Höjda P-avgifter ett faktum

Idag kan vi i GP läsa att höjda P-avgifter har beslutats i kommunstyrelsen.

Vi har tidigare skrivit om det politiska spelet bakom bordläggningen av höjningarna som gjordes av den rödgröna majoriteten förra året i maj.

Nedan bl.a. från debattartikel i GT:

Trafikkontoret i Göteborg vill höja p-avgifterna “trots att den rödgröna majoriteten var väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och Trafiknämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande 2013. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.”

“Men Trafikkontoret har valt att dela upp beslutet i två delar varav den ena består av tidsbegränsad parkering och den andra av avgiftshöjningen. Beslut om tidsbegränsad parkering togs i Trafiknämnden den 28 november i fjol av både Alliansen och den rödgröna majoriteten. Vägvalet valde att avslå förslaget med hänvisning till vad majoriteten sagt tidigare.”

“Att dela upp beslutet på detta sätt och smyga igenom något man bordlagt utan att förankra hos medborgarna är att betrakta som oseriöst.”

“Samtidigt pågår ytterligare diskussioner på Trafikkontoret om hur man ska få boende som idag parkerar på gatumark att ställa bilarna i parkeringshus. Enda sättet enligt Trafikkontoret är att höja priset för boendeparkeringen på gatan till samma nivå som priset i parkeringshusen. Det skulle innebära 2-4 gånger så dyrare mot boendeparkeringens priser idag.”

Vägvalet avslog med reservation både förslaget om tidsbegränsad parkering och höjning av p-avgifterna i Trafiknämnden.

Läs även

Lyssna även på debatten den 31 maj i kommunfullmäktige på radio 94,9 Mhz.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2

Lägg till en kommentar