GT – Folkomrösta om trängselskatten i Göteborg

GT har utlyst en kampanj och startat ett folkinitiativ för att folkomrösta om trängselskatten i Göteborg.

Vägvalet ställer sig helt klart bakom denna kampanj och tycker det är hedervärt av GT att genomföra den. I Göteborg krävs enligt den nya lagen för att väcka ett folkinitiativ ca 41 000 namnunderskrifter, d.v.s. 10%  av Göteborgs kommuns röstberättigade. Detta är inget som vem som helst kan genomföra.

Vägvalet har ju som många redan vet genomfört en namninsamling där vi fick ihop 28 000 namnunderskrifter som enligt den gamla lagen krävde endast 5% av de röstberättigade. Men den röstades ned av Göteborgs kommunfullmäktige förra året i april. Läs tidigare blogginlägg här.

När Vägvalet lämnade en motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet enligt den nya lagen röstades även denna ned. Det vi då begärde var att utreda:

 • hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
 • hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
 • förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

Både Alliansen och de rödgröna ansåg att detta inte var nödvändigt förutom att man skulle lägga ut information på kommunens hemsida. Något som nu när GT drog igång sitt folkinitiativ inte hade åtgärdats. På kommunens hemsida fanns ingen som helst av den utlovade informationen.

När GT nu startat folkinitiativet låter sig inte konstiga argument från alla motståndare till en folkomröstning att vänta.

Argumenten haglar:

 • “Det går inte att rösta nu. Det är för sent.”
 • “Trängselskatten är en del av det Västsvenska paketet.”
 • “GT borde inte som tidning driva sådana här kampanjer.”
 • “GT:s agerande är populistiskt.”
 • “Det är redan bestämt.”
 • “Folket röstade i valet 2010.”
Det är aldrig för sent för att ändra beslut. Hela den rödgröna oppositionspolitiken på riksnivå går ut på att avskaffa det mesta som den borgerliga regeringen genomfört. Ja, trängselskatten är en del av medfinansieringen i det Västsvenska paketet. Men att påstå att det inte går att rösta enbart om trängselskatten är ju enbart trams och taskig argumentation. Faller trängselskatten så faller naturligtvis det Västsvenska paketet som det ser ut idag. Det innebär inte att paketet skulle kunna omfördelas. Ordet populism används alltid när argumenten tryter och tappar därför sin totala mening i detta sammanhang när 80% är emot. Vare sig det är GT, ett parti, en organisation eller en medborgare som väcker ett folkinitiativ så är det vår lagliga rättighet.

Statsvetaren, Ulf Bjereld (S), skriver kritiskt på sin blogg:

“Vintern 2010 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att  införa ett trängselskattesystem i Göteborg frånoch med den 1 januari 2013. Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna stod bakom beslutet.”

“Självklart har kampanjen politisk betydelse. Motståndare till trängselskatt skulle med stor säkerhet vara lättare att mobilisera i en folkomröstning än vad anhängare till trängselskatten är. Ett av kännetecknen för en deltagardemokrati är att det är de som är mest engagerade i en fråga som tenderar att delta mest.”

Redan här borde ju Bjereld själv inse att om det nu finns fler anhängare mot ett taget beslut än för så är ju något fel. Bjereld utelämnar att ett folkinitiativ röstats ned av Göteborgs kommunfullmäktige. Han väljer också att inte nämna att hans egna parti, Socialdemokraterna, lovat en folkomröstning om trängselskatten som de släppte helt.

Supermiljöbloggen är också kritisk till GT:s och uppvisar okunskap för vad som gäller:

“Även om det blir en folkomröstning så kanske resultatet blir meningslöst. För det första ingår trängselskatten i infrastrukturspaketet “Västsvenska paketet” – ett paket som både är blocköverskridande och sträcker sig över flera regioner och kommuner. För det andra är beslutet om trängselskatten tagit i riksdagen, vilket gör att en kommunal folkomröstning får mindre betydelse.”

Riksdagen har endast tagit beslut om trängselskatten på Göteborgs kommunfullmäktiges begäran. För övrigt ber vi alla miljöpartister att läsa sitt partiprogram om “Deltagande demokrati – demokrati behöver engagemang” ytterligare en gång. Där står bl.a.:

“När stora och viktiga beslut fattas bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer. Grundlagsändringar ska alltid underställas folkomröstning. Genom en författningsdomstol vill vi stärka grundlagens ställning. För att stärka medborgarnas rättigheter gentemot det allmänna vill vi öka brukarnas direkta inflytande över den offentliga sektorn.

Det som gör att demokratiska länder är mer framgångsrika än andra länder, är att medborgares skaparkraft och tankar tas tillvara. Det viktigaste är därför inte alltid vilka beslut som fattas, utan hur de fattas. Det räcker inte att själva beslutsfattandet demokratiseras, medborgarna måste också i högre utsträckning kunna påverka den process som leder fram till beslut. Detta kan ske genom att medborgarna ges möjlighet att delta i arbetet att utforma underlag och beslutsalternativ.”

Vad än kritikerna säger så kommer folkinitiativet att genomföras. Det kommer ett val 2014. Det enda rätta vore att de etablerade partierna för en gång skull lyssnade på folket och backade ur beslutet om trängselskatt självmant. Förändringar som inte är förankrade är dömda att misslyckas.

Vare sig du är för eller emot trängselskatten: Skriv på för en folkomröstning och skicka till GT. Låt oss en gång för alla avgöra vad göteborgarna vill i denna fråga i samband med valet!

Läs gärna på gt.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GT1, GT2, GT3, GT4, GP1, GP2, GP3, GP4

Lägg till en kommentar

 • Grundproblemet är att de hänvisar till att det inte är en ”kommunal” fråga osv.
  Detta är i och för sig riktigt att Lerums,kungasbacka, kungälvsbor mm också borde få rösta (det lär inte bli mer ja).

 • Läs gärna Leif Blomqvists (S) inlägg på GP debatt om trafiken till Landvetters flygplats. Det är så snedvridet att man rent ut sagt blir äcklad. Hur de kan få det till att ett bolag som har skaffat sig rätt att tjäna pengar på trafiken till Landvetter inte skall få använda den rätten är ju helt sjukt.

  De lyfter frågan om att offentligt upphandlad kollektivtrafik inte får konkurrera med privata alternativ, vilket är irrelevant i just detta fallet. Kollektivtrafiken får konkurrera med flygbussen (anslutningsbussarna som gick till Landvetter samhälle gjorde ju just det), men inte på samma sträckning. Av just denna orsak så bedrev Västtrafik inte en linje som gick direkt till Göteborg utan bara till Landvetter samhället.

  Ingenting är ändrat i lagen som förbjuder dem att göra detta, läs själva (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20101065-om-kollektivtr_sfs-2010-1065/#K4). Det är rent politiskt dravel från Västtrafiks sida att det är på det viset.

  Orsaken finns istället beskriven här (http://www.busstidningen.se/2012/03/20/swedavia-motiverar-busstullar-med-nya-kollektivtrafiklagen/). Swedavia tar betalt av bussarna och Västtrafik VILL INTE betala för dem. Det är den riktiga orsaken till att det inte går bussar från Västtrafik till flygplatsen!!!

  Detta är bara ytterligare ett exempel på hur politikerna i regionen försöker skylla ifrån sig. Den politiska sandlådan är verkligen på dagis-nivå.

  Skärpning politiker i de traditionella partierna, politikerföraktet når nämligen nya rekordhöjder i Sverige! Och i Göteborgsområdet så är det värst…

 • Göteborgspolitikerna har målat in sig i ett hörn. Det djupt odemokratiska beslutet de tagit om trängselskatten är inte förankrat hos den överväldigande majoriteten av kommuninvånarna. När nu äntligen invånarna vaknat och fördömer beslutet så vågar ingen av dem yttra sig. Det gör minst skada att tiga, tror de. De visar politisk feghet och tror att de kan tiga ihjäl opinionen, men de begår politiskt gruppsjälvmord.
  De stora förlorarna är hisingsborna och en del andra grupper som får betala utan att få någon synbar nytta av alla investeringar. De stora vinnarna är ipendlarna i kranskommunerna. De får en kostsam, olönsam Västlänk som kommer att göra pendlandet något bekvämare och de betalar bara en bråkdel av kostnaderna. Tror politikerna att Göteborgarna är så dumma att de acccepterar detta utan strid?
  Nu har statsministern lovat stora infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet. Malmö har redan en mycket bra fungerande, statsfinansierad infrastruktur. Vad är det för fel på Göteborgs kommunalpolitiker? Varför kan de inte få regeringen att finansiera det Västsvenska paketet utan införande av trängselskatt. Här tror jag Göran Johanssons dåliga relationer med Göran Persson och Anneli Hultens bristande energi och initiativförmåga har spelat stor roll.

 • Göken, det kan ligga väldigt mycket i det du säger.

  Personligen är jag egentligen inte emot trängselskatt. Jag är dock emot utformningen i Göteborg och mycket emot den idiotiska VL, som är ett enormt slöseri. Jag tror iofs att VL behövs i någon form på sikt, men det finns effektivare sätt att använda pengarna just nu.

  Spårvagn under Allén skulle ge bra kommunikation till Haga.

  Pendeltåg till Hjuvik skulle få bort många bilar. Folk tar inte bilen för att de vill, de gör det för att alternativen inte är konkurrenskraftiga. Pengar är intet illräcklig motivation förvde flesta. Det är inte heller vad politikerna vill. De vill hs in pengarna till en tågtunnel som är klar om tjugo år. Innan dess blir inte pendeltågstrafiken bättre…

  De flesta som klagar på VL gör det för att vi idag tvingas betsla för någit som vi inye kommer att kunna dra någon nytta av och som inte räcker till när det är klart…

 • Trängselskattebeslutet och Västlänken kommer om några år att framstå som stora misslyckanden om vi inte kan stoppa det hela. Det är ett monument över när den representativa demokratin inte fungerar. Det visar också på hur ett antal mindre begåvade politiker har kört över medborgarviljan och trott sig veta vad som är bäst för oss. Politiker och kommunala tjänstemän är ju till för att serva kommuninnevånarna, inte tvärtom.
  Vi borde ställa politikerna i skamvrån genom att redan nu inrätta en “Hall of Shame” där vi placerar Göran J. och hans dotter Anna, Anneli H., Mats P., Helene O., Jonas R. och Hallberg och de andra medverkande politikerna. Kia A. borde få “hedersplatsen”. Låt oss inte glömma vad det var för människor som bringade detta elände över Göteborgarna.