GP:s chatt med Anneli Hulthén gav få svar på frågorna

Den 9 januari fick göteborgarna chatta med kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén (S), om trängselskatten. 50 konkreta, vassa och väl formulerade frågor ställdes på gp.se

Många av dem handlade om folkomröstningen. Andra tog upp systemfel, Riksrevisionens kritik, betalstationernas placering och orättvisorna med trängselskatten. Svaren var inte direkt uttömmande. Hulthén gjorde som hon brukar, duckade och passade.

På frågan om varför man tvingas betala skatt när man lämnar betalzonen gav hon däremot en ny definition av trängsel: ”Det spelar ingen roll åt vilket håll vi kör. När man är ute på vägbanan så bidrar man till trängsel.

Frågor om folkomröstningen:

Henke: Kommer S att bevilja en folkomröstning?
Anneli Hulthén: Den frågan tar vi ställning till under våren. Men trängselskatten måste sättas i samband med hela västsvenska paketet. Ingen skatt, inget paket.

Tobias: Kommer ni följa folkomröstningens beslut om trängselskatt och hitta en annan finansiering eller struktur på paketet?
Anneli Hulthén: Det går inte att svara på. Vi har inte fått listorna från GT ännu. När vi får vi ta ställning.

Henke gav sig dock inte. Han påpekade att många protesterat mot trängselskatten. Han undrade vad hon tyckte om det. Han fick ett arrogant svar från Hulthén: Det är ju inte den enda skatt som det beslutas om som vi inte folkomröstar om.

Hulthén meddelade vidare att trängselskatten mycket väl kan bli permanent. Även om trängseln upphör och Västsvenska projektet är betalt.

Frågor om Riksrevisionens kritik avfärdades med en klackspark: Riksrevisionen granskar staten och inte Göteborg stad.

Frågor om den orättvisa trängselskatten:

Signaturen Lars påpekade vad Vägvalet framhållit hela tiden, att trängselskatten är orättvis. Den drabbar de med lägre inkomster som kör bil hårdast. Han lyfte även fram ett annat faktum: Den är inte ekonomiskt hållbar. Endast drygt hälften av trängselskattepengarna går till Västsvenska paketet. Resten, cirka 11 miljarder, försvinner i administration och räntor.

Varför väljer ni en lösning, trängselskatt, som är fördelningspolitiskt negativ, som ökar segregationen, och som är ineffektiv, när vi har den vanliga skattsedeln som löser dessa problem?

Än en gång duckade Anneli Hulthén. Hon påstod att hon inte kände igen siffrorna. Något som GP:s granskare av Västlänken, Christer Lövkvist, fann anmärkningsvärt när han GP-chattade i samma ämne någon dag senare.

Frågor angående trängselskattens systemfel:

Flera påpekade att trängselskatten har ett inbyggt systemfel. Grundförutsättningen är vi fortsätter köra bil i centrum. Med trängsel som följd. Annars blir det inga pengar. Samtidigt är det meningen att bilåkandet ska minska. Men då uteblir pengarna.

Signaturen Jon ställde problemet på sin spets med sin fråga: Hur mycket får trafiken minska innan man måste höja taxorna?

Anneli Hulthén: Vi har haft systemet inte ens i två veckor. Vi funderar inte nu på att höja taxorna. Däremot kan vi följa Sthlm där trafiken har minskat.

Han kan knappast vara ensam om att känna sig förbryllad över det svaret. Speciellt som vi vet att höjningen av trängselskatten redan är beslutad. 2015 höjs den med drygt 20 procent.

Frågor som inte besvarades eller hänvisades till andra:

Nicke: Hur förhindrar man att VL blir ett nytt Hallandsåsen, där regionen blir tvungna att skyffla in pengar på grund av felberäkning/konstruktion fel?

Anneli Hulthén: Varför skulle den bli en ny Hallandsås? Sträckan Trollhättan-Göteborg, där vi har ny järnväg, finns det fyra tunnlar, den längsta är tre kilometer. Där har det inte blivit någon Hallandsås.

Finns det göteborgslera i Bohuslän?

Nicke: Hur kommer det sig att utländska fordon som är minst lika miljöfarliga skall undantas från skatteplikten?
Anneli Hulthén: Det stämmer vi kan inte beskatta andra, ännu. Vi hoppas på besked från regeringen i februari.

