GT debatt: I Göteborg är räven chef över hönsgården

I torsdags publicerade GT en debattartikel från Vägvalet som delvis var ett svar på GT:s ledare från 5/3.

I den påstod GT:s ledarreaktion att “Ingen har råd eller lust att betala en hundring om dagen för parkering” och det påstods att en chockhöjning av parkeringstaxorna är “ett effektivt bevisat sätt att få pendlare att ställa bilarna“.

Nu är det dock faktiskt så att det redan idag, efter senaste tidens stora höjningar av p-taxorna i Göteborg, är så att bilpendlarna är tvungna att betala nära 100 kronor om dagen (eller betydligt mer än så). Vägvalet skriver:

På Heden, som är en potentiell p-plats för många som arbetar centralt kostar det numera 10 kronor per timme. För en arbetsdag (inklusive lunchtid) blir det 90 kronor. Och billigare än så kommer man knappast undan. P-hus, privata parkeringsplatser och gatuparkering kostar lätt det tredubbla.

GT menade att “ingen politiker som vill bli omvald ens” skulle våga föreslå parkeringstaxor på den här nivån, ändå är de alltså redan gott och väl ett faktum! Hur är detta möjligt?

Jo, “Impopulära beslut kan fattas i bolagen utan att passera till exempel trafiknämnden. Inte heller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver tillfrågas. I detta fall styrs p-avgifternas nivå på tomtmark (det som inte är parkering längs gatorna) av Parkeringsbolaget som 2010 gjorde en vinst på 47 miljoner kronor. Styrelseordförande är Elisabeth Undén (MP).

Visst måste det vara skönt för ansvariga politiker i kommunstyrelsen på Gustav Adolfs Torg att låta någon annan, mer svåråtkomlig representant för makten, fatta beslut i impopulära frågor? Och att göra en miljöpartist till chef över Parkeringsbolaget är ungefär som att göra räven till chef över hönsgården.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Det är därför jag röstat på Vägvalet. Att få bort det som sänker de redan fattiga och att dessa omskrivningar i beslutsförfarandet i flera olika bolag måste rensas upp.
    Dessutom måste alla större beslut tas med en förankring i demokratisk ordning med befolkningen, har de en bättre idé måste detta följas upp och inte förkastas för att beslut redan tagits. Alla beslut kan alltid ändras om det kommer fram att taget beslut är ett dåligt beslut.
    Hur skulle det se ut om en läkare tar ett beslut om operation på en patient och en annan läkare kommer och säger att om vi gör såhär istället så är risken mindre och patienten klarar sig bättre. Men då säger den förste läkaren att: Nej, vi har tagit vårt beslut och vi kommer att genomföra operationen till vilket pris som helst! Tänk om operationen kostar mer och patienten dör på kuppen!
    Kanske marken under Haga rasar på kuppen och boenden i Haga mår dåligt pga byggnadsmiljön som drabbar dem med buller och svårtillgängliga cykelvägar samt transportvägar för handikappade och sjuka!! För att inte tala om all arkeologisk tid som behövs före byggstart!
    Sen finns ett genusperspektiv på detta förstås.