GT – Marieholmstunneln blir kraftigt försenad

I en liten notis häromdagen i GP kunde man läsa om att Marieholmstunneln är försenad. Mer uttömmande information får man i GT:s artikel. Bygget skulle börjat 2011, men pengarna som regeringen anslår kommer troligen inte förrän 2014. Det mest angelägna projektet är försenat, men trängselskattens startdatum är ändå spikad. Hur går detta ihop egentligen?

Vi har tidigare påpekat (läs tidigare debattartikel här) att pengarna som infrastrukturministern, Åsa Torstensson (C), lovade stort och brett innan sommaren inte egentligen finns i dagens budget fram till 2013. Än viktigare att framhålla är också att propositionen om trängselskatt i Göteborg inte lovar några direkta pengar till Göteborg.

Vad händer med trängselskatten då projekten inte kommer igång när dom ska? Skjuts även trängselskatten på framtiden? Det är det väldigt tyst om. Istället är det väldigt stort fokus på hur bra det blir med Västlänken som egentligen inte tillför göteborgarna någon större förbättring.

Det som är glädjande är ändå att Nya Göta Älvbron kommer att stå klar 2018 och det kan faktiskt upplevas som en förbättring för göteborgarna under förutsättning att den får behålla sina dubbla filer i båda riktningar (vilket (V) och (MP) är emot).

Så här är verkligheten i den politiska världen att man lovar saker som förändras över tiden, men vissa saker består som t.ex. trängselskatten för den är ju ganska bra att ha trots allt även om man inte kan leverera tillbaka nyttan till sina medborgare.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

  • Har vi inte råd att bygga 2 filer i vardera riktning på Nya Göta Älvbron visar det att Göteborg är en stad på dekis som alla med ambitioner borde överge.

  • Jan: Jag tror inte det handlar om så mycket om pengar för Vänsterpartiets och Miljöpartiets räkning. Det är mera en principfråga hos dessa partier att man ska göra så mycket som möjligt för att försämra/försvåra för biltrafik.

  • Det är rätt komiskt att betrakta politikernas ambitioner. De vill gärna se regionen som en världsmetropol a.la Bangkok eller liknande. Göteborg är ändå inte större än att det går att passera staden på mindre än halvtimme. Politikerna borde se staden och regionen som den är. Liten och så kommer den att förbli. Sluta med att leva i en drömvärld a.la London, eller NYC