GP – Valfläsk angående flerpassageregel och trängselskatt för utländska bilar

I dagens GP kan man läsa att statssekreteraren Leif Zetterberg (C) på Näringsdepartementet ger besked om att man ska införa en flerpassageregel och beskatta utländska bilar. Han säger:

“Vi kommer att införa en sådan regel. Vilken tid det kommer handla om är inte helt klart.

Ändringarna av trängselskattezonerna kommer inte att bli klara förrän i höst. Han säger:

Beslut om beslutförslaget skall tas under senhösten.

Vidare säger han om beskattning av utländska bilar att:

Det finns numera möjligheter till detta och vi kommer att införa ett sådant system samtidigt i Stockholm och Göteborg. Från 1 juli finns EU-samarbete som innebär att polis och kronofogde kan agera efter gemensamma europeiska regler och ta ut kräva betalt även av utländska bilister och företag.

Men stämmer detta verkligen? Har EU gett respektive stat beskattningsrätt över utlänningar och deras fordon? Det mest påfallande med detta påstående är att det kommer i valtider. Och det tyder på att frågan håller på att spåra ur för såval regeringen som de politiska partierna i Göteborg. EU-samarbetet som Zetterberg hänvisar till ovan är till för att få tag i brottslingar och gäldenärer! Att Sverige skulle få beskatta utländska bilar är helt orimligt eftersom det går emot EU:s grundsten om fri rörlighet. Om EU-länderna skulle få beskatta varandras bilar inom EU försvinner den fria rörligheten. Och att samköra bilregister för att beskatta utländska bilar är dels inte tekniskt möjligt idag, dels inget något EU-land skulle vara intresserad av, förutom Sverige. Skulle en dansk åläggas att betala trängselskatt idag, kan han genast överklaga detta till Europadomstolen och hävda att han inte har fri rörlighet.

Vad gäller flerpassageregeln – regeln som ska innebära att man bara betalar en tullpassage per resa – så är den än så länge endast ett påstående och i propositionen finns det inga som helst beslut på den. Ett uttalande av en statssekreterare är inget Riksdagsbeslut. Någon proposition är inte lagd i Riksdagen och det finns inte heller någon sådan aviserad. Den här typen av uttalanden brukar snabbt glömmas bort efter ett val. Att det kommer nu innan valet är bara för att dämpa betydelsen av trängselskattefrågan i kommande val.

Och som vi nämnt tidigare innebär flerpassageregeln att många bilister i praktiken får en höjd trängselskatt med upp till 80%! Om du bara passerar en tullstation per resa ökade trängselskatten från 10 kronor till maximalt 18:- i och med flerpassageregeln. Är det inte märkligt att ett sådant förslag kan lanseras som något positivt för bilisterna? Vem är det egentligen som regeringen försöker lura?

Genom att rösta in Vägvalet i kommunfullmäktige kan vi bromsa upp hela processen då alla beslut inte är tagna.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

 • Nej, det så sker nu år precis det som står i regeringsbeslutet. Flerpassageregeln formaliseras och införs i lagen. Inget konstigt och märkligt alltså.

  Men jag kan förstå att Vägvalet blir skräckslagna av detta eftersom basen i er protest snabbt vittrar sönder!

 • Hansson: Vem som är “skräckslagen” i den här diskussionen är egentligen rätt uppenbart. Och till dess du presenterar dig och berättar vilka speciella kunskaper du besitter i frågan (om du skulle ha några sådana) är din bedömning av vem som är mest trovärdig helt betydelselös. Läs Tom Heymans insändare på Fria ord i gårdagens GP. Han har 14 års erfarenhet som riksdagsman och satt bl.a. i trafikutskottet. Jag är helt övertygad om att han vet hur beslutsgången i riksdagen är. Något varken jag eller någon annan med samma säkerhet jag kan säga om pseudonymen “Hansson”.

  Och precis som jag förutspådde hade du inget att säga om flerpassageregeln som en bluff. Du kan helt enkelt inte säga emot att många fick en höjd trängselskatt med upp till 80% när den fördes tal. Eller att skatteuttaget ökade med 2 miljarder. Din taktik är att inte låtsas om sådana realiteter, du bara ignoerar dem. Ett rätt välkänt debattknep när man redan på förhand vet att man inte har något att komma med.

 • Hansson: Jag upprepar att du ska läsa propositionen vilket du tydligen inte har gjort. De som är skräckslagna är kommunpolitikerna i Göteborg som ber Zetterberg komma ned och lugna dom. Att formalisera in detta i lagen betyder ny beredning och proposition.

  Så vi tar det med ro!

 • Jag läste Toms insändare. Det var en mycket roande inblick i precis hur mycket man kan missförstå allt. Jag är djupt imponerad, trodde inte det var möjligt att missförstå allt så kapitalt! Men det var det! Nu så är det ju iofs. typiskt för samtliga Vägvalets insändare och debattartiklar. Fast denna står nästan i en klass för sig! Nej, Heyman är inte ett dugg trovärdig i det han skriver.

  Ja, det är uppenbart vem som är skräckslagen! Vägvalet är helt från sig av förskräckelse och tar den här bisarra debatten till nya höjder.

  Läser man propositionen så står det där att regeringen skall återkomma med exakt hur flerpassageregeln skall utformas. Det är det som sker nu. Frågan bereds nu för beslut och så småningom kommer det ett underlag för beslut. Helt enligt plan.

 • Hansson: Du idiotförklarar allt som du själv inte skrivit. Nu försöker du inte ens förklara varför längre. Inga argument, inget nytt.

 • Hansson: Ingen lyssnar på dig längre. Tom Heyman har lång erfarenhet inom riksdag och kommun. Vad har du egentligen mer än att du anonymt skriver massa struntprat. Lägg ned!