GP – Svårt att hinna med utbyggnad av kollektivtrafiken inför trängselskatt

Idag kan man läsa i GP att Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafiks styrelse, bedömer att det blir svårt att hinna med utbyggnaden av kollektivtrafiken inför trängselskattens införande om drygt två år. Med nya och längre pendeltåg, tätare spårvagnstrafik och nya expressbusslinjer skall bilisterna lockas till kollektivtrafiken. Västtrafik räknar med 106 000 tillkommande resor per vardagsdygn.

Återigen får Vägvalet rätt i sina påståenden i debatten om att besluten tagits för fort. Det är en oroväckande signal att även ansvariga för kollektivtrafiken nu får kalla fötter inför trängselskatten. Vägvalet har hela tiden ifrågsatt om åtgärderna är tillräckliga.

Leif Blomqvist säger vidare:

“Våra ägare, regionen och kommunerna, har godkänt trängselskatten och målet att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till år 2025.”

Det är lite förundrande att Blomqvist påstår att “kommunerna” godkänt trängselskatten. Vi vet att flera kranskommuner ifrågasatt trängselskatten och då börjar man åter undra över hur väl detta beslut är förankrat?

Som det ser ut nu så genomförs trängselskatten utan att de utlovade åtgärderna kan genomföras fullt ut. Återigen ett tecken på att processen måste bromsas upp och tänkas igenom.

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar