GT: Våga debattera Västlänk 2021

Idag skriver Theo Papaioannou för Vägvalet en debattartikel i GT om att man borde våga  debattera “Västlänken 2021”. Lennart Duell (FP) skrev en debattartikel 16 september om att man bör slopa Västlänken och bygga “kortlänken” istället.

Duell är egentligen den första från trängselskattepartierna som offentligt gett sig in i debatten om Västlänken med en kritisk hållning. Vi vet dock genom olika kontakter att han inte är ensam om sin åsikt bland övriga partier. Kanske kan hans modiga hållning locka fler att ge sig in debatten?

Theo Papaioannou skriver:

“Om detta är ljuset i tunneln vi ser för att väcka liv i debatten återstår att se. Förhoppningsvis kanske andra ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige är villiga att träda fram och debattera Västlänken och trängselskatten.”

Och han fortsätter:

“I mars i år bjöd Vägvalet in alla fullmäktigeledamöter till ett seminarium där Kurt Larsson som är initiativtagaren till förslaget presenterade Västlänk 2021. Ingen dök tyvärr upp.
Kurt Larsson har i dagarna skickat ut en förfrågan till trafiknämndens ledamöter om att få komma och presentera förslaget för nämnden. Jag anser som ledamot i trafiknämnden att man ska göra verklighet av det så att alla får en bild över hur ett alternativt förslag kan se ut.”

“Genomförandet är uppdelat i två etapper där första etappen innehållande vändslingan kan stå klar redan 2019 och andra etappen 2021, drygt ett decennium tidigare än Västlänken.
Och finessen är att etapperna inte är beroende av varandra. Tänk att investera endast cirka 3 miljarder för etapp ett, köra pendlare tio år innan Västlänken är i gång och utvärdera!
Tänk än mer visionärt; tänk att ha detta projekt klart till 400-årsjubileet för Göteborg.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Är det någon i trafiknämnden som är intresserad av att lyssna på detta?
  Hur många har anmält sig till dags dato?

  Om någon ens har en idé där man kan få i princip allt som västlänken erbjuder fast på halva tiden, halva kostnaden och lägre risk så borde det vara tjänstefel att inte lyssna på förslaget och utreda det!

 • @daniel:
  Bara att läsa här: https://www.vagvaletgbg.se/wp-content/uploads/2011/04/V%C3%A4stl%C3%A4nken-Slingstation.pdf

  Några exempel:
  – Pendeltåg slipper säckstationen
  – om du kommer söderifrån så går det snabbare att komma till centralen
  – en tunnel (inte lika lång och samma sträckning som dagens västlänk, men en tunnel!)
  – En station vid Liseberg

  Minuset är väl då att det inte blir en Hagastation, men för 10 miljarder över kan man nog lösa de som skall dit på ett hyggligt snabbt sätt ändå med Kringen.

  Kommunikationen över till Hisingen (via bangårdsviadukten) blir ju utomordentlligt bra. Jag gissar att DET är ett större behov än haga (utan att ha några siffror på det). Jag baserar min åsikt på att hela Eriksberg nu är bebyggt, Lindholmen växer så det knakar med företag och bostäder och nu skall hela Kvillebäcken byggas ut med tusentals nya bostäder. Visst kan man gilla Västlänken som den är idag, men att påstå att den hjälper till på Hisingen kan man ju inte gärna tycka. I det fallet verkar Västlänk 2021 med sitt förslag på spårvagn i direkt anslutning (under samma tak) väldigt bra. Och förresten, för 10 miljarder över så kan man ju (om man inte skippar trängselskatten då) få minst 2 tunnlar till under älven! Hupp! inte så illa!

  Att inte ens vilja se, eller försöka kolla om detta kan vara något är enligt mig tjänstefel…
  Som politiker skall man vara aktsam om medborgarnas pengar. De skall inte slösas upp på prestigprojekt eller monumentbyggande. Det viktigaste är att få absolut mesta möjliga nytta ut av varje investerad skattekrona. Allt annat är för dåligt och kan inte accepteras, varken inom infrastruktur eller någon annanstans. Vare sig besluten “är fattade” eller inte.