GT debatt – Politikerna måste ge oss en garanti

I en debattartikel i GT den 22 augusti skriver Johan Trouvé, vd för Västsvenska Industri- och Handelskammaren, att politikerna måste ge oss en garanti för det västsvenska infrastrukturpaketet.

Han skriver:

“Göteborg skulle äntligen få sin eftertraktade Marieholmstunnel. Döm av vår förvåning då beskedet nu är att det blir byggstart först om fyra år och en nästan tioårig väntan innan den står klar.”

Vägvalet har från början sagt och nu fått rätt att de utlovade pengarna inte finns. Marieholmstunneln skulle vara den satsning som skulle påbörjas först av alla enligt Anneli Hulthén för att påvisa för invånarna i Göteborg vad trängselskattepengarna skulle gå till. Nu är Marieholmstunneln försenad och näringslivet och medborgarna sitter med skägget i brevlådan.

Johan Trouvé skriver vidare:

“Någon begriplig förklaring har varken vi eller de göteborgska väljarna fått. Vi tycker att situationen kräver garantier om en snar utbyggnad från politikerna inför valet.”

Den enkla förklaringen är att det finns INGA pengar i budgeten fram till 2013, vilket vi gång på gång sagt i våra debattartiklar, och politikerna lovar något som egentligen inte existerar.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

 • Jag har inte riktigt följt er kampanj. Vad har ni för inställning till kollektivtrafik? Bör den byggas ut? Tex spårväg och tågtrafik. På så sätt kan man kanske minska trängseln, genom att fler åker kollektivt…

 • Hej Mattias,

  Vi anser inte att det finns någon trängsel i Göteborg. Det må vara trög trafik under rusningtiderna men detta gäller främst lederna runt Göteborg. Att stänga inne centrum med hjälp av trängselskatt kommer förmodligen (personlig åsikt) bara öka trafiken i kringlederna ännu mer.

  Med det sagt kan jag meddela att enligt Västtrafik finns det bara kapacitet för att utöka kollektivtrafiken i det befintliga väg- och spårnätet med 20%. Att införskaffa en tågtunnel (Västlänken) som tar 10-15 år att bygga och som innebär att man river upp halva staden tror vi INTE kommer att minska behovet av att köra bil.

  Huruvida man ska bygga ut kollektivtrafiken eller inte är något man får bryta ner och analysera del för del och inte basera på en vision, eller saga rättare sagt, som saknar verklighetsanpassade argument (K2020 som alla politiker refererar till). Vi tycker således att man bör se över vad det finns för alternativ för att förbättra Göteborg, något vi kommer att göra när vi blir invalda i kommunfullmäktige.

  Hoppas det räcker som svar, fråga annars! 🙂

 • Hej igen! Tack för svaret. Om det inte finns någon trängsel (eller möjligtvis bara under rusningstrafikstiderna), anser ni då verkligen att Marieholmstunneln borde byggas?

 • Mattias: Om det är någonstans i Göteborg som det varje vardag är bilköer så är det i Tingstadsmotet. Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln, vilket många kommer att ha nytta av. Så som du formulerar din fråga antyder att du själv är emot en sådan tunnel?

 • Hej igen,

  Precis som Håkan säger så är det ett bra projekt att dra igenom. Tingstadstunneln täpps igen i de två yttersta filerna i riktning mot Kungsbacka pga att alla som skall till exempelvis Partille måste lägga sig i dessa filer. Om vi istället avleder dom via Marieholmstunneln så kommer ju också trafiken flyta bättre!

 • Jag har varit för byggandet av Marieholmstunneln, och är kanske det fortfarande. Jag cyklar över Marieholmsbron (ibland Göta Älvbron) varje dag till och från jobbet och ser köerna vid Tingstadsmotet. Då känns det skönt att man kan ta cykeln, även om det är ca 1 mil.

  Jag hade dock önskat att Göteborg kunde satsa på fler låg- och mellanbroar i stan, både för att underlätta för gång- och cykeltrafik, liksom för kollektivtrafik. Men även för att bygga samman staden om båda sidor älven.

  Istället för en tunnel som ny älvförbindelse (Marieholmstunneln), hade man kanske kunnat satsa på en bro istället med fler trafikslag än de som kan gå i tunneln.

 • Mattias vaddå i stället ?

  Det behövs en ny tunnel för biltrafiken. Detta har ingenting att göra med dina broar för övrig trafik. De finns redan!

 • Ett argument för att bygga Marieholmstunneln är att det blir stora trafikproblem om det inträffar någon störning som stänger Tingstadstunneln. Visserligen finns alternativen Älvsborgsbron, Angeredsbron och Jordfallsbron (och även Göta Älvbron).

  Blir det stopp på Göta Älvbron så blir det emellertid totaltstopp för spårvägen, och möjligheten att gå eller cykla över Göta Älv försämras rejält med stora avstånd till Älvsborgsbron eller Marieholmsbron som alternativ (däremot finns ju även Älvsnabben som alternativ). Medan bilister snabbare kan ta sig till älvförbindelsealternativ långt bort, så blir det mer problematiskt för gång- och cykeltrafikanter, eftersom de inte kan ta sig lika snabbt och långt bort till alternativa älvförbindelser.

  Alltså, lika mycket som det kanske behövs ny älvförbindelse för bilar, så behövs det även ny älvförbindelse för dem som inte väljer att åka bil. Det hade behövts flera nya broar över Göta Älv mellan Göta Älvbron och Älvsborgsbron. Det gynnar även stadsutvecklingen och stadslivet genom att stadsdelar som tidigare kanske legat många kilometer – eller kanske till och med mil – ifrån varandra, nu bara hamnar några 100 meter från varandra. Ett exempel skulle kunna vara Lundby-Majorna/Masthugget.