GP:s Ulf Nyström ser problem, inte möjligheterna

GP:s trafikreporter Ulf Nyström skrev i går ett blogginlägg där han problematiserar i stort sett allt med en eventuell kommande folkomröstning. Han går metodiskt igenom beslutsgången för ärendet och sammantaget ter det sig vara en omöjlighet att trängselskatten i Göteborg skulle avvecklas. Han skriver: “Grundtipset är således fortfarande att trängselskatten i Göteborg blir kvar till år 2037“. Nu är det väl knappt någon som tror att trängselskatten kommer att avvecklas efter detta år, om den får överleva så länge. Men Ulf Nyström låter åtminstone förespegla läsarna att så skulle vara fallet.

Medan Ulf Nyström ser problemen är det åtminstone mycket roligare att se möjligheterna. När jag läser uttalandena från övriga politiker, vilket vi skrev om i förrförra blogginlägget, ser det betydligt mer positivt ut för en folkomröstning den här gången jämfört med när Vägvalet lämnade in sin namninsamling (23 000 göteborgsunderskrifter) 2010. Sedan i förrgår har t.ex. vänsterpartisten Jöran Fagerlund kommit med sina funderingar om en kommande folkomröstning på sin blogg: “Även om frågan inte avgörs enbart av kommunfullmäktige i Göteborg är jag inte helt säker på att frågan per automatik kan avföras. Det torde vara möjligt att Göteborgs fullmäktige efter en folkomröstning begär omförhandling av avtalet. Det vore ett dåligt beslut och skulle skapa stora besvär men det är nog möjligt.

Och Fagerlund fortsätter: “Att avfärda ett folkinitiativ, eller andra politiska förslag, med argumentet att det är väckt i fel församling bär mig emot om det inte är så att frågan inte får behandlas i fullmäktige eller att resultatet inte går att förverkliga. Det vore förödande för demokratin om det anordnades en meningslös folkomröstning. Frågan måste utredas vidare innan jag kan bestämma mig för min åsikt.

Egentligen anser jag moderate kommunalrådet Martin Wannholt sammanfattade situationen med en folkomröstning rätt bra i förrgår: “De eventuella problem som uppstår beroende på vad det blir för resultat i en folkomröstning, det får politiken hantera.” Det är de politiska partierna som har beslutsrätten efter en folkomröstning och att påstå de inte skulle klara att anpassa sig efter en ny situation är förstås nonsens, för det tvingas man ju till hela tiden, varje dag i alla andra frågor.

Så när nu Ulf Nyström agerar spåman kan jag inte låta bli att undra om en av kommentarerna till blogginlägget har rätt: “Ulf verkar snarare tala om vad han vill ska hända än vad som är troligt.

Läs Ulf Nyströms blogginlägg här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

 • Herr Nyström anser väl att det är han som har det s.k “problemformuleringsföreträdet” och ävenså “tolkningsföreträdet” i frågan!

  Ingenting kunde vara mer felaktigt!

 • Jag noterar att Daniel på jatrangselskattgbg far med rejäla villfarelser som vanligt. Denna gång ett inlägg om lönsamheten hos trängselskatten. Dels saknas ett antal viktiga minusposter som ökad administration i företaget och offentlig sektor (en trängselnota som skall betalas av företaget kostar mycket mer än själva TS), minskad rörlighet mellan arbeten, ökad restid med kollektivtrafiken, ökad beskattning genom skatter för att subventionera kollektivtrafiken mm

  Det är verkligen fascinerande hur envisa förespråkarna är, med tanke på att de har så lite fakta att komma med.

 • Hur i hela friden menar du att trängselskatten skulle öka restiden med kollektivtrafiken?? Mindre trafik ger väl rimligen bättre framkomlighet???? Bättre kollektivtrafik ger väl dessutomsnarare ökad rörlighet mellan arbeten (antar att du syftar på möjligheten att få bättre matchning på arbetsmarkanden)?

 • Re Jonas Att åka kollektiv tar i över 90 % längre tid än att åka bil dessutom blir den åkta stäckan längre , och utsläppen blir högre per person/ km vid lågtrafik då nästan tomma bussar bullrar och smutsar ner miljön.
  Se Haga /E6 Gårda där utsläppen blivit lika stora i absoluta tal sedan bussarna förpesta luften med avgaser. Se Göteborg luft.Tack västtrafik och trafiknämnden.

 • Ok, Manne kanske tycker vi ska minska kollektivtrafiken och dra in mer privatbilism i staden? Är det en ståndpunk som Vägvalet också står för?

  • Jonas: Jag förstår att ditt syfte är att lägga åsikter i Vägvalets mun som vi inte har. Tacksam om du slutar med det.

 • Bäste Jonas : jag har inget med VV att göra mer än jag tycker att de har helt rätt och att jag är glad att det är någon som orkar bry sig om när mäniskor får sitt livspussel mer eller mindre förstört. Det kallas empati ifall du undrar.
  Och när det gäller miljökunskap och teknik spelar vi nog inte i samma div.
  Ha det så trevligt i de cancerogena bussavgaserna Jonas.

 • Då tror jag fått det hela klart för mig. “Manne” har inget med Vägvalet att göra, vilket däremot “Håkan” har.

  • Jonas: Vägvalets officiella ståndpunkter presenteras på vår hemsida, i våra blogginlägg etc. Kommentera blogginläggen kan vem som helst göra, inklusive du själv. Jag förstår inte riktigt dina försök till insinuationer?

 • Ulf Nyström springer väl endast Kia och Annelies ärenden? Jag tycker att det framgår mer och mer.

  Att först göra detta debattinlägg och bara se problem och sedan följa upp det med en artikel om hur mycket trafiken sjunkit under de inledande dagarna är ren propaganda. En rak jämförelse med förra året görs utan att ta den minsta hänsyn till hur arbetsveckorna såg ut i år kontra förra året.

  Pinsam och vidrig journalistik!
  Ingen mer GP prenumeration för min del!