GP – Trängselskatt måste betalas ut snabbare

I dagens pappersutgåva av GP kan man läsa att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Region Halland kräver att pengar från trängselskatten ska betalas ut snabbare från staten.

Dessa tre parter skriver i ett gemensamt brev till Trafikverket att de vill att verket skall driva frågan vidare hos Anders Borg. Man vill alltså att ett statligt verk ska driva förhandling med finansministern.

Avgående regionrådet Kent Johansson (C) säger att orsaken till brevet är erfarenheter från Stockholm där staten tagit in skatterna och sedan väntat en mycket lång tid innan de kommit tillbaks till infrastrukturen.

Vägvalet har hela tiden påpekat att det inte finns några garantier för att pengarna från trängselskatten kommer att återföras till Göteborg och nu har även sittande politiker reagerat. Hur ska man hinna att förbereda alternativa kommunikationer om man inte ens får ut några pengar? Är det trovärdigt att införa trängselskatt utan att först ha byggt ut kollektivtrafiken?

Kent Johansson säger vidare:
Vi är helt enkelt beroende av att trängselskatterna kan betalas ut snabbt och vi menar att det bör kunna ske successivt i samma takt som staten drar in pengarna.

Marieholmstunneln som är det i tiden närmast stora projektet har redan skjutits på framtiden, så nu är frågan vad ska pengarna, om de kommer Göteborg tillhanda, först gå till?

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar