GP:s ledare blir allt pinsammare

GP:s ledarredaktion fortsätter i dag sin frenetiska kampanj för att med alla till buds stående medel stoppa folkomröstningen om trängselskatt. Återigen försöker ledaren förminska en grundlag och alla som är för en folkomröstning. Det verkar inte finnas någon som helst bromsmekanism i ledarskribenten Gert Gelottes argument och återkommande, rent ut sagt, lögner.

Han inleder direkt med att visa var skåpet ska stå när han skriver att det är “dags att påminna om några grundläggande fakta“. Varför han efter en sådan varudeklaration direkt anser sig behöva upprepa samma lögn som redaktionen nyligen spred i gårdagens tidning är obegripligt.

Han skriver:

“Det västsvenska paketet har varit en fråga i två kommunalval.”

Detta påstående är lika felaktig som när det framfördes igår. Om Gelotte på allvar menar kommunalvalet 2006 så är han ju ute på tunn is. Nej, han har faktiskt brakat igenom isen. Inget Västsvenskt paket diskuterades i kommunalvalet 2006. Paketet blev aktuellt i samband med att trängselskatt beslutades att införas vintern 2009-2010. Det finns inte en uns av information om ett Västsvenskt paket innan dess. Till exempel ger en sökning i GP:s eget artikelarkiv den här artikeln från 27 augusti 2009 som första gången ett paket överhuvudtaget nämns.

All information började läggas ut efter valet 2010. Och vintern 2012 skickades broschyren om Det Västsvenska paketet ut till alla hushållen.

Gelotte fortsätter med följande utnötta argument:

“Inför det senaste bildades partiet Vägvalet med ett allt dominerande krav – att stoppa planerna på att införa trängselskatt. Vägvalet fick 5,32 procent av rösterna vilket resulterade i fem mandat i kommunfullmäktige. 5,32 procent är inget dåligt resultat för ett nytt enfrågeparti. Men man kan knappast säga att Vägvalet fick folkets stöd, 94,68 procent av de röstberättigade göteborgarna röstade inte på Vägvalet.”

Det börjar bli tröttsamt att bemöta detta om och om igen. Vägvalet hade av förståeliga skäl inte samma förutsättningar i valet 2010 som övriga partier. Att använda oss som måttstock är nog att lura sig själv och sin omgivning. Turligt nog så har vi lagar om allmänna val vart fjärde år och en ny grundlag om det förstärkta folkinitiativet. Två val som kommer snart och då lär vi ha ett slutresultat.

Sedan kan man ju undra om det är någon som tror att Gert Gelotte skriver ledare på ledare om hur fel det är att folkomrösta för att han tror 94,68 procent kommer att rösta Ja till trängselskatt?

Gelotte fortsätter:

“Att tio procent kräver folkomröstning medför inte att en folkomröstning måste genomföras. Enligt kommunallagen innebär det att frågan måste prövas i kommunfullmäktige. Där skall politikerna ta hänsyn till alla fakta – inklusive att nästan 90 procent inte krävt folkomröstning trots att de knappast kan ha undgått kampanjen.”

Gelotte fortsätter att missa att den nya lagen är ger en större tyngd för initiativtagarna än den tidigare. Lagstiftaren var missnöjd med hur många folkomröstningar som slentrianmässigt stoppades av politikerna och ville med den nya lagen förhindra att detta fortsatte ske. I förarbetena till den nya lagen står det klart och tydligt att ett väckt folkinitiativ som huvudregel ska leda till en folkomröstning. En folkomröstning kan stoppas om särskilda skäl föreligger (exempelvis om det strider mot mänskliga rättigheter) och i Göteborgs fall är vi inte ens i närheten av detta. Det står kommunfullmäktige fritt att rösta ned folkinitiativet, men då får Gelotte räkna med ett överklagande av beslutet till Förvaltningsrätten.

Gelottes påstående att man ska ta hänsyn till 90 procent av befolkningen är något han själv hittar på för att det passar hans eget synsätt. Men det är inte tillräckligt som ett särskilt skäl. Man höjde gränsen från 5 procent till 10 procent och krav på personnummer för att likställa det förstärkta folkinitiativet med det allmänna valet. Alltså, för att undvika insinuanta påståenden likt Gelottes.

Det Gelotte gör är att argumentera för att lagen om det förstärkta folkinitiativet är felaktig och bör ändras. Det är förstås hans rättighet, men fram tills dess att han lyckats få Riksdagen att ändra lagen så att det krävs 100 procent av de röstberättigades underskrifter gäller faktiskt nuvarande lag som bara kräver tio procent.

Gelottes fortsätter okunnigt:

“Röstar en tredjedel av fullmäktiges ledamöter ja blir det folkomröstning.”

Detta är pinsamt att läsa efter att vi påpekat för honom att göra sina faktakoll noggrannare. Det krävs att 2/3 röstar emot folkinitiativet för att det ska bli avslag. I princip kan 1/3 avstå från att rösta. Läs vår replik som GP aldrig tog in när Gelotte avslöjade sin brist på kunskap om vad som ingick i det västsvenska paket här. Är det inte lite konstigt att Gelotte inte har koll på paketets innehåll som han påstår har diskuterats i två kommunalval?

Till sist avslutar Gelotte efter att gjort ett utlägg om väljarförakt att själv spä på det personligen:

“Det är en mycket hög utväxling av ett minoritetskrav. Djupare än så bör vi inte blanda in folkomröstningsinstrumentet i den representativa demokratin. Svälj inte svepande påståenden om att folket kräver.”

Vem är Gelotte att stå över grundlagen som ger medborgarens rätt till både allmänna val och att väcka ett folkinitiativ?

Det är ju tur att folket, göteborgarna, vi får avgöra frågan i en folkomröstning och i valet 2014!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • På Mediearkivet (Retriever) var den tidigaste träffen på “västsvenska paketet” från Göteborgs-Posten 2005-11-08 sidan 7. Om det är samma paket som avses vet jag förstås inte. Rubrik: “Inga pengar till ny älvtunnel”
  “…Övriga västsvenska projekt klarar sig från förseningar genom det så kallade västsvenska paketet som innebär en del lånefinansiering av större riksvägprojekt både på E 20, Rv 40 och E 6. Breddningen av Lundbyleden i Göteborg mellan Inlandsgatan och Ringömotet blir dock inte klar förrän 2012-2015. “.

  Andra träffen är från Göteborgs-Posten 2006-11-25 sidan 7. Rubrik: “Riksväg 40 till Ulricehamn kan bli motorväg redan 2012”
  “- Sedan hoppas vi givetvis på ett snabbt regeringsbesked. Vägen finns med i det västsvenska paketet och skall vara klar innan 2015.” säger en person vid Ulricehamns kommun.

  • Mattias: Jo, jag hittade också ett par tidiga träffar på “paket” och liknande. När jag läste texterna tolkade jag det som om det handlade om andra saker (helt andra projekt) och definitivt inte om det paket som nu är anses vara heligt.

 • Man tager sej för pannan och undrar om vi verkligen lever i en diktatur !
  Varför är “vissa” politiker så rädda för en fråga som är så infekterad ?
  Göteborgarna kommer 2014 att få rösta om ett ja eller nej till trängselskatt.
  Det handlar inte om hur ett eventuellt västsvenskt paket skall finnas eller ej.
  Vad är GP,s ledare redaktion och dessa politiker så rädda för ?
  Om det är som de säger så kommer Göteborgarna rösta Ja. Jo men då så
  då blir det väl så då… Men om det blir ett Nej, då får fullmäktige och den
  majoriteten ta ställning till denna fråga.
  Ett tips till politikerna. Förakta inte era väljare de är inga idioter !
  Finansiering går att lösa antingen via höjd kommunal skatt, regional skatt (om nu våra regioner vill) Sälj kommunala bolag ! Vi har flest i Sverige !

 • Stefan: Politikerna skall vara ett tvärsnitt av befolkningen om man läser på lite. Dvs, de skall vara lika smarta eller korkade som befolkningen i genomsnitt. Detta skall då gälla även för de olika partierna. Då är det helt plötsligt inte så svårt att förstå hur politikerna har hamnat där de hamnat.

  Slutsatsen måste ju vara att vi Göteborgare är relativt korkade jämfört med exempelvis de som bor i Stockholm…

 • Vad sysslar G-P med? Har man inte noterat att trängselskatten rört upp den största folkstorm som kanske varit i Göteborg någonsin?

  • Magnus W: Det är nog därför man från ledarsidan försöker dämpa ilskan och försöka få det till att allt har gått rätt till och att ingen har någon anledning att klaga.

 • Trängselskattedebatten är lika het som kärnkraftsfrågan var på 70-talet.

  Men många inblandade var inte födda då, eller åtminstone inte myndiga.

  Och om jag nu betalar trängselskatt så vill jag åtminstone veta att pengarna används på ett vettigt sätt.

