GP/Sifo: Kompakt motstånd mot trängselskatten i Göteborg

Idag presenterade Göteborgsposten en opinionsundersökning som återigen bekräftar att göteborgarnas inställning till trängselskatt är fortsatt kritisk. Sifo frågade 1 000 göteborgare och 57% av dessa var emot trängselskatt. 31% var positiva och 11% svarade vet ej. Det här är ungefär de siffror vi i Vägvalet hävdat hela tiden.

Resultatet i undersökningen är förstås också en anledning till varför de politiska partierna inte vill ha någon folkomröstning i frågan.

Samtidigt har ju både (S) och de borgerliga flera gånger påstått att om bara folk får klart för sig vad trängselskatten skall användas till, kommer opinionen att vända. Hittills har vi dock inte sett skymten av någon sådan informationskampanj. Den kanske kommer när folkomröstningen närmar sig?

Sifo konstaterar också att bland de som röstar på moderaterna är motståndet störst. I detta parti råder det dock förbud mot att uttala en avikande åsikt, något som deras riksdagsledamot Göran Lindblad – som skrev en kritisk debattartikel om trängselskatten för några veckor sedan – fått känna av. Nu vill (M) ha bort honom ur riksdagen och han tvingas på egen hand driva en kryss-kampanj.

Och både bland TCO- och LO-medlemmar säger två tredjedelar nej till trängselskatt. Däremot är SACO:s medlemmar mer positiva, “bara” 46% är emot. Har man råd, kanske man inte bryr sig så mycket om en höjd skatt? Ingen verkar dock längre företräda de som precis har råd att åka bil idag, dessa har både de rödgröna och de borgerliga partierna lämnat kvar på ändhållplatsen.

Läs hela artikeln om Sifo-undersökningen här.

Till sist noterar vi att några av de andra som bloggar till ovanstående artikel och som ivrar för trängselskatten använder sig av rubriker som: “Positivare inställning till trängselskatter i Göteborg” och “Motståndet mot trängselskatt minskar“. Det gäller verkligen att vinkla dåliga nyheter på ett smart sätt. I gamla Sovjetunionen kunde man läsa följande efter att en schackturnering mellan en ryss och amerikan hade slutat med amerikansk seger: “Den ryske schackspelaren gjorde bra i från sig och hamnade på andra plats, medan amerikanen hamnade näst sist.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Hej!

  Bemöt gärna följande krönika på Yimby GBG!

  http://gbg.yimby.se/2010/09/kronika-vagvalets-retorik_911.html

  OM YIMBY:
  Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

  Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

  Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

  Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

  Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

  Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

  Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!

  http://gbg.yimby.se/2010/09/kronika-vagvalets-retorik_911.html

 • Tyvärr fick vi inga svar av Vägvalets representanter.
  http://gbg.yimby.se/2010/09/kronika-vagvalets-retorik_911.html

  Mycket kvarstår att besvara, ett axplock:

  “* …hur tågkapaciteten på Västkustbanan genom Gårda kan förbättras? Hur finansiera?
  * …hur kapacitetsproblemen på GbgC kan lösas?
  * …att beslutet om Marieholmstunneln fattades före beaktande av trängselskattens effekter? ”

  …samt:

  Signatur Hannes Johansson 13:00: “Tycker Vägvalet att det är ett problem med nuvarande mängd biltrafik, eller tycker ni att bilismen inte behöver minska?

  Om svaret är att ni tycker att den behöver minska, vad för åtgärder skulle ni vilja se istället för Västlänken?

  Om ni inte tycker att den behöver minska, hur tycker ni i så fall att man skall ta hand om frågor som hälsoskadliga aspekter som buller, skadliga partiklar och avgaser, globala problem som växthusgasutsläpp, ekonomiska problem som infrastrukturkostnader (och då menar jag inte bara slitaget på vägar utan även utbyggnad av infrastruktur) och ökade avstånd samt utglesning? ”

  http://gbg.yimby.se/2010/09/kronika-vagvalets-retorik_911.html

 • Daniel: Vi har svarat på din krönika men du var inte nöjd med detta och nu har jag kommenterat att du ska sammanfatta dina frågor så fort vi kan.

 • Theo Papaioannou,

  Nej, du inte svarat på våra senaste frågeställningar. Enkla konkreta frågor, men desto viktigare för väljarna inför valet.

  Hur vill du minska trängseln i Göteborg? Svara på YimbyGBG!

 • Daniel: Förslaget om trängselskatten som den ligger idag minskar ingen trängsel idag vad du än säger. Nu har Moderaterna i Göteborg tvärvänt och vill minska antalet biltullar vilket påvisar att förslaget är dåligt genomtänkt.

  Som jag sa till dig igen; formulera dina frågor mer strukturerat så ska jag svara på dom. Vi har som sagt väldigt mycket att göra nu med tanke på alla politiska svängningar och uttalanden som pågår.