GP – Trängselskatten kan fördröjas

Idag kan vi läsa i GP att trängselskatten kan komma att fördröjas. Trafikverket gav förra året nämligen kontraktet till företaget Q-Free efter upphandlingens slut. Q-Free är samma bolag som levererat utrustningen till  Stockholms vägtullar.

Följande har hänt:

  1. Konkurrenten Kapsch överklagade beslutet. Förvaltningsrätten prövade endast en av de anförda grunderna och gav Kapsch rätt på den punkten.
  2. Trafikverket valde att överklaga beslutet till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att Trafikverket gjort rätt på denna punkt, men återförde ärendet till förvaltningsrätten med beskedet att alla grunder för överklagan skulle prövas.
  3. Förvaltningsrätten gav Trafikverket rätt på alla dessa grunder och fastslog därmed att upphandling gått rätt till.
  4. Kapsch valde då att vända sig till kammarrätten och begära prövningstillstånd.

Med anledning av Kapsch begäran av prövningstillstånd beslöt kammarrätten, igår måndag, att förbjuda Trafikverket att ingå avtal om vägsidesutrustning innan rätten fattat beslut om prövningstillstånd. Det kan dröja flera veckor innan kammarrätten fattar beslut om detta och ett par månader innan eventuell dom avkunnas.

Det mest intressanta är:

“Kapsch pekar bland annat på att CTS som utvärderade förslagen till tekniksystem åt Trafikverket delvis finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Vinnovas generaldirektör sitter i styrelsen för Q-Free.”

Inte så bra kanske. Det har nog gått lite väl fort så att ingen reflekterat över möjliga jävssituationer. Men som vi tidigare sagt så har ju beslutet tagits väldigt fort.

Vidare säger Trafikverkets regionchef, Håkan Wennerström:

“Rättsprocessen gäller endast utrustningen i betalstationerna. Vi jobbar vidare med allt annat. När beslutet i kammarrätten kommer kan vi snabbt sätta på den tekniska utrustningen på plats.”

Dock vill inte Wennerström precisera när den juridiska processen måste vara klar för att trängselskatten skall kunna tas ut från årsskiftet. En intressant tanke. Vad händer om utrustning sätts upp innan dom fallit? Låter som att man inte riktigt följer lagen om offentlig upphandling. Det är ju klart att man kan ta ned utrustningen och sätta upp konkurrentens efter domen fallit.

Hur som helst spelar det ju mindre roll om det försenas då trängselskatten är beslutad. Vägvalet vill häva beslutet helt och hållet vilket kan göras när som helst av Göteborgs kommunfullmäktige. Därför är det viktigt att fundera över hur man lägger sin röst i valet 2014. De övriga partierna resonerar som så att om de får rösterna så har väljaren också sagt ja till trängselskatten.

Trängselskatten är orättvis och vid en jämförelse mellan olika lönekategorier framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Har du inte räknat på vad din kostnad blir kan vi tipsa dig om att göra det på www.räknautträngselskatten.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Hela upplägget stinker smygfascism där privata aktörer tar hand om eventuella inkomster. En äkta professionell byråkrat borde vara bäst på att avskaffa sej själv, allt annat leder i längden till parasiterande.