Höjning av P-avgifter i staden

På kommunfullmäktige den 31 maj togs en hel del viktiga beslut om bl.a. policy och riktlinje för mutor, program för utveckling av medborgarservice, utveckling av IKT-strategi för skolan m.m.

Men debatten som gjorde mest avtryck var ändå höjningen av P-avgifter i staden. Förra året var den rödgröna majoriteten väldigt noga med att uttrycka att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen. Trots detta drev den rödgröna majoriteten nu igenom höjningen.

Och hur? Jo, de rödgröna har låtit dela upp beslutet i två delar.

Den första delen är tidsbegränsad parkering. Tidsbegränsad parkering klubbades igenom 28 november 2011 i Trafiknämnden. I dåvarande tjänsteutlåtande från Trafikkontoret kunde man läsa:

”Detta tjänsteutlåtande tar upp frågan om tidsbegränsning separat och trafikkontoret återkommer med dels en redovisning av uppdraget i återremissen och dels ett nytt tjänsteutlåtande om taxan.”

Vägvalet röstade nej med motiveringen att detta bordlades i väntan på trängselskattens införande. Alliansen stödde dock detta.

Och i torsdags behandlades del två, ändring av taxor för avgiftsparkering. I Trafikkontorets tjänsteutlåtande från sammanträdet i mars i år kunde man läsa:

”Det finns en risk för att trängselskatten kommer att minska tillgängligheten på gatumark, då minskad besöksparkering inte uppvägs av ökad efterfrågan på boendeparkering. Trängselskatt och parkeringstaxor behövs båda som verktyg. De kompletterar varandra genom att de påverkar på olika slag av parkering.”

Även detta yrkade Vägvalet avslag till.

Rörigt? Ja, det kan man lugnt säga. Jag uppfattar det som fruktansvärt missvisande för medborgarna. Någon trängselskatt har inte införts och därför kan inga effekter påvisas.

Det handlar inte bara om att man gör det dyrare. Nej, det som är värst är att den rödgröna majoriteten vägrar prata klarspråk. Jag frågade gång på gång varför den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra året med hänvisning till att avvakta trängselskattens införande. Inte en enda förklaring fick jag. Istället fick vi höra den ena bortförklaringen efter den andra. Det mest provocerande tycker jag var från Stefan Kristiansson (MP) som ansåg att hela debatten och frågorna som ställdes var “löjliga”. Miljöpartiets Göteborgsfalang verkar driva en helt annan politik än sitt egna parti centralt. Jag tycker allt att alla Göteborgs miljlöpartister ska läsa på sitt partipolitiska program Kapitel 2 – Deltagande demokrati. För det är vad debatten gick ut på. Smygpolitik och att ingen står upp för det man genomför, och framför allt att medborgaren inte får delta i besluten. Hör hela debatten här.

Tyvärr hanns inte vår interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik med. För även här kommer det fram hur dåligt den rödgröna majoriteten förankrat visionen K2020. En fördubbling av kollektivtrafiken kommer att innebära en extra kostnad som många tror täcks av trängselskatten. Men så är inte fallet, vilket man kanske i dagarna börjat förstå då Västtrafik nu höjer biljettpriserna igen. I interpellationen svarar Johan Nyhus (S) att detta måste hanteras via höjning av skatt och biljettpris. Men han säger inte när. Och han lär aldrig säga det i en valkampanj.

Allt detta spelar stor roll för Göteborgs, som idag är en högskattekommun, attraktivitet för inflyttande och företag. Inget fel i att ta ut skatt för våra samhällsfunktioner men det finns en smärtgräns och vi börjar på allvar undra vad göteborgarna egentligen får för sina skattepengar. Att Göteborg inte är en attraktiv stad visar bl.a. Fokus senaste undersökning. I staden där de rödgröna så gärna värnar “barnperspektivet” hamnar Göteborg på förkrossande 284:e plats av 290 som en stad att ha familj i! Som stad generellt att bo i tappar Göteborg från plats 196 förra året till 207 av 290. Se hela listan här. Fortsätter det på samma sätt hamnar Göteborg utanför listan nästa år!

Nej, ska vi göra Göteborg till en attraktiv stad får vi sluta upp med att flumma runt i visioner och istället komma vidare med pragmatiska lösningar. Man kan ju börja med att på riktigt göra medborgaren delaktig i de beslut som tas och lyssna på vad de vill ha.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar

 • Numera finns nästan alla butiker som finns i Centrum också i olika köpcenter runt om Göteborg. För 15 år sedan så fanns få butiker utanför centrum, men sedan dess har Allum, Torslanda och Högsbo/Sisjön tillkommit. Och Frölunda Torg och Backa har vuxit. Det är bara Kållered som inte riktigt hängt med.

  Samtliga av dessa har dessutom fri parkering och är hyggligt åtkomliga med bil.

  Däremot finns det förlorare också – som Mölndals Centrum. Göteborgs centrum är nog inte heller förstahandsvalet längre för den som vill etablera sig.

 • Skönt att det finns fler som tycker att det på tok för mycket flum och alldeles för lite verkstad!!! Jag hoppas att fler väljer att rösta på Vägvalet nästa gång!

  /Johan

 • @johan Jag önskar fler tog sig tiden och lyssnade på debatterna för att höra vad som försiggår 😉

  @NH Stämmer bra det du säger.