GT debatt: Vem betalar Västlänkens pris?

I dagens GT skriver Lennart Duell (FP) en debattartikel där han uppmärksammar Västlänkens höga kostnad och ställer frågan vem som ska betala om kostnaden för Västlänken överskrider de planerade 20 miljarderna.

Problemet är de enorma ekonomiska risker som är inbyggda i upplägget. Paketet är på 34 miljarder kronor, varav 20 miljarder är avsedda för Västlänken.

Och Duell fortsätter:

Järnvägstunneln utgör alltså omkring 60 procent av paketet. Den näst största posten är driftskostnaden för trängselskatten på cirka sex miljarder kronor och som ligger utanför ramen på 34 miljarder. Paketet kostar alltså skattebetalarna 40 miljarder kronor (den siffran nämns sällan) plus ‘senare klarlagda’ kapitalkostnader.

Men säg att kostnaden för Västlänken ökar med 50 procent, vilket inte alls är orimligt. Då blir priset 30 miljarder, men inkomsterna för hela paketet är fortfarande 34 miljarder. Då spricker ju alltihop!

Därefter ger sig Lennart Duell in i en diskussion om hur man kommer att hantera en sådan situation om den uppstår. Han ställer frågan om staten kommer att skjuta till extra medel. Men avtalet som binder ihop det Västsvenska infrastrukturpaketet friskriver staten från alla sådana åtaganden. Alla ökade kostnader ska täckas av de som medfinansierar, dvs kommunen och/eller regionen. Då kan man antingen göra, som Lennart Duell nämner, höja trängselskatten eller förlänga tidsperioden. Att man helt plötsligt skulle få för sig att höja landstings- eller kommunalskatten för att täcka ett sådant underskott är med tanke på hur argumenten mot en sådan höjning varit hittills, något vi sannolikt kan utesluta. Som vanligt blir det mycket lättare att höja en redan införd skatt och sedan låta bli att lyssna på alla protester.

Lennart Duell pekar också på att det finns billigare och mer lättkalkylerade alternativ till Västlänken:

Ingen vill tala om annat än Västlänken, men det finns realistiska alternativ. Ett alternativ är Kortlänken, en vändslinga på pelare inom järnvägsområdet i kombination med en ny Gårdatunnel. Ett annat är det så kallade förstärkningsalternativet, där man uppgraderar centralen och kombinerar det med en ny Gårdatunnel. Man kan också välja Västlänken med kortare sträckning utan stationer.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet har lämnat en motion om att utreda Västlänk 2021 (kortlänken). Hittills har denna avslagits i Trafik- och Byggnadsnämnden och kommer förhoppningsvis att behandlas av kommunfullmäktige i höst. Läs motionen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Det finns så många bättre sätt att investera 20 Miljarder på i Göteborg. De skulle räcka till:
  – Upprustning av Bohus banan till Stenungsund OCH
  – kringledsupprustning både västerut (Norrleden-västerleden-söderleden) och österut (Angeredsbron-Bergsjön-Partille-Landvetter) OCH
  – vändslinga ovan mark plus förstärkningar av centralen / alternativt en kortare tågtunnel mellan Liseberg Station och centralstationen

  Eller varför inte lägga ned spårvagnarna under Allén? Eller….

  Det finns så många bättre projekt än Västlänken att spendera pengarna på….