Handelskammaren tycker till, men vad hjälper det?

Johan Trouvé, VD, på Västsvenska Handelskammaren tycker nu till om trängselskatten i Göteborg. Läs här.

Att Johan Trouvé inte gillade GT:s initiativ till en folkomröstning gjorde han klart häromveckan då han förminskade GT:s chefsredaktör, Frida Boisen, i sedvanlig gubbanda. (dock har han bett om ursäkt efter rejäla påtryckningar men ändå)

“Är förvånad över en ung kvinnlig chefredaktörs maniska strävan efter att bli känd! Var omdöme inte ett kriterie för jobb på GT?”

Därför är kanske inte hans kommentar om namninsamlingen för en folkomröstning så konstig när han säger:

“Det är inte där Handelskammaren har sitt fokus i frågan. Det finns ett tydligt regelverk för hur den frågan hanteras. Vårt uppdrag är att arbeta för att göra Västsverige till en starkare region för företag. Hur kommunikationerna till, från och inom regionen fungerar är centrala för Västsveriges konkurrenskraft. Det är där vi har vårt fokus.”

Vidare drar Trouvé till med argument som man bör ifrågasätta hur han kommit fram till:

“Jämfört med Skåne ligger vi sjutton år efter vad gäller satsningar på vägar och järnvägar. För att människor ska vilja leva, arbeta och driva företag i den här stora regionen behöver vi kommunikationer som är mer effektiva än de är idag.”

Min självklara fråga är varför har Skåne lyckats få satsningar utan trängselskatt. Här har ju Västsvenska Handelskammaren misslyckats lika mycket i förhandlingen som den rödgröna majoriteten. Eller är Västsvenska Handelskammaren också “tvingade” av regeringen?

Trouvé fortsätter tycka till om saker som varken han eller politikerna i Göteborg styr över:

Vi tycker det är självklart att även utlandsregistrerade fordon ska betala trängselskatt när de använder sig av våra vägar. Det här problemet måste lösas så fort som möjligt.

Men vad tänker Handelskammaren göra när detta i slutändan inte blir av? Gnälla lite i en ny debattartikel?

På frågan om hur Handelskammaren ser på eventuella kostnadsökningar i det Västsvenska paketet svarar Trouvé:

“De här är något som vi på Handelskammaren bevakar noga och såklart inte bara kommer att acceptera. Det gäller framförallt Västlänken som redan är en stor investering. Om kostnadskalkylerna skrivs upp kommer vi arbeta med att gå till botten med orsakerna till de ökningarna och undersöka om vi behöver omprioritera satsningar som blir dyrare än förväntat. Det är mycket viktigt att budgeten hålls så att vi får det vi betalar för.

Det är inte heller så att eventuella fördyrningar ska betalas genom att höja trängselskatten ytterligare. Inträffar det måste finansiering sökas på annat håll anser vi.”

Jag visste inte att Trouvé hade ett sådant inflytande över beslutsprocessen så att han kan ändra i paketet och styra undan en höjning av trängselskatten. De rödgröna som talar för paketet och trängselskatten säger ju att de är “tvingade” av regeringen. Det låter mer som att Trouvé villa äta kakan och ha den kvar. Trovärdigt?

Sedan är faktiskt avtalen skrivna på så sätt att alla kostnadsökningar kommer att drabba kommunen/regionen.  Man har att välja på att höja vanliga skatten eller begära att regeringen höjer trängselskatten. Staten går däremot skadeslös i ett sådant läge.

Vid en Twitterkonversation igår skrev jag att det är intressant att Trouvé först nu ser risken med Västlänken och ska hårdbevaka denna. Svaret från Jens Larsson på Handelskammaren var att man i flera sammanhang påpekat problemet med kostnadsökningen för Västlänken. Men när jag påpekade att Handelskammaren trots sitt påpekande ändå accepterar paketet med denna stora kostnadsrisk och vem ska finansiera och omprioritera blir svaret:

“Det är ju frågor som är svåra att besvara innan vi är där och ramar för sådan situation kända.”

Ok, Handelskammaren påpekar kostnadsproblemet men kan egentligen inte besvara varför de accepterar Västlänken för situationen är inte känd ännu. Tänk vad enkelt att kunna ha en åsikt utan att ta något som helst ansvar.

Vägvalet har tidigare haft en dialog med Johan Trouvé och försökt förklara hur finansieringen, Västsvenska paketet, Västlänken och den nationella planen hänger ihop. Men efter ovan uttalande är slutsatsen precis som tidigare: Trouvé har tyvärr inte koll på hur det hänger ihop. Då är det olyckligt att han också uttalar sig i frågorna.

Det finns väl trots allt ingen västsvensk som inte vill det bästa för Göteborg men det kan ju inte ske odemokratiskt och till vilket pris som helst. Det är något som medlemmar i Västsvenska Handelskammaren bör fundera på då fel satsningar kommer att drabba Västsverige ännu värre.

Och framför allt bör medlemmarna ställa sig frågan: Är Johan Trouvé rätt person att representera dem?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Lägg till en kommentar

 • VSHK är nog för utveckling av infrastruktur i regionen.

  Frågan är vad (s)tyret i Göteborg gjort under de 17 år som infrastrukturen varit eftersatt. Tydligt är att personlighetskemin mellan herrar Johansson och Persson har resulterat i att det inte har hänt någon ting på västfronten. Samtidigt har (s) sålt ut sig till (mp) mot att de fått sitta kvar vid makten. Vilket är den övergripande målsättningen.

  Sedan synade man inte bluffen från regeringen utan gick med på trängselskatt med mössa i hand – det blir ju ännu tydligare i och med regeringens utspel – plötsligt finns det 55 miljarder till järnväg utan krav på trängselskatt. Trots att Anders Borg sa för några år sedan att “Det skulle vara robust olönsamt. Tyvärr håller inte de ekonomiska kalkylerna. Snabbtåg binder samman stora städer och vi har inte så stor befolkning att det skulle bli lönsamt. Det vore oansvarigt att satsa på den utbyggnaden”

  Nu skall alltså Göteborgarnas infrastrukturskattepengar åter igen gå till en ny bana annorstädes, efter att Mälarbanan, Svealandsbanan, HögaKustenbanan, Citytunneln i Malmö och Hallandsåsbanan finansierats – samtidigt som det införs ett tvångslån från Göteborgs skattebetalares skattade pengar för att finansiera ett 9 km lerdike genom staden som få nu levande kommer att överleva för att se färdigställt.

  Happy 400th birthday, Gothenburg! Todays special: Mud wrestling with Anna Johansson and Kia Andreasson

  (S)tyret i Göteborg har fått ytterligare pedagogiska problem!

 • NU får ni snabba er och lägga ut en kommentar till den mycket bra artikeln om Västlänken i GP idag. Äntligen gör GP sitt jobb. Jag saknar dock artiklar om hur man skall ta sig från centrum och ut till arbetsplatserna, samt den mest självskrivna artikeln av de alla, dvs den om hur trängselskatten slår på invånarna i olika stadsdelar och kranskommuner…