GT: Nya förslaget är inte bra nog

I dagens ledare i GT kommenterar Johan Wopenka Trafikverkets nya reviderade förslag om trängselskatten i Göteborg som presenterades i veckan. Han skriver:

Det är ingen tvekan om att klubbandet av trängselavgiften gick för snabbt för att logiken riktigt skulle kunna hinnas med.

Wopenka menar också att det finns en “lång rad frågetecken knutna också till det nya förslaget“. Han säger att  de lokala politikerna har varit usla på att informera, sagt emot varandra och mött kritiken med svävande argument.

Att partierna angett olika motiv för att stödja trängselskatten är något Vägvalet uppmärksammat tidigare. De borgerliga gör det för att få infrastruktur byggd, Miljöpartiet för att rädda miljön och Vänsterpartiet anser att det är en jämställdhetsfråga. Sådana vinklingar av frågan är riktade till de egna leden för att få de egna väljarna att stödja ett i grunden dåligt underbyggt beslut. De som inte är fast förankrade i ett enda partis tankesätt och kan betrakta detta spel med lite perspektiv, ser lätt igenom en sådan spretande argumentation.

Johan Wopenka påpekar också det ologiska i att å ena sida vilja hämta in så mycket pengar i trängselskatt som möjligt för att kunna bygga infrastruktur och dessutom önska att många bilister ställer bilen för en bättre miljös skull. Skulle alla göra det blir det inga pengar till infrastrukturen.

Ledaren i GT avslutas med en uppmaning till politikerna att snarast göra åtskilligt mer än bara acceptera det nya förslaget:

I massmedierna och på bloggar radas nu frågorna och kritiken upp, allt medan Vägvalet med emfas förklarar att det är rena nyset när Göteborgspolitikernas säger att beslutet om trängselavgift är taget av riksdagen och därför inte kan rivas upp.”

Det [nya förslaget] är helt enkelt fortfarande inte bra nog för att fungera i praktiken; därtill är frågetecknen och oklarheterna för många.” 

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar