GP – Vägprojekt äventyras

I en artikel i GP kan man idag läsa att Jeriko-projektet har fått finansieringsproblem. Jeriko-projektet handlar om att bygga en förbindelselänk mellan Jeriko på gränsen mellan Lerum och Partille och det planerade Slambymotet i Härryda kommun. Jeriko-projektet har fått ökad betydelse i och med planerna att inför trängselskatt i Göteborg. Men nu har det alltså uppstått finansieringsproblem eftersom Vägverket “hoppades” på att Lerum och Partille tillsammans skulle stå för 170 miljoner av 370 miljoner som projektet kostar. Lerum och Partille har istället beslutat att de inte vill finansiera mer är 100 miljoner.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M) i Lerums kommun säger:

“Att vi betalar 100 miljoner för byggandet av ett mot vid Jeriko är en sak. Men det kan inte vara en kommunal fråga att lägga en massa pengar på en väg.”

Anmärkningsvärt är att projektet ökat med ytterligare 30 miljoner och nu måste någon finansiera 300 miljoner vilket lämnas vidare till Västra Götalandsregionen.

Sören Hall som arbetar som strategisk samhällsplanerade på Trafikverket säger:

“Det gör det hela bekymmersamt och innebär kanske att man måste ta bort vissa delar av projektet.”

I och med veckans beslut i Riksdagen att trängselskatten ska införas i Göteborg så vill jag med detta påvisa att kommunen kan om den vill säga ifrån och ifrågasätta projekt som byggas.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vi har idag ett system där bilägarna betalar skatt till staten som tex. fordons och bränsleskatter för att inneha och använda sina fordon. Dessa skatteintäkter överstiger vida statens anslag till trafikverket för underhåll och utbyggnad av vårt vägnät.

  Och då inkomsterna från bilägarna tillfaller staten borde det också vara att statens, inte regioner eller kommuners, ansvar att finansiera de större vägbyggerna. Önskar staten ändra på den princip som har gällt länge får staten se till att fordonsskatterna och även åtminstone delar av bränsleskatterna direkt tillfaller regioner och kommuner.

 • Jan huvudet på spiken!

  Det här nya löjliga att vi skall betala dubbelt, först via överfinansierade existerande skatter och sedan via nya ”trängselskatter”. Helt befängt!

 • Det är så all statlig skatt fungerar, dvs att alla pengar går in i en gemensam pengabinge. Därefter finns inga tydliga kopplingar mellan vad staten fått in pengarna ifrån och vad den betalar ut till.

  På precis samma sätt är det med trängselskatten. Den åker in i ett hål i statskassan, men vad som kommer bilisterna tillbaka beror på politiska beslut, konjunkturer, om det är valår eller inte osv. Ett mycket tydligt argument för att inte införa trängselskatt, den kommer garanterat ändå inte att oavkortat gå till det som påstås just nu.

 • Om Regionerna lät bli att vidareförmedla skatteintäkter till staten, hade regionerna haft råd att bygga vägar etc.

  Naturligtvis borde skatter från bilismen gå tillbaka till bilismen.