GP: Trängselskatten blir dyr för Västtrafik

I dagens GP idag kan man läsa i anslutning till artikeln om trängselskatten i gungning att regionen uttrycker sin oro om att trängselskatten kommer att bli dyr för Västtrafik. I den nya verksamhetsplanen skall trafiken byggas ut för 4 miljarder kronor till 2015. Dessa pengar är inte inkluderade i insfrastrukturpaketet!

Johan Assarsson, regiondirektör säger “Det här blir ekonomiskt mycket tufft, men vi måste genomföra satsningarna. En utredning pågår om finansieringen för att se vilka resurser vi själva har, hur man får låna och sedan blir det en politisk fråga om man rör skattesatsen.”

Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) nämner däremot inte alls skattesatsen med säger. “Vi kan ta av eget kapital, vi kan låna på kort sikt och på lång sikt och därmed sprida ut riskerna mer.”

Detta är allvarligt eftersom det börjar bli svårt att förstå hur finansieringen ska gå till. Om det blir en politisk fråga att höja skattesatsen för att finansiera Västtrafiks investeringar så förstår jag inte varför det alternativet inte diskuterats för att genomföra infrastruktursatsningarna i Göteborg.

Läs artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet