GP – Nyhus: Trängselskatten är bra

Idag kan du chatta på GP med Johan Nyhus (S). Han tar över posten som kommunalråd och ordförande i trafiknämnden från Owe Nilsson som avvecklar flera av sina politiska uppdrag. Johan Nyhus tycker att trängselskatten är bra.

Han säger:

“Det är ett bra sätt att minska trängseln i biltrafiken, minska miljöstörningarna och finansiera en del av Västsvenska paketet.  Det är bättre med trängselskatt än höjd kommunalskatt.”

Tydligen har det totalt undgått Johan Nyhus att Riksrevisionen kommit med en rapport som kritiserar att det Västsvenska paketet är forcerat, medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt, trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod och Västlänken är samhällsekonomisk olönsam. Läs Vägvalets tidigare debattartikel om kritiken här.

Nyhus fortsätter:

“För de flesta blir inte merkostnaden så stor. “

“Jag tycker mig se att acceptansen ökar, kritiken avtar.”

Tyvärr verkar Johan Nyhus ha tappat verklighetsförankringen någonstans på vägen. Det är svårt att förstå hans påstående som verkar sakna belägg att merkostnaden inte blir så stor för de flesta.

Att det undgått Nyhus  information om att trängselskatten är orättvis och blir en stor merkostnad för många är nedslående. Detta från en socialdemokratisk partirepresentant som borde värna för jämlikhet och rättvisa. Vid en jämförelse mellan olika inkomstlägen framgår att låginkomsttagaren som kör bil är den största förloraren. Som mest kan denne råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Vi uppmanar därför Johan Nyhus och hans partikamrater att räkna vad kostnaden blir på www.räknautträngselskatten.se. Framför allt bör de se på följande tabell.

Johan Nyhus säger också att acceptansen ökar och att kritiken avtar. Vägvalet har sedan broschyren om Västsvenska Paketet skickats ut till hushållen fått en hel del reaktioner från allmänheten som undrar vad det är som händer och varför informationen är vinklad. När man ser på insändare i GP så går det knappt en dag utan att det framförs kritik.

Vidare säger Nyhus:

“Kritiken kommer att tystna. Man kan jämföra med Stockholm där kritiken var massiv men en majoritet sade ja i en folkomröstning. Nu är nästan alla väldigt positiva till trängselskatten.”

Man kan låta kritiken tystna och man kan tysta kritiken. Ja, Stockholm fick rösta! Det fick inte göteborgarna trots 28 000 namnunderskrifter som överlämnades till Göteborgs kommunfullmäktige med krav enligt kommunallagen att genomföra en folkomröstning. Bl.a. Nyhus egna parti valde att rösta ned folkomröstningen, en folkomröstning som (S) dessutom faktiskt hade lovat i en valrörelse. Läs om folkomröstningen här.

Vi hade nog förväntat oss lite mer förståelse, kunskap och närmare kontakt med verkligheten från ett tillträdande kommunalråd.

Läs hela artikeln i GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Debatten handlar ju ofta resa till centrum. Men vi som bor i Mölndal och
  t.ex. åt Påvelund etc.
  Från Mölndal kollektivt nästan 1 timme enkel resa. Med bil ca 15 min.
  Kollektivtrafik måste även anpassas ytterområde till ytterområde

 • Självfallet finns det enskilda individer med låga inkomster som påverkas kraftigt av trängselskatten. Som grupp påverkas dock låginkomsttagare mindre av trängselskatten än vad de med högre inkomster gör. Det är nämligen betydligt fler höginkomsttagare som åker bil under högtrafik än det är låginkomsttagare. I Stockholm har det visat sig att de med höga inkomster också står för den klart största delen av de trängselskatter som betalas in.

  I Stockholm är det nu 70 procent som är positiva till trängselskatten. Även i Göteborg kommer opinionen att vända när folk med egna ögon kan se de fördelar som trängselskatten medför.

  • Hej, Björn och välkommen till debatten. För låginkomsttagaren som drabbas hårt av trängselskatten är det en klen tröst att det finns 3 andra höginkomsttagare som också drabbas. Höginkomsttagaren kan (lättare) glatt fortsätta åka bil medan låginkomsttagaren ställs inför ett mycket tuffare beslut. Hur olika och orättvist trängselskatten slår för olika lönenivåer kan du själv testa här: http://www.raknauttrangselskatten.se/

   I Sverige (och andra demokratiska länder) har vi en demokratisk process som går ut på att politikerna går till val på sina ståndpunkter i olika frågor och då ber man om väljarnas förtroende. I denna fråga gjorde de lokala politiska partierna detta inför 2006 års val. (S) var då emot trängselskatt, men om det ändå skulle bli aktuellt att fatta beslut i frågan under mandatperioden skulle en folkomröstning utlysas. De borgerliga partierna var helt emot trängselskatt, något de tydligt framförde i en numera klassisk debattartikel i GP: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122359-debatt-1-2-alliansen-socialdemokraterna-morkar-om-trangelselskatt. Hösten 2009 (mitt under mandatperioden) tvärvände samtliga dessa partier och svek sin tidigare löften.

   Nu menar du tydligen att vi ska strunta i den demokratiska processen och i efterhand genomföra opinionsundersökningar som visar att politiska beslut är fattade med stöd av väljarna. Så fungerar inte demokratin. Och vad gör du då om opinionsundersökningen ändå skulle visa på en negativ opinion? I Sverige har vi demokrati, inte Sifokrati!

 • Hej Håkan!

  Jag håller helt med om att politikerna ska tala om innan valen vad de vill göra och inte göra. Jag har inte följt den politiska debatten i Göteborg och har därför ingen uppfattning om hur den demokratiska processen om trängselskatt har fungerat där. Jag följde dock processen i Stockhoolm rätt väl, och där hade väljarna åtskilliga tillfällen att framföra sina åsikter.

  Demokrati är dock även en fråga om information och kunskaper! Och när det gäller trängselskatt, så har motståndarna mot sådana skatter kommit med mängder med grundlösa och felaktiga påståenden, medan vi som förespråkat trängselskatter i efterhand har befunnits ha rätt på praktiskt taget varenda punkt. Detta gäller inte bara i Stockholm, utan även i London och andra städer. I Stockholm var det väl bara en sak som förespråkarna för trängselskatten missade, och det var att man trodde att betydligt fler skulle utnyttja de infartsparkeringar som byggdes än vad som blev fallet.

  En stor del av motståndet mot trängselskatt torde därför även i Göteborg bero på överdrivna farhågor om trängselskattens negativa effekter och bristande kunskap om dess positiva effekter. Som trafikplanerare har jag ingen ambition att tala om för er i Göteborg hur ni ska göra. Däremot vill jag gärna att ni ska grunda era ställningstaganden på en så korrekt uppfattning som möjligt om vilka konsekvenser som en trängselskatt kommer att medföra.

  Sanningen är då den, att som grupp så tjänar låginkomsttagarna på trängselskatten, eftersom bilanvändandet är mindre i den gruppen. De relativt få låginkomsttagare som ändå använder bil blir förstås förlorare. Men om man vill gynna personer med låga inkomster, så finns det åtskilliga politiska åtgärder som är betydligt effektivare än att bekämpa trängselskatterna!

  • Björn: I Göteborgs fall körde politikerna helt över väljarna. Något annat sätt att beskriva situationen finns inte. Någon utrymme för oss som väljare att framföra våra åsikter (och få gehör för dem) gavs icke. Vägvalet bildades som en reaktion på detta.

   Jag skulle vilja påstå, vad gäller Göteborgs fall, att det är de politiker som beslutat i frågan som det brister i frågan om “information och kunskap”. Jag tror t.ex. inte riktigt de var medvetna exakt vad de fattade för beslut och de har aldrig satt sig in i detaljerna i frågan eller vad det får för konsekvenser. De “grundlösa och felaktiga påståenden” du belastar trängselskattemotståndarna i Göteborg saknar helt grund här. Däremot drar sig inte övriga partier för att (framför allt) mörka obehagliga sanningar för medborgarna. Och när det passar dem hittar de på olika motiv för trängselskatten som passar de egna syftena och egna väljarna. (MP) anger miljön som främsta orsak, (M) finansieringen osv. När Västra Götalands tidning “informerade” i frågan beskrevs allt i positiva ordalag, alla kritiska åsikter sopades under mattan. Det pågår just nu olika kampanjer på stan (reklam på busshållplatser, i tidningar, reklamfilmer m.m.) som ensidigt informerar om ena sidan av myntet, utan att omnämna de negativa. Det är väl inte så konstigt att en del av befolkning tar till sig detta och åtminstone delvis byter åsikt? Varför vågar man inte presentera neutral information till medborgarna, tror du?

