GP – Rättvis trängselskatt livsviktig

Sveriges Åkeriföretag har nu vaknat till liv och skriver i en debattartikel i GP att rättvis trängselskatt är livsviktig.

Johan Lindström och Hans Ljungberg, Sveriges åkeriföretag skriver:

“Det återstår besked om även utländska åkare ska bli skattskyldiga när trängselskatt införs i Göteborg. En långbänk som riskerar snedvrida konkurrensen i åkeribranschen”

“Redan för ett år sedan ställde vi frågan till ansvariga kommunpolitiker, som unisont förklarade att de beklagade och att de skulle arbeta mot en snedvridning av konkurrensen genom att göra det möjligt att ta ut trängselskatt även av utlandsregistrerade transportfordon.”

Utländska fordon kommer aldrig att beskattas eftersom enligt gällande EU-regler får inte EU-medlemmar beskattas. Regeringen vet om detta och har därför valt att införa trängselskatt som är en nationell angelägenhet. Det är alltså ett medvetet val av Regeringen att kalla det trängselskatt. Genom att kalla det trängselskatt får man skattebelägga redan byggda vägar och det ger ju givetvis mer klirr i kassan.

Några kommentarer till nedanstående uttalanden.

“Det är också viktigt att skilja mellan vägavgift, bompeng respektive trängselskatt. Vägavgiften tas ut av väghållaren för att finansiera ett vägavsnitt – som i fallet med E6, motorväg och bropassager. Alla motorfordon som nyttjar vägen måste erlägga avgiften som även är helt eller delvis avdragsgill för näringsidkare. Avgiften tas bort när allt är finansierat.”

Man har helt rätt i att en vägavgift som tas ut ska tas bort när projektet är slutfinansierat. Att tillägga här är att vägavgift är dedikerat till ett öronmärkt projekt likt Öresundsbron. Med vägavgifter kan man mycket väl avgiftsbelägga utländska fordon men då får man inte avgiftsbelägga befintliga vägar. Här får transportbranschen stryka på foten eftersom Statens och kommunens intressen är viktigare.

“Trängselskatt däremot, är en form av punktskatt, ett ekonomiskt styrmedel för att minska trängseln, antalet bilar inom ett bestämt område och för att reducera koldioxidutsläppen. I fallet med Göteborg ska en del av skatteintäkterna medfinansiera omfattande infrastrukturinvesteringar – det Västsvenska infrastrukturpaketet som omfattar såväl väg som järnväg samt kollektivtrafik.”

Ja, trängselskatten är en ny skattebas som har en paradoxal mening. Vi ska sluta åka bil, men samtidigt inte, för annars kommer inga pengar in till staten.

“Trängselskatten är en skatt och omfattar bara fordon som är skattskyldiga i Sverige. Den är inte heller avdragsgill. Detta skiljer den från vägavgiften som är generell för brukaren.”

Tyvärr stämmer inte detta med vad man skriver då trängselskatten är avdragsgill. Se skatteverkets hemsida.

Kan företaget göra avdrag för trängselskatt?
Ja, fr.o.m. den 1 augusti 2007 är trängselskatten avdragsgill vid inkomsttaxeringen. (Under försöksperioden med trängselskatt 3 januari ‑ 31 juli 2006 var skatten däremot inte avdragsgill).

Debattörerna skriver vidare:

“Vi, över 8 000 medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, stödjer trängselskatt eller vägavgifter då vi ser både kort- och långsiktiga vinster såväl kommersiellt som miljömässigt med dem.”

Ja, och i Göteborg är det drygt 60 % av medborgarna som inte vill ha trängselskatt, vilket motsvarar 246 000 medborgare. Och det det verkar ju varken ha fått kommunen eller staten att lyssna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar