GP/Sifo: Vägvalet får 4%

Idag presenterade GP en opinionsundersökning om kommunalvalet i Göteborg. Enligt den får Vägvalet 4% av väljarstödet och en möjlig vågmästarroll.

Den rödgröna sidan får i mätningen 48,8% och de fyra borgerliga partierna sammanlagt 42,3%.

GP skriver: “S behåller greppet i Göteborg. Men att inte folkomrösta om vägtullar kan bli dyrköpt. Uppstickaren Vägvalet kan bli vågmästare.” Och tidningen fortsätter: “Att det nybildade Vägvalet får fyra procent av rösterna visar vilken sprängkraft trängselskatten fortfarande har bland väljarna.

Läs de två artiklarna om Sifo-undersökningen här och här.

Även på ledarplats kommenterar GP opinionsundersökningen:”Frågan om trängselskatten, eller mer populärt uttryckt biltullar, håller på att ställa till det i det kommande kommunalvalet i Göteborg. Den lokala Sifo-mätning som GP i dag publicerar visar att det nya hastigt tillkomna partiet Vägvalet skulle kunna få fyra procent av rösterna. Vägvalet har profilerat sig som motståndare till trängselskatten och kräver folkomröstning.

Mätningar av det här slaget är givetvis mycket osäkra. Det kan vara en sak att uttala sympati för ett parti och en helt annan hur man slutligen röstar. När det gäller Vägvalet är det dock förmodligen så att få hittills räknat med att partiet överhuvudtaget skulle komma in i fullmäktige. Att det nu visar sig att partiet tvärtom kan ha goda chanser att komma in kan öppna vidare slussar. Effekterna på kommunalvalet kan bli betydande.

Det återstår att se hur de etablerade partierna avser att agera, med inte ens en vecka kvar fram till valdagen. I praktiken sitter man i en kniptång. Trängselskatten har accepterats av dem alla för att möjliggöra stora och för Göteborgs framtid viktiga infrastrukturprojekt som bland annat ny älvförbindelse och Västlänken utgör.

Problemet är emellertid delvis självförvållat. Beslutsprocessen gick mycket hastigt, delvis av nödtvång för att hinna få med projekten i Trafikverkets olika investeringsplaner. Men inför kommunalvalet har trafikfrågorna mer eller mindre gömts undan. Man har valt att inte agitera för projekten och övertyga invånarna.

Läs GP:s ledare här.

Även GT kommenterar Sifo-undersökningen här och här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar