Handelskammaren rättfärdigar orättvisor

I dagens GP kan vi läsa, i en stort uppslagen artikel, om Västsvenska Handelskammaren som gjort “scoopet” att en stor andel av trängselskatten i Göteborg betalas av personer boende i kranskommunerna. Är någon förvånad över denna nyhet? Att trafiken på Europavägarna in mot Göteborg står för en stor andel av den totala siffran kan inte komma som en överraskning.

Ändå ansåg tydligen GP denna “nyhet” vara större än moderaternas numera offentliga strid om sitt ställningstagande till folkomröstningen – ett beslut vars utgång berör 100 000-tals GP-läsare – inte nämndes alls på framsidan av tidningen.

Enligt en kartläggning som Handelskammaren gjort av passagerna under betaltid vecka 6 var det “bara” 49 procent som gjordes av fordon som ägs av personer folkbokförda i Göteborg. Men läser man artikeln lite noggrannare visar det sig att den sannolikt mer korrekta siffran hamnar på 54 – 55 procent, eftersom de företag i Göteborg som hyr bilar via stora billeasingföretag (stationerade i Stockholm) står för 5  – 6 procent och dessa pengar ska förstås i slutändan också betalas av de göteborgska företagen. Artikelrubriken “Bara hälften från Göteborg” är således inte helt korrekt.

Syftet med Västsvenska Handelskammarens undersökning tycks vara att låta påskina att trängselskatten är rättvis och att göteborgarna kommer billigt undan.

Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren säger: “Det visar att göteborgarna betalar en ganska liten del av Västsvenska paketet”. Han påpekar också att “Den stora delen utgörs av statens bidrag och den skatt som bilister från andra delar av landet betalar. Eftersom satsningarna i och kring Göteborg gynnar de flesta som bor och reser i regionen är det rätt att alla är med och betalar.

Alla? Jag vill påstå att Johan Trouvé far med osanning när han uttrycker sig så. Att trängselskatten drabbar vissa bilister medan andra klarar sig helt undan vet förstås Trouvé om. Att man inte i förväg kunde planera var man skulle bo och arbeta i förhållande till var trängselskattestationerna byggdes är inte heller svårt att förstå. Hur blir något som i grunden är orättvist till sin konstruktion helt plötsligt rättvist bara för att de som drabbas bor i fler kommuner? Och kan Johan Trouvé förklara för mig hur väljarna i kranskommunerna kan anses ha haft någon demokratisk möjlighet att påverka beslutet om trängselskatten? Ett beslut som för övrigt togs före valet 2010.

Vad göteborgarna angår har vi dessutom betalat en stor andel av de statliga pengar som Johan Trouvé tror är en gudagåva från staten. Även göteborgare (och boende i kranskommunerna) betalar statlig skatt. Hela Trouvés uttalande är ett klumpigt försök att göra sken av att trängselskatten är rättvis. Men det kan den aldrig bli.

Men Johan Trouvé tycks faktiskt tro det: “Men det är angeläget att utländska fordon snarast möjligt börjar betala trängselskatt, först då blir systemet riktigt rättvist (min fetstil)”.

Trouvé är dessutom nöjd med utfallet av trängselskatten: “Det går betydligt snabbare för oss alla, både bilister och kollektivtrafikanter, att ta sig till och från jobbet.” Men här glömde han bort den andelen resenärer som av ekonomiska skäl tvingats byta bort en i allmänhet snabbare bilresa till en likaledes långsammare kollektivresa.

Agendan från Västsvenska Handelskammaren är tydlig: Skyl över orättvisorna som uppstått och låtsas som det regnar när det gäller det demokratiska underskottet.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • En observation är att Västlänken som trängselskatten skall finansiera visar stora likheter med “Big Dig” i Boston när det kommer till kostnader. Båda kostar ungefär lika mycket med Boston är c:a 7ggr större.

  De geologiska problemen är tämligen likartade i Göteborg och Boston – lera, arkeologiska lämningar och existerande infrastruktur. Det enda som Göteborg saknar är T-bana.

  “Otur när man tänker” är väl en mild beskrivning av tankarna kring Västlänken.

 • En annan observation som också lyser igenom texten är att artikeln är skriven av den öppet trängselskattepositive Ulf Nyström!

  För mig ger texten budskapet att det inte bara är de som är bosatta i Göteborgs kommun som i demokratins namn borde får folkomrösta om trängselskatten utan även de som bor i kranskommunerna!

  Att det “mest rättvisa” dock hade varit att (OM man nu tvunget MÅSTE ha en tågtunnel till Haga) låta höja regionskatten med 20 öre. Ett system som dessutom hade varit både billigare och effektivare att “köra” än dagens “bågar” som drar oerhörda kostnader vid sidan av. Smörjmedel icke heller att förglömma!

 • Artikelrubriken “Bara hälften från Göteborg” syftar nog på hälften av trängselskatten, inte hälften av antalet passager. Så rubriken är nog korrekt om man accepterar handelskammarens antagande att Göteborgarna i snitt betalar mindre per passage jmf med pendlare från kranskommunerna. Helt tydligt är det dock inte.

  Att artikeln andas en tydlig optimistisk inställning till TS håller jag med om. Beskedet att 10% betalas av Stockholmare (även om det inte är sant utan handlar om leasingbilar) glädjer nog de flesta göteborgare. Jag är dock övertygad om att GT snart kommer med en ny kritiskt artikel så är jämvikten återställd.

  Att trängselskattesystemet kan bli riktigt rättvist när det gäller vilka som betalar låter märkligt även i mina öron. Vad är rättvist? Däremot kan jag tycka att det ser rimligt ut att stora delar av regionen är med och betalar TS.

  Din fråga om någon är förvånad över nyheten är ganska intressant. Hur trodde våra politiker att fördelningen skulle se ut när man skrev under avtalet? Jag antar att Trafikverket hade åtminstone möjligheten att göra en beräkning på detta i förväg. Hur väl har detta stämt?

  • Thomas Meyer: “Däremot kan jag tycka att det ser rimligt ut att stora delar av regionen är med och betalar TS.
   Nu rör det ju inte sig om regionen som enhet, utan att vissa, slumpvis utvalda medborgare i regionen får bidra, medan andra slipper undan. Det är där orättvisan uppstår.

   Vad Handelskammaren har för stöd för sin teori att kranskommunernas bilister betalar mer per passage i genomsnitt än göteborgare framgår inte. Det låter mest som ett löst antagande från deras sida.

 • Nu är det väl inte riktigt “slumpvis utvalda medborgare i regionen” som betalar TS utan i stor utsträckning personer som faktiskt pendlar till Gbg och som därmed kommer att ha störst möjlighet att utnyttja VL mm.

  • Thomas Meyer: Beror helt på varifrån de kommer. Och hur gamla de är. Många kommer att vara pensionerade innan Västlänken står färdig. Och orättvisan består alltså i att det även i kranskommunerna finns människor som bilpendlar men som inte passerar någon tullstation, medan andra måste göra det.

 • Thomas Meyer: På vilket sätt har man nytta av Västlänken när man bor i Torslanda och jobbar i Mölndal respektive Gamlestan? Så ser det ut för min familj och vi betalar full trängselskatt eftersom det inte finns någon fungerande kollektivtrafik på dessa sträckor.

 • Johan Trouvé sitter med i SVEVIA AB styrelse ,som har ett stort intresse att det byggs gigantiska projekt .

 • Thomas Meyer

  De som kommer att ha störst nytta av Västlänken är de som bor i kranskommunerna och arbetar i centrala Göteborg. Då dessa redan idag till relativt stor del åker med kollektivtraffiken betalar de minst. De som bor i alla förorter och kranskommuner och arbetar i olika förorter och industriområden och åker mest bil kommer att ha minst nytta av västlänken men får betala mest. En strålande rättvisa eller hur?

 • De som betalar mest är naturligtvis de som åker bil mest i rusningstrafik och därmed orsakar trängsel och höga halter luftföroreningar. Trängselskatten bidrar till att minska detta.

  • Jonas: Det är förstås de som måste åka när det är som dyrast de som får betala mest. Förstår inte vart du ville komma med den slutsatsen?

 • Jonas:
  De som betalar mest är de som inte har något val. Detta fungerar som kostnaden hos läkaren, med skillnaden att där har man ett högkostnadsskydd som går in. Det finns inte för trängselskatten (60kr per dag är ett skydd för företagare, inte privatpersoner).

  De som kan ändra arbetstid (ofta högavlönade), har tjänstebil (ofta högavlönade), har råd att ta kostnaden eller bor där det är bra kollektivtrafik (blandat) drabbas inte så hårt. De som drabbas värst är de som pga detta får längre restider, då de inte har råd att ha bil längre.

  Dessutom är det så att de med bra kollektiva kommunikationer till stor del använder dessa redan innan TS.

  Där jag bor så tvingas folk att köpa bil pga att bussarna försämrats så mycket efter TS införande.

 • Susanna:
  TS pengarna går inte bara till VL. Vi får väl hoppas att några av de övriga miljarderna kommer att göra det möjligt för fler att utnyttja kollektivtrafiken och då även för er som bor i Torslanda. Under tiden kanske Lila express till Mölndal fungerar för en del och även till Gamlestaden finns det kollektivtrafik. Jag vet att det tar längre tid än att åka med bil men är det självklart att alla som bor i Göteborgs ytterområden och kranskommuner skall åka i egen bil varje dag till arbetet?

  • Thomas Meyer: Det finns inga trängselskattepengar som går till kollektivtrafik, varken i Torslanda eller någon annanstans.

   • Thomas Meyer: Precis som du nu skriver gå pengarna bl.a. till infrastruktursatsningar (som bussfiler). Inga pengar går dock till inköp av bussar och löne- & driftkostnader för kollektivtrafiken. Ska den byggas ut är det höjd kommunal- och/eller landstingsskatt som gäller.

 • Håkan:
  Bla 5,5 mil busskörfält (tex längs med väg 155 från Torslanda) ingår i VS-paketet liksom längre perronger för pendeltåg och pendelparkeringar för de som byter till expressbussar mm. Nog finns det väl TS pengar som går till kollektivtrafiksatsningar?

 • Thomas Meyer: Jag är dessvärre mycket väl medveten om att inte alla TS-pengar går till Västlänken.

  I Torslanda planerar man att bygga ett busskörfält på sträckan Lilla Varholmen – Gossbydal. Trots minst 2,5 års utredningsarbete kan Trafikverket inte visa att busskörfältet skulle medföra någon vinst överhuvudtaget för kollektivtrafiken. Projektet är så samhällsekonomiskt olönsamt att Trafikverket medvetet gömmer undan en redan framtagen samhällsekonomisk kalkyl. Ändå insisterar man på att bygga, eftersom det är “andras” (statens) pengar.

  Det skulle ta mig 3 timmar (!) att ta mig tur och retur från Torslanda till Mölndal. De busskörfält som du talar om längs väg 155 beräknas i bästa fall spara fyra minuter. Jag antar att du förstår att det inte är möjligt att få ihop det med heltidsarbete och lämning och hämtning på förskola.

  Sätt dig in i de projekt som du använder som argument för din sak istället för att “hoppas” på att de övriga miljarderna går till något som gör det möjligt för fler att åka kollektivt.

 • Bästa sättet är naturligtvis att bygga en tät blandstad istället för att bygga glesa villaområden för sig, kontor för sig och handel för sig. Då kan folk bo och jobba i sitt närområde, är det dessutom tättbebott så blir det enklare att försörja med en bra kollektivtrafik. Det är biten med stadsplaneringen som saknas i västsvenska paketet!

  • Jonas: Vi har den stad som är byggd. Människorna i den har anpassat sig efter den verkligheten. Det kan man inte ändra på med ett penndrag (eller ett beslut om att införa trängselskatt). Till syvende och sidst är det de människorna som bor i stan som ska bestämma hur den ska utvecklas.

 • Jag kan bara konstatera att Trafikverket har uppfattningen att busskörfältet mellan Lilla Varholmen-Vädermotet är samhällsekonomiskt lönsamt. Busskörfältet kommer att spara 3-4 minuter i restid plus att det möjliggör för bussen att hålla tidtabellen även när det bildas köer. Allt för att göra den mer attraktiv. Låter bra tycker jag.

  Jag hade inte heller klarat av att pendla 3 timmar varje dag. I väntan på attraktiva kollektivtrafiklösningar får du så här i deklarationstider trösta dig med att du får dra av utgifterna för trängselskatt och att det antagligen kommer bli en folkomröstning eftersom moderaterna i Gbg säger ja.

 • Klart att staden kan utvecklas och förändras, det är t.o.m. önskvärt tycker jag eftersom alternativet är stagnation. Till att börja med kan man börja med att se sig omkring vilken typ av stad som är mest attraktiv och bygga mer av den. Vilket har gjorts för Göteborg i den här studien: http://goteborg.se/wps/wcm/connect/71f2744b-fa19-4546-8959-00178310c2d1/Stadslivsanalys+centrala+G%C3%B6teborg+%28l%C3%A4tt%29.pdf?MOD=AJPERES

  Men nu är vi allt en bra bit utanför ämnet för blogginlägget.

 • Genom VL kommer så mycket pengar att plöjas ner i en enda lösning att kostnaden kommer att ligga som en våt filt över hela regionen under en lång tid – vilket verkligen bäddar för stagnation.