GT: Nu är det dags att leverera

Tidigare i veckan kunde vi läsa i GT om nätverket “Vakna Göteborg” och dess idéseminarium på Chalmers kårhus.

Ur artikeln: “ ‘Vakna Göteborg’ ska under två år samla in idéer från näringsliv och studenter för att sedan tillsammans att formulera konkreta förslag.

Det är ett nätverk av “frustrerade entreprenörer och företagsledare” som tagit initiativet till “Vakna Göteborg”.

På första bänk satt enligt GT Anneli Hulthén. “det måste ha känts lite konstigt att sitta och lyssna på att det saknas visioner för att göra Göteborgs till en stad i världsklass och att inget händer eller går för sakta. Eller när publiken röstade om Västlänken och infrastrukturpaketet, och majoriteten tyckte att rubbet borde göras om och göras bättre.

Droppen som urholkar stenen, kanske?

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Inne på seminariet sa NCC:s västsvenska chef Anders Björnek att hans bransch uppfattar det som att Göteborg falnar.
  – Inget händer längs älven och inget händer över älven, sa han pekade på att staden egentligen bara var bra på en sak: att bygga olika motorleder som delar Göteborg.
  Det var inte speciellt snällt.
  Men helt sant.

  Vägvalet vill ju fortsätta på den linjen. tyvärr

  • Tyvärr (för dig) är ditt påstående osant. Vägvalet vill ha nya satsningar på infrastruktur där de gör mest nytta för pengarna, det vi är emot är trängselskatten (som du mycket väl redan vet). Du tar varje chans sprida lögner, man kan ju undra varför…

 • En tolkning är väl knappast en lögn? 🙂

  I vilket fall hade det varit intressant att gå på seminariet och ta del av åsikterna om paketet.

 • Fast, vari ligger dementin?

  Om ni söker det mest lönsamma, dvs det som gör mest nytta för pengarna (på kort sikt, dvs inom ca 10 år), så innebär det att bygga mer motorväg/trafikleder. Varför? Jo för att nyttjandet idag stort och köerna långa under rusningstid.

  Alltså innebär er politik fler trafikleder. Vad sätter du emot?

  • Vägvalet har ett flertal gånger påpekat att vi inte är emot infrastruktursatsningar, varken av vägar eller på kollektivtrafik. Det vi vänder oss mot är hur man ansvarslöst lämpar över kostnaden på slumpvis utvalda bilister i en orättvis och slösaktig skatt.

   Om du själv anser att fler motorvägar/trafikleder är mest lönsamt förstår jag inte varför du till varje pris inte vill bygga sådana?

 • “Om du själv anser att fler motorvägar/trafikleder är mest lönsamt förstår jag inte varför du till varje pris inte vill bygga sådana?”

  Det är inte bara jag som räknat. Förhållandet är nästintill självklart för de flesta inom disciplinen.
  För att svara på din fråga, så gäller inte samma lönsamhet på lång sikt. Därför är jag emot.

  m v h

  • Daniel: En sådan beräkning måste rimligtvis bygga på att andra infrastruktursatsningar blir med tiden mer framgångsrika genom en hög nyttjandegrad. Och hur vet man det?

 • Daniel Bergqvist:

  Har du personligen någon större erfarenhet hur det är att arbeta i det vanliga näringslivet (dit räknar jag inte högskolevärlden)? Det gäller då att ta sig till något av alla de avsides belägna industriområden och är du inte på plats låt oss säga 6:30 på morgonen blir det löneavdrag.

 • @Håkan: “En sådan beräkning måste rimligtvis bygga på att andra infrastruktursatsningar blir med tiden mer framgångsrika genom en hög nyttjandegrad. Och hur vet man det?”

  Genom att studera trender och utfall från genomförda projekt kan man få en viss säkerhet. Genom prognoser (befolkning, konsumtion, handel, arbeten, resvanor, oljepris, teknikutveckling etc etc etc…) kan man förbättra träffsäkerheten.

  Om du vill ha konkret exempel kan du läsa rapporten om höghastighetståg, affärsmässighet och samhällsnytta:
  http://www.kth.se/polopoly_fs/1.87099!/Menu/general/column-content/attachment/08Hoghastighetstag_rapport.pdf

  Lathund till samma rapport (presentation som pdf): http://www.kth.se/polopoly_fs/1.87149!/Menu/general/column-content/attachment/HoghastighetSverige_080619.pdf

  @Jan, frågan känns offtopic, men givetvis har jag sådan erfarenhet.
  Trängselskatten förbättrar framkomligheten och leder därmed till att fler når sina arbetsplatser i tid.

