GT Debatt: Ingen effekt av tidigare stängningar

I gårdagens GT återfanns en debattartikel signerad Maria Berjaoui och Martin Forsell, båda kandidater för Vägvalet i kommunalvalet i Göteborg, som handlade om beslutet om öppettiderna för stadens krogar.

De rödgrönas argument för att stänga krogarna två timmar tidigare på natten mellan fredag och lördag var ju bland annat att polisens insatser därmed skulle komma att minska. Mot detta stod bland annat den namninsamling på nätet som fick 13 000 medborgare att engagera sig.

Vägvalet månar om medborgarinflytandet. Vi uppmuntrar till dialog mellan politiker och medborgare. Vi vill på så sätt involvera göteborgarna i de beslut som kommer att påverka vardagen. I fallet med krogstängningen bortsåg politikerna helt från vad krog- och nattklubbsgästernas efterfrågan och önskan var.

Och nu visar det sig också att de önskade effekterna uteblivit: “Misshandelsfallen har inte försvunnit utan flyttats till lördagen och de minskningar vi sett har skett mellan tolv och tre. Vi ser inte heller att alkoholförgiftningarna minskat mot tidigare år.”

En annan framkomlig väg vore i stället att införa bättre kontroll av nattklubbarna. “Klubbar som inte sköter sina åtaganden bör förlora sitt serveringstillstånd. På så sätt bestraffas inte hela Göteborgs restaurang- och krogbransch.”

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar