GP – Trafiksatsningar kan höja skatten

Idag kan man läsa i GP att avgående ordförande Roland Andersson (S) och vice ordföranden Johnny Magnusson (M) konstaterar att konskevensen när regionen satsar flera miljarder på nya vägar, järnvägar och mer kollektivtrafik kommer att leda till högre skatt. Detta är intressant ur många aspekter. Debatten i Göteborg har handlat om att trängselskatten ska införas istället för kommunla skattehöjningar och nu smygs det in skattehöjningar på regional nivå. Politikerna i Göteborg har fått det att låta som att bara vi inför trängselskatten så har vi löst finansieringen.

I ett tidigare inlägg i mars skrev jag om hur regiondirektören Johan Assarsson sa att satsningarna blir tuffa och att det är en politisk fråga om att höja skattesatsen. Då svarade regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) utan att nämna skattesatsen. ”Vi kan ta av eget kapital, vi kan låna på kort sikt och på lång sikt och därmed sprida ut riskerna mer.”

Nu har man svängt och pratar om skattehöjningar igen. Vidare säger Roland Andersson (S):

“Vi räknar med att behöva investera cirka tre miljarder per år de närmaste sju–åtta åren. Detta i stället för två som i de ursprungliga planerna.”

Investeringarna som man håller på att införa har redan ökat med 1 miljard och nu räcker inte pengarna utan att höja skatten. Detta påvisar klart och tydligt vad som kommer att hända när biltullarna är på plats och pengarna inte räcker till; Vi höjer lite till. Det är mycket lättare att höja något som kan liknas vid en avgift än en skatt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Visar inte detta hur larvigt det är med kollektivtrafik som en frälsare. Det kostar mer när man bygger ut. Varför det? Jo biljetterna står bara för 50 % av kostnaden.

    Tänk er att bensinen hade ett bidrag i stället för skatt så den kostade 2,5 i stället för 5 kr ( ca kostand utan skatt). fan vad det skulle bli åka av och uj uj uj vad det skulle kosta pengar. Så fungerar det det kollektiva………