SkatteJanne: När jag åker till tex Norge, Tyskland, Frankrike osv finns det vägtullar som alla måste betala om man ska passera. När det gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg är det bara Svenska medborgare som ska betala denna skatt. Varför är det så?

Anneli Hulthén: Svar i februari från regeringen.

Det är bekvämt att ha regeringen att skylla på, men det är de lokala politikerna som gått med på uppgörelsen som innebär att utlandsregistrerade bilar slipper skatt. Så har det fungerat i Stockholm sedan 2007 och är därför ingen överraskning.

Nära slutet av chatten kom en vass och vitsig fråga i sann Göteborgsanda. Humorn missade urgöteborgaren Hulthén helt.

Det är trängsel på akutmottagningarna också. Skall ni ta ut en extra trängselavgift på Sahlgrenska/Östra/Mölndal också? Och glöm inte att ta betalt en gång till när man går ut från akuten…

Det något obegripliga svaret från Hulthén blev att en sådan inkomstkälla för regionen skulle ses som en “belastning”: För att inte belasta regionens budget ytterligare så är det kanske bättre att lägga trängselskatt på infrastrukturen än det förslag som du själv presenterar.

Frågor kräver svar. Annelie Hulthén dissade många och visste inte inte ens hur många miljarder av trängselskatten som försvinner i administration. Men varför bry sig om andras pengar?

Läs hela chatten med Anneli Hulthén här.

Annica Frisk
Vägvalet

5 kommentarer

 • Annelie Hulthen uppvisar med sin närmast nonchalanta arrogans när hon “äntligen” svarar på frågor om Vä(r)stlänken och trängselskatten och inte i vanlig ordning är tyst eller duckar undan inte bara upp en stor okunnighet utan även en maktfullkomlighet som skrämmer!

  Men hon och hennes edsvurna vapendragare för Vä(r)stlänken börjar kanske bli rädda för den FOLKRÖRELSE som tagit upp den lokala demokratin på en för makt-“eliten” besvärande högre nivå! För det är ytterst en demokratifråga och då inte bara för göteborgarna utan ÄVEN för alla dem som ser Göteborg som “staden” och navet i stor västsvensk region!

  Och ja! Det finns göteborgslera i Bohuslän! 😉

 • Så att bergstunnlar i bra berggrund i Västergötland inte innebär kostnadsökningar, skall användas som garant för att man i delvis dålig berggrund, i lera, men mängder av kablar och rör, bland bilar och spårvagnar osv har räknar rätt på kostnaden för att bygga en tunnel?

  Problemet i Göteborg är att man inte vet vilka problem man kommer att få.

  Dessutom så är ju inte alla kostnader för Västlänken inräknade i priset på 20-35 miljarder. Ett antal kostnader, exempelvis viadukten över E6 (eller blir det en tunnel?) saknas.

  Mycket skall man uppenbarligen höra innan öronen ramlar av…

 • BTW, trafiken ökar nästan varje dag. Några saker jag noterat är:
  – om man tar hänsyn till att en del kör alternativa vägar, så har infartstrafiken bara minskat med ca 8,5% (kanske ännu mindre, jag har varit restriktiv i beräkningen)
  – trafiken har sedan förra måndagen ökat 7% genom trängselstationerna.
  – trafiken har de senaste sju dagarna (om man tar hänsyn till att det var lite trafik pga skolledighet i början av förra veckan) ökat med 4,3%.
  – huvuddelen av trafikminskningen är Göteborgare som inte kör bil över älven eller in till stan.
  – med tanke på att det fortfarande är köer inne i centrala Göteborg har nog avsmalningarna av vägarna haft större påverkan på trafiken i centrum än TS…

 • Att hänvisa till järnvägen Trollhättan – Göteborg visar på stor okunnighet om vad Västlänken är. Sträckan Trollhättan – Götegorg går ovan mark med undantag för några få sträckor där den går i bergtunnlar. Järnvägen går dessutom delvis på lermark med stor skredrisk utmed älven där man pålat och pålat och pålat för många miljoner för att kunna lägga järnvägen där.
  Västlänken däremot är en helt underjordisk järnväg som skall gå genom lera och berg mitt i en storstads centrum. Det skriker riskprojekt så högt att det borde höras ända in i stadshuset vid Gustav Adolfs torg.