GP – Replik/Biltullarna är bara en ny skatt

Igår replikerade Tom Heyman, Vägvalet på Göran Lindblads (M) debattartikel om att Biltullar måste blir rättvisa.

Tom Heyman skriver:

“Det enda som alliansregeringen lovar är en ny skatt för göteborgarna och att en framtida regering och riksdag kanske genomför något av de utlovade projekten i det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Det är inga tullar utan en skatt och de är inte bara tänkta utan också beslutade i Sveriges riksdag den 26 maj i år. Inga motioner skrevs med anledning av propositionen, inga reservationer fanns i utskottets betänkande och Göran Lindblad deltog inte i debatten, var fanns han då?

Trängselskatten är en skatt tillsammans med alla andra skatter – om än med oerhört kostsam administration.”

Läs hela repliken här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar