Granskningskommissionen blir nu verklighet

Idag utsågs Erik Amnå, professor i statskunskap och vid Örebro universitet, till ordförande för granskningskommissionen som ska se över korruptionshärvan i Göteborg. Han forskar om förvaltning, demokrati och civilsamhälle. Övriga ledamöter är Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Det har varit många diskussioner fram och tillbaka och nu äntligen kan vi se att det blir verklighet. Och det behövs verkligen då det rättsligt verkar få en ganska dålig genomslagskraft. Det är bekymmersamt att lagen inte tar så allvarligt på de mutskandaler som skett i staden. Därför blir det än viktigare att kommunstyrelsen och dess ledning, och övriga partier, markerar att detta är oacceptabelt. Det är även läge att börja nysta i bolagssoppan i Göteborg vilket med stor sannolikhet har bidragit till att det blivit som det är idag. Varje bolag har skapat sin fristående kultur och man gör lite som man vill och glömmer av att det faktiskt i slutändan är ett kommunalt bolag som har en uppgift: att tjäna medborgarna tillika skattebetalarna.

Här ligger ett stort ansvar på den rödgröna majoriteten i Göteborg att verkligen uppvisa ledarskap som markerar en gång för alla hur bolag och förvaltningar ska arbeta och agera. Anneli Hulthén (S) bör på allvar ta ett fullt ansvar nu och uppvisa ett starkt ledarskap vilket hittills saknats. Vid ett tillfälle i fullmäktige sade hon sig inte vara en koncernchef. Det stärker inte direkt ledarskapet och visar tyvärr inte vägen om hur bolagen ska hanteras. Vägvalet lämnade tidigt en motion om att tillsätta en extern granskningskommission och pekade senast på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december att:

  • se över Göteborgs bolagsstruktur som är ett problem som urholkar transparensen och öppenheten
  • kommissionen ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till
  • med tanke på UPP-projektet utreda hur kommunstyrelsen initierar och följer upp sina projekt
  • ta hänsyn till Vägvalets punkter som lyfts fram i vår motion

Jag vill igen från den debatten påpeka att det var märkligt när Kia Andreasson (MP) hakade upp sig på att det inte fick kosta och att vi skulle passa oss för att ”granska granskarna”. Kommissionen kommer att få en budget på 5 miljoner och en tidsram på ett år att utreda. En ganska liten summa pengar med tanke på vad som står på spel, nämligen Göteborgs anseende. Kan hon sätta sprätt på projekt som UPP! så torde detta vara en spottstyver i jämförelse. Läs gärna blogginlägget här.

Jag vill även trycka på att den andra punkten att ge kommissionen fria tyglar att följa upp eventuella frågetecken som kan komma fram.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GT1

Lägg till en kommentar