GP – Skrota nya bussfilen – Bygg en Öckeröbro

Idag kan vi läsa i GP om att skrota bussfilen längs med Hjuvik och istället fokusera på en mer långsiktig lösning.

Martin Wannholt (M) skriver:

“Låt oss prestigelöst släppa ett dåligt förslag att bygga ut Hjuviksvägen och tillsammans ta fram en hållbar trafiklösning för både öborna i Göteborgs norra skärgård och de boende längs väg 155.”

“Förberedelserna med byggandet av ett kollektivtrafikfält utmed Hjuviksvägen måste avbrytas. Det är kortsiktigt, dyrt och missar målet. Det nu liggande förslaget för denna hårt trafikerade vägsträcka, skulle permanenta situationen och på sikt ge ännu längre bilköer med därtill följande utsläpp, än svårare gång- och cykelövergångar vid känsliga skolvägar i det tättbebyggda Hjuvik, och är oerhört kostsam. Barn och unga blir extra utsatta av den hårda trafiken som korsar deras skolväg.”

“Dagens färjetrafik är därtill oerhört kostsam. En bro skulle kunna skrivas av redan på 8-10 år, vilket skulle ge stora besparingar jämfört med i dag. Stora resurser skapas då för att påbörja bygget av en ny vägsträckning, norr om Hjuviksvägen, en sträckning som redan nu finns i form av ett vägreservat. Den nya vägen skulle leda trafiken från bron hela vägen fram till Amhult. Med pendelparkeringar i Amhult eller dess närhet kan kollektivtrafiken växa fram på ett väl fungerande sätt.”

“Centralt i denna fråga är också miljön. Den alternativa norra vägsträckningen, i kombination med en bro, kan ge stora miljövinster.”

“Då Trafikverket inte anser sig kunna ta hänsyn till yttrande från Göteborgs kommunstyrelse, som hade en bred politisk förankring och som efterlyste en mer långsiktigt hållbar lösning, kommer vi att ta initiativ till ett nytt förslag i kommunstyrelsen för att avbryta pågående arbete till förmån för en långsiktig, ekonomiskt och miljömässigt klok lösning. Vi hoppas att vi kan nå en så bred politisk enighet som möjligt.”

Äntligen är det någon annan än Vägvalet som kan sticka fram huvudet och se att vissa lösningar är inte hållbara. Men framför allt någon mer som lyssnar till kritiken från göteborgarna.

Läs Vägvalets tidigare debattartikel här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Lägg till en kommentar