   Vi har hela tiden varit beredda att ta debatten och satt oss in frågorna. De andra partierna har inte velat diskutera. Du försöker antyda att man övertygat väljarna om trängselskattens förträfflighet i Sthlm och London. Då kan jag som exempel nämna att man i London utökade man trängselskattezonen i september 2007 med en zon västerut från den ursprungliga. Under fem veckor 2008 frågade man 28 000 invånare som bodde i området om vad de tyckte. 67% var emot, av företagarna var 86% emot. Och 4 januari 2011 togs också denna trängselskattezon bort! Det finns säkert ett visst inslag av att folk “ger upp” sin ståndpunkt pga av att man ställs inför fullbordade faktum från politiker som inte lyssnar. Londonexemplet visar dock tydligt att folk inte byter åsikt, speciellt inte om de blir tillfrågade! Men problemet är ju att det är få politiker som ens är intresserade av att lyssna på vad invånarna tycker.

   En stor del av motståndet mot trängselskatt torde därför även i Göteborg bero på överdrivna farhågor om trängselskattens negativa effekter och bristande kunskap om dess positiva effekter.
   Jag skulle vilja påstå att detta är rent nonsens. Du kan inte ha någon möjlighet att dra en sådan slutsats. Får man betala 8 – 13 000:- mer i skatt per år tror jag nog folk är kapabla själva att göra en klok bedömning om detta är något bra eller dåligt för dem. Jag tror oerhört mycket mer på deras berättelse från verkligheten än din gissningslek.

   De relativt få låginkomsttagare som ändå använder bil blir förstås förlorare. Men om man vill gynna personer med låga inkomster, så finns det åtskilliga politiska åtgärder som är betydligt effektivare än att bekämpa trängselskatterna!
   Vi pratar om verkliga människor som drabbas, inte om statistik eller olika grupper. Jag ser ingen anledning att ställa en ny skatt som drabbar vissa (slumpvis) utvalda människor, gentemot andra åtgärder för att gynna låginkomsttagare. Sådana kan man säkert genomföra ändå. Att 30% av skattebetalarnas pengar slösas bort i administration tror jag också många anser som stötande.

 • @Björn Tack för dina inlägg. Du missar några saker när du försvarar trängselskatten i Stockholm. De fick folkomrösta, något göteborgarna har nekats trots 28 000 namn som samlats in och lämnats över enligt kommunallagens alla regler. I Stockholm var det inget snack om medfinansiering som medför att budskapet i Göteborg blir tvetydigt: kör inte bil men samtidigt vill vi att du kör bil annars blir det inga pengar.

  Riksrevisionen kritiserar Västlänken, trängselskatten, medfinansiering och det Västsvenska paketet.

  Jag tycker du ska kolla på http://www.räknautträngselskatten.se och helst tabellen på
  http://www.raknauttrangselskatten.se/diagram_jamforelse.htm

  Förklara för oss hur den som tjänar mest kommer att sluta åka bil när det endast utgör ca 3-7% av lönen medan för låginkomsttagaren utgör det 14%. Vem tror du som trafikplanerare ställer bilen?

 • Nyhus visar noll förståelse för att många inte kan åka kollektivt pga familjesituation, var man jobbar, bor osv. Han gör det svårare och dyrare för majoriteten av väljarna nämligen alla som kommer att fortsätta köra bil för att de inget alternativ har. Barnfamiljer som lämnar och hämtar på dagis förlänger inte redan långa dagar med att släpa tunga matkassar och trötta småbarn på långa tidskrävande buss och spårvagnsresor.

 • Om de vore så övertygade om stöd för trängselavgiften, borde de ju låta det gå till omröstning. Är så trött på politikers arrogans och på den skendemokrati som råder i offentlig verksamhet.