GT debatt: Höjda p-taxor är oseriös politik

Idag kan vi läsa en debattartikel av Vägvalets Theo Papaioannou gällande höjning av parkeringsavgifterna och det politiska spelet bakom bordläggningen som gjordes av den rödgröna majoriteten förra året i maj.

Trafikkontoret i Göteborg vill höja p-avgifterna “trots att den rödgröna majoriteten var väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och Trafiknämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande 2013. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.”

“Men Trafikkontoret har valt att dela upp beslutet i två delar varav den ena består av tidsbegränsad parkering och den andra av avgiftshöjningen. Beslut om tidsbegränsad parkering togs i Trafiknämnden den 28 november i fjol av både Alliansen och den rödgröna majoriteten. Vägvalet valde att avslå förslaget med hänvisning till vad majoriteten sagt tidigare.”

“Att dela upp beslutet på detta sätt och smyga igenom något man bordlagt utan att förankra hos medborgarna är att betrakta som oseriöst.”

Trafikkontoret anser att man måste använda både trängselskatt och höjda P-taxor för att reglera tillgången till parkeringar, trots att effekterna av trängselskatten bara är rena gissningsleken. Men vad händer om fler än planerat gör sig av med bilen? Om antalet lediga platser skulle öka 2013 är man då beredd att sänka P-avgifterna igen?

Theo Papaioannou varnar också för dyrare boendeparkering än idag:

“Samtidigt pågår ytterligare diskussioner på Trafikkontoret om hur man ska få boende som idag parkerar på gatumark att ställa bilarna i parkeringshus. Enda sättet enligt Trafikkontoret är att höja priset för boendeparkeringen på gatan till samma nivå som priset i parkeringshusen. Det skulle innebära 2-4 gånger så dyrare mot boendeparkeringens priser idag.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2

Lägg till en kommentar