  • Trängselskatten förbättrar framkomligheten och leder därmed till att fler når sina arbetsplatser i tid.
   Det där var minsann en logisk kullerbytta. Den bygger alltså på att många ställer bilen så att kvarvarande bilister kommer fram fortare. Men hur går det med dem som tvingas ställa bilen? Jo, i många fall tvingas de åka iväg x antal minuter tidigare varje dag, i 25-30 år, för kunna nå “sina arbetsplatser i tid” med hjälp av kollektivtrafiken. De tvingas också på samma sätt komma hem x antal minuter senare varje dag. Jag förstår faktiskt inte hur du kan med att försöka lura i folk att de kommer att kunna ta sig snabbare till jobbet!? Det hela bygger på att vissa – de som har råd – kommer att ha möjlighet till det, medan övriga sammantaget istället får längre restid till jobbet. Varför inte vara ärlig och säga som det är istället?

   Och hur skulle det gå om nästintill alla bilister fortsätter åka bil som förut? Då går inte bilresorna alls fortare som du förutspår. Det enda förändringen är då att man får höjd skatt för ingenting!

 • Nej Håkan, det är ingen ologisk kullerbytta, eftersom vägnätet kan utnyttjas mer effektivt trots samma mängd bilar (allt annat lika). Vissa väljer att åka vid andra tidpunkten osv…andra cyklar/går/kollektivt…osv…
  Om du åker extra tidigt, hör du sannolikt till dem som åker hem extra tidigt (och tvärt om). Vi skapar alltså en piska (skatt) och en morot (kortare restider).

  “Jag förstår faktiskt inte hur du kan med att försöka lura i folk att de kommer att kunna ta sig snabbare till jobbet!?”

  Hehe, va? Med kortare köer blir ju restiden kortare. Svårt att förstå?
  Och vad menar du med att “övriga” kommer att drabbas av längre restider? Vad är ditt underlag till ett sådant påstående? Hur kan du veta att detta gäller “alla” övriga?

  “Det enda förändringen är då att man får höjd skatt för ingenting!”
  Tror du på det själv? 😀 Eftersom andelen bilister är så stor i staden kommer effekterna bli stora, under vissa tider på dygnet.

  • Daniel Berqvist: Jag måste ställa samma fråga till dig: Tror du på det du skriver själv? Jag har faktiskt svårt att tro det.

   Hur kan övergång från bil till cykel ge kortare restider? I våras läste vi om att kollektivtrafiken i innerstan inte var mycket snabbare än att promenera. I det läget krävs det inte mycket järngympa för att inse att bilen är snabbare även där. Och generellt, ju längre man åker, desto större tidsvinst med bil. Och du tycks tro att alla ska kunna åka till jobbet på tider när deras arbetsplats inte är öppen. Vilken värld lever du i egentligen? Du måste ge dig mer ut i verkligheten om du ska bli trovärdig i den här diskussionen.

   Och när du pratar om att man “väljer” olika saker menar du egentligen “tvingas välja”, vilket är en stor skillnad. Du har helt missuppfattat betydelsen av en “morot”; nu ställs man istället att välja mellan “pest eller kolera”. Antingen betalar man 8 000 – 13 000 extra i skatt per år eller så tillbringar du mer tid på arbetsresor. Det är verkligen ingen “morot”!

   Nä, ditt resonemang i första stycket går inte alls ihop. Det är fortfarande samma antal personer som ska ta sig från A till B. Bytet från bil till buss/spårvagn överbelastar bara dessa transportslag mer istället. Ditt råd till sjuksköterskan eller hamnarbetaren som börjar sitt arbete ett visst klockslag är att åka vid en annan tidpunkt. Tydligen har du inte alls förstått den fråga som “Jan” ställde dig tidigare. Den frihet som du låtsas finns att börja arbeta när som helst existerar inte i många fall. Lägg därtill hämtning/lämning av barn på dagis och den blir en utopi.

   Eftersom andelen bilister är så stor i staden kommer effekterna bli stora, under vissa tider på dygnet.
   Men hallå, har du svårt att förstå det jag skriver? Jag frågade hur det “skulle det gå om nästintill alla bilister fortsätter åka bil som förut” Du är ju en person som själv ofta åberopar diverse antaganden, men du kan tydligen bara göra det när det passar ditt eget tankesätt? Min poäng var att om antalet bilister förblir ungefär oförändrat får de betala för ingenting. Men om de övergår till att åka kollektivt får de istället längre restid. Precis tvärtemot ditt påstående. Själv skulle jag ungefär få tre gånger så lång restid till/från jobbet. Är det rimligt?

   Hur kan du veta att detta gäller ”alla” övriga?
   Återigen citerar du mig fel. Jag skrev att “medan övriga sammantaget istället får längre restid till jobbet”. Summera restiden för alla som idag åker bil och gör samma sak för dem när de bytt till t.ex. buss. Jag är helt övertygad om att den totala restiden blir avsevärt längre i det senare fallet. (Och då är det ändå sannolikt så att de som skulle fått den största ökningen av restiderna fortsätter att åka bil och därmed inte belastar denna summa ännu mer.)

   Som jag skrev tidigare: Biltrafiken kommer sannolikt att flyta lite bättre, för de som har råd – eller för de som helt enkelt inte har några alternativ till bilen. Resten får i många, många fall avsevärt längre restid till sina arbeten. Även om de cyklar. Resten av människorna struntar du i. Eller rättare sagt struntar du i alla människor, bara du kan uppvisa fin statistik som stödjer dina teorier.

 • “Hur kan övergång från bil till cykel ge kortare restider?”

  Nu skrev jag ju inte så, utan att ett effektivare system leder till kortare restider.
  Men för att svara på din fråga så kan cykeln vara ett vinstbesparande transportmedel, speciellt om du slipper leta parkeringsplats.
  De flesta större företag satsar ju i första hand på egna lättillgängliga cykelställ/förråd framför att investera i parkeringsplatser. Personalen blir friskare, sparar pengar och erbjuds möjlighet till snabbare pendling. Givetvis finns det dubbel så många exempel på hur bilen är effektivare än cykeln, framförallt på längre avstånd.

  “Min poäng var att om antalet bilister förblir ungefär oförändrat får de betala för ingenting. ”

  Nej, de betalar för att skapa marginal till en ev. framtida trafikökning.

  • Nej, de betalar för att skapa marginal till en ev. framtida trafikökning.
   Snick-snack! En framtida trafikökning leder automatiskt till ökade skatteintäkter. Vad är problemet med det?

   Din cykelromantik är tyvärr inte mycket till hjälp för de flesta. Hur många cyklade till exempel under morgonens stormvindar? Man kan inte basera transportbehovet efter soliga sommardagar.

 • “Man kan inte basera transportbehovet efter soliga sommardagar.”

  Det gör jag inte. Det går utmärkt att cykla även i regn och blåst.
  På tal om jobbigt cykelväder: det finns idéer om cykeltunnlar i glas. Kan användas året om. Det skall bli spännande att utveckla sådan idéer…

  “En framtida trafikökning leder automatiskt till ökade skatteintäkter. Vad är problemet med det?”
  Fast, ingen vill ha “oändlig” trängsel. Det är inte samhällsekonomiskt trots hög skattesats. Återigen, vi vet med god säkerhet att trängselskatten ger en mer hanterbar mängd bilar i systemet. Det leder till kortare restider. Restidsvinsten betar för framtida effekter av ökad (naturlig) trafiktillväxt.

  tack å hej för en, som vanligt, underhållande debatt 😀

  • Ja, fortsätt du leva i dina inbyggda cykelbubblor. Vi andra föredrar verkligheten. Och i verkligheten i morse blåste det för mycket för till och med för cykelfanatikerna, det kan jag garantera. Så vad ska de göra då? Stanna hemma från jobbet tydligen…

   Fast, ingen vill ha ”oändlig” trängsel. Det är inte samhällsekonomiskt trots hög skattesats.
   Ta då dessa ökade skatteintäkter som kommer från trafikökningar och bygg bort denna “trängsel”. Vad är problemet?

   Återigen, vi vet med god säkerhet att trängselskatten ger en mer hanterbar mängd bilar i systemet. Det leder till kortare restider. Restidsvinsten betar för framtida effekter av ökad (naturlig) trafiktillväxt.
   Återigen, kom tillbaka när du insett att du diskuterar människors vardag och deras levnadsförhållanden. För dig handlar allt om “trafiktillväxt”, “massbilism” och att få bestämma över andra människors val. Så länge du fortsätter med den taktiken är jag egentligen inte orolig för att du ska få något större gehör för dina teorier.

 • Jag intresserar mig för andras vardag på så sätt att jag planerar och argumenterar för olika transportalternativ och vad samhället bör satsa på. Jag har ingen agenda att tvinga någon till ett visst alternativt. Om somliga, trots förslag på åtgärder, beklagar sig över hög skatt är det deras ensak. Om de inte kan betala är det också deras ensak och ingenting som jag värderar. Alla väljer själv hur de vill resa. Hur man finansierar sina val är också var mans ensak…den friheten har alla, likaså möjligheter 🙂 lycka till!

  • Daniel Bergqvist: Kort sagt betyder det du säger att du totalt struntar hur folk påverkas av de beslut som du vill vara med om att fatta. Lycka till med den approachen!