Hulthén (S) väljer att undvika debatten i Backa

gp.se kunde vi igår läsa att Anneli Hulthén (S) definitivt säger nej att möta backaborna igen.

Istället för att kommentera själv skickar hon fram, som alltid när det blåser, sin pressekreterare Carin Malmberg som säger:

“Det är naturligt att det är det ansvariga kommunalrådet Johan Nyhus (S) som tar debatten.  Många av frågorna under förra debatten var på en detaljnivå som Johan är den som är bäst på.”

“För övrigt är vi överens i den här frågan så jag vet inte vad det är vi ska debattera.”

Vidare säger Carin Malmberg:

“Skulle det bli en ny debatt om allmänpolitiska frågor skulle det dock vara en annan sak. Då hade vi fått resonera annorlunda.”

Anneli Hulthén, som varit med och tagit beslutet om trängselskatt, kan alltså inte tillräckligt i frågan. Är inte detta ett märkligt ställningstagande? Hur har hon då kunnat ta beslut på det?

Och varför anses inte en fråga som berör alla göteborgare vara allmänpolitisk?

Inga kommunalråd fanns på plats för att ta de “svåra” frågorna t.ex. gällande omsorg och bostäder.

Tyvärr hör jag bara den ena bortförklaringen efter den andra. Vägvalet har nu varit aktiva i lite mer än 2,5 år och följt förespråkarnas agerande på nära håll.

Från början totalignorerades vi helt och hållet och fick dra fram debattörerna för att kommentera sina beslut. När vi kom in i kommunfullmäktige fortsatte ignorerandet av oss. Anneli Hulthén hälsade oss inte ens välkomna. Motståndarsidan övergick ganska snart i att säga att Vägvalet hade fått 5 mandat och likställde detta med att nej-sidan förlorat. Vi har levererat en namninsamling med 28 000 namn som röstades ned och ett alternativt paket efter att motståndarsidan sagt att det Västsvenska paketet är skrivet i sten.

Vi har fört fram otaliga argument för att påvisa att beslutet går att ändra. Men den största reaktionen kommer från vanligt folk. Bl.a. S-anhängare som är förbannade för att de har blivit överkörda. Vid första backadebatten fanns folk som röstat Socialdemokrater som stod för missnöjet. Och detta besvarade Socialdemokraternas högsta ledare med kalla handen och nu nonchalerar hon dem igen genom att vägra ställa upp på ytterligare ett besök.

Men vem är jag att lägga mig i hur S-strategerna tänker i stadshuset? Jag blir mer och mer nyfiken på valet 2014.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Lägg till en kommentar

 • Hulten vågar inte möta sina väljare, vågar eller kanske inte ens VILL lyssna på vad verklighetens folk tycker och tänker …

 • Tycker att detta på ett mycket typiskt speglar hela debatten om trängselskatten som hela tiden har försökts att tystas, döljas och mörkas trots att de styrande så påstår inte ha gjorts!

 • Jag tänkte ge mig på (det näst intill omöjliga) att på några rader försöka summera det som kommit fram under debatten på GP under de senaste veckorna:
  – de flesta på bägge sidor verkar vara överens om att Västlänken är slöseri med pengar då den har negativ samhällsnytta (även om Hansson är för densamma)
  – de flesta på bägge sidor verkar vara överens om att Västlänken kostar för mycket i form av miljöpåverkan, jämfört med sin nytta (även om Hansson inte håller med)
  – samåkningsfiler fungerar inte eftersom vi har för få poliser som övervakar dem (det enda vettiga arguments om förts fram mot att bussfilerna också skall kunna användas som samåkningsfiler).
  – det finns ett antal trängselskatteförespråkare (annabeata, Daniel B under alla sina olika signaturer, och ytterligare ett par) som verkar vara mer intresserade av att sätta dit bilisterna (för att de är vita medelklassmän med relativt hög inkomst, enligt desamma) än att försöka få fram en så bra lösning som möjligt för Göteborg med omnejd. Detta gör att debatten hamnar på en löjligt låg nivå…
  – Daniel B hävdar med en fantastisk envishet att det inte går att ändra i redan tagna beslut…
  – det verkar finnas stöd (utom hos vissa ovan nämnda) om att en förbifart i någon form skall vara trängselskattebefriad.
  – i princip alla är för en kraftigt utbyggd kollektivtrafik med satsning på snabba resor inom staden, för att på det sättet skapa möjligheter till att byta bort bilen. I samband med detta så diskuteras också det kollektivtrafikkaos som finns inne i centrala staden pga att det är för mycket bussar och spårvagnar där (inte många bilar dock).
  – det som är bra med trängselskatten är att den fördelar skattebördan “rättvist” över de kommuner som behöver bidra med intäkter för att betala för infrastruktursatsningar i Göteborg. Dock inte rättvist över invånarna, även om det argumenteras från förespråkarna att om man har råd med bil så har man råd med denna skatten också…
  – det finns också konsensus hos bägge sidor om att det finns ett antal personer som inte kommer att åka mer miljövänligt, nästan oavsett hur mycket det kostar dem.
  – inpendlingen till Göteborg ökar från Kungsbacka men minskar litegrann i övrigt, störst minskning norrifrån.
  – trängselskattemotståndarna hävdar att trängselskatten inte är rättvis ur ett fördelningsperspektiv (rik/fattig, hyrbil/privatbil, flextid/fasta tider), slår snett beroende på vart man bor/jobbar, kan ge negativa effekter i form av ökad arbetslöshet osv
  – trängselskatteförespråkarna hävdar att den är bra för miljön eftersom den minskar bilismen och därmed CO2 och partiklar, samt att man sätter dit de som kör för nöjes skull
  – trängselskattemotståndarna hävdar då att man skapar nya problem iom ytterligare segregering och inlåsningseffekter, nya köer på nya ställen (exempelvis Tuve) med ökade utsläpp där.

  Jag har säkert missat mycket, men detta var vad jag kom ihåg just nu i alla fall.

  Min bedömning är att diskussionen i praktiken handlar om tre grupper av människor (mycket förenklat):
  – de som bor centralt i stan (eller i central pendlingsförort, oavsett vilket på ett ställe med bra kommunikationer eller med cykelmöjligheter) och inte behöver bil för att ta sig till arbetet
  – de som tar bilen trots att de tillhör den första gruppen
  – de som bor/lever så att de inte klarar sig utan bil (pga dagis, skola, avsaknad av kollektivtrafik vid hemmet/jobbet, restid osv)

  Det är mellangruppen som trängselskatten och dess förespråkare vill åt. Då är frågan naturlig:
  – Är trängselskatten det bästa sättet att komma åt dessa, då det också slår på den sistnämnda gruppen?
  Det personliga svaret på denna fråga är vad som delar förespråkare och motståndare. Min gissning är att de flesta som förespråkar trängselskatten tillhör den första gruppen och de som är emot den tillhör den sista gruppen. Man kan också ana att de flesta i den första gruppen är relativt lågavlönade och billösa, samt att den andra gruppen framförallt består av medelklass med villa och bil.

  I slutänden så handlar detta alltså om miljöhänsyn (stadsmiljö och global miljö) mot livskvalitet (tidseffektivitet, möjlighet att välja arbetsplats osv).

  Dvs, detta är en stadsplaneringsfråga. Hur planerar man stadens bostäder, arbetsplatser, affärscentra och infrastruktur så bra som möjligt så att så många som möjligt får leva sitt liv så bra som möjligt?

  Min slutsats är att den frågan löser inte trängselskatten…
  …men att ett generellt skatteuttag från alla invånare efter bärkraft bör tas ut för att lösa den frågan. Problemet med detta ligger dock i att kranskommunerna får för lite, många (de flesta) kranskommuner har dessutom lägre medelinkomst och högre skatteuttag än Göteborg. Regionen är för stor och inbegriper dessutom inte Kungsbacka och Varberg, vilket gör att satsningarna på infrastruktur inte heller kan hanteras där (förutom det faktum att de inte har det ansvaret). Då kan bara slutsatsen bli en enda: Detta är en statlig fråga som inte kan hanteras av kommuner eller region. Dvs det sätt som infrastrukturfrågor hanteras i Sverige kan ofta inte hanteras på lokal nivå om mer än en kommun blir inblandad. Kommunen har dock ansvaret för det lokala vägnätet och skulle i princip kunna ta trängselskatter där om de vill, men trängselskatt på vägar som är av riksintresse (trafikverkets vägar alltså) rimmar väldigt illa med den allmäna tillgängligheten. Dessutom är det bara staten som har möjlighet att ta ut progressiv skatt efter bärkraft (dvs den statliga skatten över brytpunkten).

  Slutsats: Det är statens ansvar att lösa trafiksituationen på genomfartslederna i Göteborg, eftersom det är bara de som har makt att bestämma lösning utan att dessutom ha egna särintressen i vilken lösning som väljs.

  • Pacman42: “Det är mellangruppen som trängselskatten och dess förespråkare vill åt.
   Jag håller inte riktigt med dig just om detta. För det förutsätter att trängselskattens syfte är att minska trafiken. I själva verket vet vi att tullstationerna står där de står för att kunna dra in exakt den summa i skatt som behövs för att systemet ska ge den avkastning till staten som krävts (för att bygga Västlänken m.m). Sedan finns det förstås en mindre minskning av biltrafiken i kalkylen, men den lägger inga aspekter på vem som slutar köra bil (t.ex. om den bor centralt eller i en kranskommun) eller på vilka behov personerna har av att köra bil (dagis, restid m.m.)

   Jag skulle hellre uttrycka det som om trängselskatten och dess förespråkare vill åt både grupp två och tre i din uppställning. Speciellt grupp tre för där är möjligheten att välja något annat sätt att transportera sig högst begränsad och därmed är det där pengarna finns att hämta med säkerhet.

 • Håkan: Jag håller med dig om att politikerna vill åt både grupp 2 och 3, men de som deltagit i debatten (Hansson undantagen) verkar faktiskt inte vilja komma åt grupp 3, men de är dock definitivt beredda att offra grupp 3 för att komma åt grupp 2 – det håller jag verkligen med om. Och huvudargumentet för att de är värda att offra är att det ändå bara är vita medelklassmän (dvs de försöker få dem att bli grupp 2 för att rättfärdiga sin åsikt).

  Jag pratade med den största kollektivtrafikmotståndare jag någonsin mött igår när jag diskuterade trängselskatt på en offentlig anläggning. Det lustiga var att personen ifråga var:
  1) kvinna.
  2) invandrare
  3) relativt lågavlönad.

  Hon har buss direkt från dörren på huset till dörren på jobbet utan byte. Bägge lika nära som bilparkeringarna. Hon skulle absolut inte byta till kollektivtrafiken ändå, pga:
  – det är trångt
  – tar för lång tid (här medgav hon dock att detta var ett skäl som inte skulle vägas in om de andra problemen inte fanns, men då tjänade hon bara 15 minuter på att ta bilen också)
  – bussen går inte precis när hon behöver åka (en gång i halvtimmen bara)
  – hon måste hämta/lämna barnen, vilket ökar på restiden med ytterligare ca 20 minuter om hon tog bilen för detta och bussen för arbetsresan.

  Dvs, trots att hon hade nästintill perfekta kommunikationsmöjligheter så tjänade hon över en timme per dag på att ta bilen (en gammal bil).

 • Jag håller helt med Bengt Hansves i det han skriver om att detta är typiskt för hela debatten om trängselskatten som hela tiden har tystats, döljts och mörkats.

  Göteborgs politiker (med undantag för Vägvalet) är inte det minsta intresserade av att värna demokratin!

 • Noterade förresten att GT har en rubrik om att bostäderna förväntas bli dyrare i Göteborg, med en kommentar “Svårt att förklara”. Det är väl inte så konstigt? Det är en naturligt effekt av att man inför trängselskatt och att staden växer. En gentrifiering av gamla arbetarkvarter är en naturlig följd av den ökade konkurrensen om de centrala bostäderna med bra kollektivtrafik och inom cykelavstånd till större arbetsplatskoncentrationer. Jag har hört och sett ett antal reportage om detta på radio, TV och i tidningar den sista tiden och om hur de som bott länge i områdena upplever att de drivs bort.

  Jag misstänker att om man tittar närmare på försäljningssiffrorna i Backa, så stiger nog inte bostäderna i värde i samma takt som runtomkring…
  …man kan nog även tänka sig att vissa andra bostadsområden får en dålig värdeutveckling pga dålig kollektivtrafik eller avstånd till de stora arbetsplatserna…

  Många av de som drabbas av trängselskatten kommer nog att drabbas på fler vis än bara höjda transportkostnader…

 • Hoppas nu bara (vilket i detta fallet är garanterat att det barkar åt helvete…..), att folk _denna_gången_för en gång har lite bättre minne än en guldfisk, å vid nästa val ger _hela_packet_sparken_ / alternativt bojkottar hela falsariet ( falsariet= valet, vår påstådda “demokrati”——ha, ha, ha !!!!).