GP: Stora klyftor sänker Göteborg

I gårdagens GP kunde vi läsa om hur Göteborg står sig mot andra regioner. Man har tittat på ett antal indikatorer inom områden som humankapital, utbildningsnivå, satsningar på forskning och utveckling, produktivitet, inkomstnivå och arbetslöshet. Göteborgsregionen, som i den här studien är lika med Västra Götaland och Halland, placerar sig på 35:e plats.

Professor Robert Huggins och hans kollegor vid Universitetet i Cardiff i Wales har jämfört konkurrenskraften mellan 546 regioner i världen. Huggins säger:

“Det är klart över medel, och elva i Europa. Det är ganska bra.”

En region som rymmer Silicon Valley i Kalifornien toppar listan . Tvåa är Bryssel, trea Tokyo, fyra området kring Washington DC och på femte plats den Sydkoreanska huvudstaden Seoul och området däromkring.

Stockholm hamnar högst och på plats nr sex av de nordiska regionerna, sjua Norge och femtonde Köpenhamnsområdet.

Huggins fortsätter:

“Det som framförallt gör att Göteborg placerar sig så högt är fordonsindustri. Den höga andelen sysselsatta inom den sektorn placerar Göteborg på en 6:e plats i det området. Även riskkapitalinvesteringsgraden är hög. Här är Göteborg 10:a.”

“Man vill ju inte placera alla ägg i en korg. Och vi vet ju att fordonsindustrin rör sig österut. Så Göteborg borde jobba på att ha kvar en stark fordonsindustri, men samtidigt stärka andra näringar. Vi ser att branschen rör sig österut, till Östeuropa och Asien. Men jag tycker att Göteborg ska sträva efter att behålla en stark ställning. Det är det regionen är känd för. Ni får aldrig tänka att det vore lika bra om det försvann. Men bygg upp annat också.”

Men nu till det intressanta i kråksången. Enligt Huggins har Göteborg ett stort bekymmer som sänker regionen ganska ordentligt i mätningen:

Det är att skillnaderna mellan de som har , och de som inte har är ovanligt stora. Både i fråga om inkomster och utbildningsnivå.

Enligt Huggins är det ett tudelat samhälle och ett fenomen som inte är helt ovanligt i storstäder, dit många människor söker sig i jakt på ett bättre liv. Och med stora skillnader i löner och utbildning följer problem med hälsa och välbefinnanden. Ett samhälle som glider isär.

Och enligt Huggins finns inga genvägar:

“Om  en region vill nå toppen, så måste den minska gapet. Men självfallet inte genom att dra ned de som är i toppen, utan genom att putta de som tjänar lite uppåt. Det helt avgörande är utbildning. Man måste ha bra utbildning hela vägen.”

Vägvalet har sagt det förr. Låt staden utvecklas i lugn takt så vi kan ta hand om hela staden. Just nu pågår fragmenterade insatser i centrala staden och vad vi ska göra med resten är det tyst om. När ska vi börja diskutera det?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Trängselskatten är en bidragande orsak att öka klyftor, en punktskatt som drabbar Göteborg med omgivning dubbelt så hårt per capita som Stockholm .
  Tusen jobb försvinner pga trängselskatten, genom att konsumtionen minskar.
  (Det femte jobbskatteavdraget beräknas ge 1000 jobb/ miljard).

  Trängselskatten drabbar låg inkomsttagare i allmänhet och medelinkomsttagare i synnerhet,( fullständigt slumpmässigt).

  Precis de grupper som skulle få glädje av det femtejobbskatteavdraget drabbas av trängselskatten.(Ger med ena handen och tar med andra ,fast bara i Göteborg o Stockholm.)

 • Man har uppenbarligen fått storstadshybris i Göteborg, denna artikel visar på vissa aspekter av detta med dyra centrala byggen.

  Ett annat exempel är att man tänker sig att bygga ett dämme vid Jordfallsbron så att översvämningar i Göta Älv inte skall dränka Göteborg. Man nämner då i förbifarten att vattnet skall ut i Nordre älv istället.

  Vad tror man egentligen händer om man skickar ut vattnet den vägen? Stora delar av Kungälv kommer att översvämmas istället!

  Göta älv är egentligen ett dräneringsdike för Nordre Älv. CA 2/3 av vattnet rinner ut via Nordre älv. Ännu större andel går den vägen vid låg vattenföring och Göta älv ökar sin andel vid hög vattenföring. Redan idag översvämmas delar av centrala Kungälv när vattennivån är hög. Det finns en undervattensdamm vid Ytterst för att tvinga över mer vatten i Göta älv vid låg vattenföring.

  Kommer Göteborg att bygga in Kungälv med skyddsmurar eller har man någon annan vansinnig idé? Det finns ganska många bostäder längs Nordre älv också och dessutom många viktiga kulturminnen.

  Behöver man skydda Göteborg mot evakueringstömningar av Vänern så är en tunnel/kanal till Uddevallafjorden en betydligt bättre lösning än att översvämma andra städer längs älven.

 • Detta kanske har med saken att göra? Kristoffer Hell visar på argument för kameror och vad de används till.
  kristofferhell.net/i-skuggan-av-fra-diktaturens-infrastruktur/

 • Manne, du har säkert rätt i att trängselskatten minskar köpkraften i Gbg vilket kan leda till några färre jobb. Men pengarna går direkt till att bygga infrastruktur vilket ger massa nya jobb i Gbg. Ska man dra någon lärdom av Öresundsbron o Citytunneln så är det att sådana stadsbyggnads- och regionförstoringsprojekt drar med sig hela byggsektorn då nya bostadsprojekt också kommer att dra igång.

  Pacman42, en tunnel/kanal till Uddevallafjorden löser inte problemet med stigande havsnivå. Göteborg kommer vid stormar ändå översvämmas då havet blåser in i älven. Det krävs alltså en barriär, alternativt invallningar.

 • Re Helena A ,Det finns inga öronmärkta pengar så de går direkt i i statskassan. Tusen jobb försvinner är lågt räknat troligtvis det bubbla. Att Östereuropiska betongarbetare och lastbils chaufförer får jobb med att bygga den olönsamma västlänken minskar inte utanförskapet och arbetslösheten i Göteborg. Om vattennivån höjs 2meter blir centralstationen en bra båtplats för småbåtar och västlänken blir en bra förbindelse för ubåtar och undervattenståg. Det är bara att gratulera!!