  Betygsskala 1 till 5:
  Västlänken: Icke Godkänd, “-” i betyg.
  Marieholmstunneln: Tveksam eftersom den ligger för nära Tingstadstunneln, “3” i betyg.
  Trängselskatten: Svag, “2” i betyg.
  Hisingsbron: Sent om sider, och nödvändig innan befintlig bro kollapsar. “4” i betyg.
  Utbyggnad av 158: Allt för fokuserat på bussfält, vägen borde bli fyrfilig ner till E6 för att kunna fungera som reservväg om E6 blir stängd, “2” i betyg.
  Gråbovägen: Är idag en flaskhals med stress, borde minst bli 2+1-väg, att bara bygga om en korsning och busshållplats är otillräckligt. “2” i betyg.
  Väg 155: Rena bussfiler – ja, det ser fint ut på pappret, men verkligheten är att de leder till irritation och tidsvinsten för bussarna är marginell på många delar av sträckan. “3” i betyg.
  Pendeltågets plattformsförlängningar: “4” i betyg, men för att bli bättre så skulle bättre väderskydd behövas, helst vintertid.
  Södra Vägen och Övre Husargatan: Ytterligare anledningar förutom trängselskatten att hålla sig borta från centrum så mycket som möjligt. (väntar bara på att butiker börjar slå igen i centrum), “1” i betyg.

 • GP är en mycket oseriös tidning. Två gånger har de plockat citat ur den numera över 1200 inlägg långa tråden om V/S/MPs inställning till folkomröstning. Bägge gångerna så tar man med oproportionerligt många inlägg som är för TS, dessutom med skattesiffror i. Inläggen för den andra sidan som citeras är av annan karaktär, varav ett par är rent korkade. Oerhört oseriöst av GP. Tur att man har sagt upp tidningen redan.

  Gert Gelottes inställning till frågan är ju än mer oseriös, där han far med rena osanningar.

  När det gäller att vara oseriös så måste dock behandlingen av markköpen för den nya järnvägsbron som inte ens är en del av det västsvenska paketet vara det mest oseriösa förfarandet av alla. Snacka om att använda utpressning mot ett helt annat projekt för att få sin vilja igenom. Ytterst oproffessionellt!

 • Det är anmärkningsvärt att GP på ledarsidan driver en så oseriös kampanj, uppenbarligen utan att själv begripa, att man riskerar att få över de tveksamma på nej sidan.

 • Herr Gelotte visar sin pinsamma okunnighet både om frågan i sig, om landets grundlagar – “all makt utgår ifrån folket” – och att den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet lägger extra tyngd och legitimitet åt folkomröstningar!

  Nej herr Gelotte! Det blir att gå hem och läsa på ordentligt om det inte skall bli ett saftigt U / F i denna fråga!

  Att en ledarskribent är påläst och kunnig om saken torde vara det minsta man kan begära!

 • Jag undrar om det ligger något annat bakom, kanske är det så att Kia & Co lovat ett utökat ekonomiskt bidrag, sk presstöd, till GP om denna ställer sig bakom TS och Västlänken och försöker “bilda” göteborgarna i “det fina med Västlänken och TS”…

 • Sackes: så illa är det inte. Det räcker väl som argument att GP är helt beroende av att få förstahandsinformation av det sittande styret och att de har bracrelatuoner till varandra.

  Men det är illa nog…

 • Glömde förresten citera denna rubriken från dagens GP: “Mot trängselskatten med hakkors”.

  Någon som tror att GP hade satt en sådan rubrik om någon hade målat hakkors i trängselskattens namn? Någon? Inte en enda?

 • Och nu ikväll fortsätter GP sin kampanj för det sittande styret och VSP/TS. Läs Nyströms trafik blogg så förstår ni vad jag menar…

 • Jag är verkligen besviken på GP där dom väljer att klia gbg’s “goa gummors” ryggar i.s.f att seriöst granska och ifrågasätta dessa politiker och deras beslut!
  Dock är jag inte förvånad, för vad kan man vänta sig av en journalistkår som mest består av mp anhängare.

  Att stänga av genomfartslederna kan ju inte ses som annat än legitimerad stöld då infrastruktur med råge redan betalas genom alla fordons/bränsleskatter.
  Egna vansinnes projekt likt VL skall gbg finansiera på egen hand om dom anser sig behöva ett prestige bygge i form av en tunnel i leran, där man under decennier skall göda ett antal entreprenörer där man förmodligen har egna ekonomiska intressen.

  Vad kan man då göra som icke boende gbg’s kommun, själv tänker jag successivt klippa alla band, allt som är möjligt inhandlas numera i andra städer, igår sades GP upp, verkar som att jag inte var ensam då dom gärna ville veta varför, vilket jag glatt informerade om, även arbetet kommer att bytas till annan ort när lämpligt dyker upp!

  På riksdagsnivå kommer jag att rösta på det parti som uttryckligen säger sig vara emot biltullar, även om det så blir SD, för vad spelar alla jobbskatteavdrag för roll om dom ändå skall ätas upp av biltullar det lär ju inte stanna vid gbg och sthlm om det här får fortsätta!

 • Till Morgan: Du gör rätt. Istället för att bara klaga, gör du aktiva val, som påverkar. Jag har också sagt upp GP. Handlar på andra orter än i Göteborg. Däremot inte funderat på att byta arbetsplats. Än 🙂