ett dråpslag mot Göteborg som turist-och shoppingstad. Ett sätt att minska bilberoende är att bygga fler hyresrätter
  i innerstan. På Heden! Göteborg får en stadskärna som sjuder av liv
  7/24. Affärer, cafeér, krogar och teatrar får besökare som bor i stan
  och besökare som känner sig välkomna oavsett hur de har tagit sig
  till Göteborg. Vägtullar stänger ute och när besökarna uteblir så
  förtvinar stan. Färre och dyrare parkeringar innebär färre inköp och
  färre stadsbesök. Internethandel känns alltmer självklar – varför
  betala bensin/biljett/trängselavgift/dyr parkering om man hittar en
  ledig plats, när man med ett klick kan få varan hemkörd på ett
  kick.