GP – Oklara besked om trängselskatten

Idag har Tom Heyman skrivit i Fria Ord i GP.

Det orubbliga – och redan fattade – beslutet om trängselskatt visar sig plötsligt bara vara ett löst förslag. Jan Hallberg (M) lovar avgiftsfritt på Älvsborgsbron och stora ändringar runt Backaplan och Örgryte. Det orubbliga beslutet verkar redan vara i gungning. Ändrar man betalstationerna på det sätt som Hallberg antyder så ändras också hela ekonomin för skatten. Då blir den inte längre intressant – det är redan utrett! Skatteförslaget – inklusive kartan med betalstationer – är ett riksdagsbeslut. Varje ändring kräver därför ett nytt beslut i riksdagen. Men ingen rikspolitiker har uttalat det minsta stöd för Jan Hallbergs idé.

Även Kurt G Larsson, civilingenjör,  skriver i Fria Ord att Västlänken är en onödigt dyr lösning.

Att endast alternativ under jord utretts framstår som gåtfullt. De få politiker och tjänstemän, som yttrat sig över en slingbaserad lösning, motsätter sig att ens utreda alternativen. Presenterade argument
för att låta tio tusen miljoner kronor betalas i onödan av skattebetalare och bilister är milt sagt otillräckliga. Det är oseriöst att vägra utvärdera alternativen.

Läs inläggen här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar