Höstlöv

Träden gulnar och dagarna blir kortare. Lagom till lövfällningen kommer den första delårsrapporten för kommunens nämnder. Jämmer och elände – precis som vanligt, ingen av stadsdelarna klarar sin verksamhet. Totalt blir underskottet troligen 157 miljoner kr. Den obligatoriska verksamheten i omvården klarar inte lagstadgade minimikrav, skolorna når inte uppsatta mål, gator och vägar förfaller men ändå är Göteborg en högskattekommun.

Den obligatoriska verksamheten som bedrivs i stadsdelarna har varit underfinansierad i åratal. Kommunfullmäktige vet inte hur budgeten kommer till, inga underlag finns och inga kalkyler redovisas. Beräkningarna görs på S-kansliet på Järntorget och är inte offentliga. Inga jämförelser finns med andra kommuner och stadsdelarna går inte ens att jämföra sinsemellan. Det görs heller ingen uppföljning vid årets slut för att se hur utfallet blivit.

Kommunledningen lågprioriterar kärnverksamheten och ägnar sig istället gärna åt andra mer eller mindre publikknipande verksamheter, alltifrån popkonserter och Alfonshus till onödiga trafikprojekt. Kostnader redovisas inte på ett begripligt sätt och få vet hur besluten egentligen kommer till.

Att majoriteten har infört detta system är begripligt, Socialdemokraterna har alltid hanterat offentlig ekonomi som en partiangelägenhet när man haft möjlighet att göra så.

Men obegripligt är att alla allianspartierna har accepterat ett system som nästan helt utestänger fullmäktigegrupperna från allt inflytande! Men ingen har protesterat –  göteborgsandan får inte ifrågasättas.

Vägvalet har som nytt litet parti i fullmäktige haft enorma problem att få fram någon sorts underlag till årets budget. Vi lyckades, trots allt, och om Vägvalets budget hade antagits så hade stadsdelsnämnderna inte behövt redovisa minus i år. Vi hade dessutom kunnat genomföra en liten skattesänkning, men det hade blivit betydligt mindre pengar till några av kommunstyrelsens häftiga projekt.

Läs även vår debattartikel i GP Dags att skrota SDN-reformen och vår slutreplik Ingen logik i Duells argument

Tom Heyman
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15, GP16, GP17, GP18, GP19, GP20, GP21, GP22, GP23, GP24, GP25, GP26, GP27, GP28

Lägg till en kommentar

 • Ingen samordning , ingen övergripande kontroll och bara en massa nya byråkrater och administratörer!

  Är det inte dags att avskaffa stadelsnämderna nu? Det tillför INTE något av demokrati och heller inte något annat värdeskapande till verksamheten!

 • Det är en smärre skandal att sveriges näst största stad tillåts (miss-)skötas såhär år efter år. Bra att ni uppmärksammar detta!

  Sedan håller jag med Bengt. Hur länge skall vi behöva fortsätta pumpa in pengar i det sjunkade skeppet som SDN-systemet är? Vilket vansinnigt slöseri med pengar.

 • Hej Tom och övriga!

  Jag har funderat lite på beräkningarna kring kostnaderna för trängselskattesystemet. Den första investeringen uppgår tydligen till ca 500 mkr, varav 150 mkr för administrationssystemet, 150 mkr för anläggning och resten vet jag inte.

  Jag funderar på hur det är möjligt att det kan kosta så mycket att skapa detta system. De 150 mkr för administrationssystemet måste ju bestå framförallt av personalkostnader, d.v.s. drygt 150 kvalificerade årsheltidstjänster. Jag får inte ihop att det skulle krävas att 150 experter (programmerare, ekonomer, projektledare, osv) sitter under ett helt år för att knåpa ihop detta.

  Har ni i Vägvalet analyserat de här kostnaderna? Jag tror att folk hade lyft lite på ögonbrynen om de fick reda på att det kostar över tio miljoner per station som byggs bara att få dem och systemet på plats. Detta är ju pengar som slinker rätt ner i något privat företags omsättning. Vilka är de?

 • @Daniel Trafiksystemet kostar ca 1 miljard kr att bygga. Nytt datasystem kostar ca 250 miljoner kr, något som ligger på Transportstyrelsen och som inte har diskuteras. Stockholms system har kostat skattebetalarna över 2 miljarder kr.

  Intäkterna från trängselskatten blir ca 1 miljard kr per år. Netto ska skatten generera ca 750 miljoner kr per år i intäkter efter kostnaden på ca 250 miljoner är borträknad. Totalt ska trängselskatten generera 14 miljarder under 25 år men man glömmer av att den totala kostnaden blir 6 miljarder!

  Kostnaden för administrationen uppgår således till cirka 20-30 % vilket kan jämföras med 0,57 % i det vanliga skattesystemet.

  Läs gärna mer på https://www.vagvaletgbg.se/fragor-och-svar/trangselskatten/

 • Re Admin , 0,57% på totalen inte på marginalen dvs om du höjer skatten 1% kostar det inget extra för det är ju bara en siffra som ändras, systemet finns redan för hanteringen .

 • @Manne Per hundralapp ska det stå också 😉 När Skatteverket tar ut skatt kostar det 0,57 kr medan trängselskatt kostar ca 20-30 kr.