GT debatt: En stor vision med ouppnåeliga mål

Idag publicerade GT Vägvalets debattartikel som delvis är ett svar på den ledare tidningen publicerade 15 februari och kan läsas här.

I denna skrev ledarskribenten Karl-Henrik Sax bland annat att  trängselskatten (enligt Socialdemokraternas egen valanalys för Göteborg) “var enskilt största orsak till att Socialdemokraterna gjorde ett katastrofalt dåligt kommunalval i Göteborg” fast samtidigt skulle Socialdemokraterna enligt Sax “ha heder av att de håller bergfast på sina trafikplaner för Göteborg” eftersom “partier som vill förbättra världen – även för andra grupper – måste ha råd med åsikter som rentav kostar förlorade röster.

Med anledning av detta ställer Vägvalet två frågor: “Vi undrar när blev det hedersamt att grundlura väljarna genom att svika uttalade och väldokumenterade löften om att inte införa trängselskatt, med mindre än att först genomföra en folkomröstning? Hur kan man ens tala om “heder” i detta sammanhang?

Visionen om en framtida dubblering av kollektivtrafiken (K2020) är enligt Vägvalet “en stor vision med ouppnåeliga mål“, något som också blivit bekräftat internt av företrädare för andra partier och tjänstemän. Utåt vågar man dock inte säga så. Man skjuter istället medvetet på tidpunkten när detta uppdagas.

Vägvalet stakar också ut en framtida färdriktning:
Vägvalet missuppfattas ofta som ett “bilparti” bara för att vi grundades med anledning av trängselskattefrågan. Vägvalet grundades även för att demokratin urholkades. Nu växer det fram en ny politisk rörelse som istället för att se motsatsförhållanden mellan bil- och kollektivtrafik, eller traditionella höger- vänsterfrågor, vill anlägga ett medborgarperspektiv på frågorna. Partier och myndigheter är till för medborgarnas skull, inte tvärtom som en del tycks tro.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar