Höghastighetståg mellan Göteborg och Borås

Idag skriver oppositionspartierna en debattartikel i Dagens-Nyheter bland annat om att de vill satsa på en höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås. GP refererar till debattartikeln och intervjuar Leif Pagrotsky och Anneli Hulthén här.  Samtidigt säger man att detta INTE ska påverka trängselskatten i Göteborg. Den nya satsningen som nu presenteras ska kosta ytterligare 12 miljarder och återigen saknas det klara besked om hur detta ska finansieras. De rödgröna säger att de vill låna av riksgälden och att lånet ska betalas tillbaka med kilometerskatt på lastbilar. Vad detta i praktiken innebär är inte riktigt klart.

Men här kommer det som försvunnit ur debatten, nämligen att kommunerna i framtiden skall medfinansiera det som tidigare betalades av staten. Socialdemokraterna framhöll tidigare att det var statens sak att göra infrastruktursatsningar men nu är det överspelat enligt Anneli Hulthén (S):

“När det gäller det västsvenska infrastrukturpaketet har vi fått omvärdera det mesta. Men det här är projekt som absolut måste genomföras och då har vi ställt upp bland annat på trängselskatter. De är kittet i hela paketet och jag tycker att vi måste hålla fast vid trängselskattenivån och längden på 25 år.”

Socialdemokraterna har svikit sina väljare genom att ge upp folkomröstningen de lovade i förra valrörelsen och köpt den sittande regeringens åsikt om att flytta ut delar av finansieringen till kommunen och regionen. Varför? Det finns klena argument om att regeringen “pressat” fram detta, men då kan man ju konstatera att vi har en svag kommunstyrelse i Göteborg som inte kan förhandla och ifrågasätta. Nu ges ett sken om att det kommer ett regn med pengar som kan användas till stora och dyra projekt. Än har man inte presenterat konsekvensanalyser av trängselskatten och om man överhuvudtaget kan räkna hem dessa projekt.

Leif Pagrotsky (S) stämmer in i yran:

“Vi plussar på regeringens infrastrukturpengar på 70 miljarder kraftigt med ytterligare 101 miljarder, varav 16 miljarder hamnar i Västsverige. Vi höjer ambitionsnivån vid presskonferensen.”

Paketen blir större och större. Tyvärr också kostnaden för medborgarna. Och frågorna blir allt fler.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar