GT debatt – Omöjligt bygga fler spår just nu

Igår konstaterade infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M)  i GT att det är omöjligt att bygga fler spår just nu.

Debattartikeln startar med de flådiga satsningarna som gjordes förra året av dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C):

“Redan under förra mandatperioden påbörjade vi en satsning på utvecklingen av landets infrastruktur. 2010 fattades beslut om att under tolvårsperioden fram till 2021 investera totalt 497 miljarder.”

Av dessa 497 miljarder var i själva verket inte en enda krona ny, istället hade man förlängt planperioden med ett år för att få det att se ut som mer pengar.

Trafikverket kom med en rapport den 30 september som debattörerna nu faller tillbaka på:

“Trafikverkets egna analyser pekar på att delar av det befintliga järnvägssystemet behöver uppgraderas för att störningarna inte ska öka. Vi har också tagit intryck av arbetspendlares frustration och företags beroende av tillförlitlighet.”

Artikeln som startade med att uppmärksamma satsningarna avslutas med några konstateranden. Var ska man börja i detta resonemang?:

“Men skulle det inte vara bättre med ännu fler miljarder redan 2012 och 2013? Vi vill vara realistiska, inte populistiska. Vi måste ha ordning på vad som behöver göras, när det kan göras och hur mycket det kostar.”

Regeringen vill inte vara populistiska men samtidigt utlovas satsningar som inte kan ses annat än just populistiska. Vi kan också sedan tidigare konstatera att dessa pengar är inte nya.

“De nivåer som regeringen nu beslutat är i linje med vad trafikverket menar är möjligt för de kommande två åren. Ytterligare åtgärder skulle helt enkelt riskera att försämra framkomligheten.

Nivåerna är rimliga med Trafikverkets bedömningar om vad som är genomförbart. Det var ju bra att gömma sig bakom det påståendet för att slippa investera ytterligare.

“För det andra är det angeläget att inte riskera att kostnaderna för infrastrukturarbeten skjuter i höjden. Med många byggen samtidigt riskerar flaskhalsar att uppstå, som även driver på kostnaderna. Vi vill ha mer infrastruktur för pengarna, inte mindre.”

Nu är regeringen helt plötslig ansvarsfull och vill inte att infrastrukturkostnaderna ska skena. Trots detta är de med och godkänner projekt som Västlänken som inte är som de själva uttrycker sig: “mer infrastruktur för pengarna, inte mindre

För det tredje är det viktigt att ta ansvar för helheten”

Vad är helheten? Är det möjligtvis att satsningarna ska samsas med övriga Sverige. Varför ta ansvar för helheten när man ändå håller på att växla över allt ansvar till regioner och kommuner?

“Samtidigt som länder i vår omvärld nu brottas med skuldtyngda nationalräkenskaper föreslår vissa här hemma omfattande lånefinansiering för att kunna presentera löften om stora satsningar. Vi värnar istället en ansvarsfull politik.”

Och nu är omvärlden i gungning och då måste vi dra åt svångremmen.

Som jag ser det har man satt sig ned och spaltat upp olika argument för att slippa investera alltför mycket. Det finns inga pengar till allt som lovas! Och att systematiskt sätta upp ovanstående argument blir lite löjeväckande eftersom de talar emot tidigare budskap. Man kan inte låta bli att se det som en långsiktig strategi från regeringen att pressa fram mer pengar till spår och vägar genom trängselskatt och vägavgifter.

Intressant med Trafikverkets rapport är att många tjänstemän och politiker hänvisade till den när Vägvalet började ifrågasätta om det verkligen fanns behov av Västlänken då inga tillräckliga satsningar görs på tåginfarterna till Göteborg. Då var det guld och gröna skogar eftersom regeringen hade lovat satsningar i Västsverige och man skulle undersöka arbetspendlingens behov i landet. Nu är det gjort, men vad hjälpte det? Det blev inte mer än en fjäder av hönan!

Inga höghastighetståg är med i planeringen. Inga större utbyggnader som ökar kapaciteten fram till 2021 kring Göteborg är heller inplanerade.

Vakna Göteborg!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar