Hulthéns och Hallbergs kommentarer i P1

Igår 25/2 intervjuades Anneli Hulthén (S) och Jan Hallberg (M) i P1 nyhetsmorgon. Följande kommentarer yttrades från kommunalråden som hittills varit rätt så tysta sedan beslutet togs.

Anneli Hulthén:

Varför har ingen folkomröstning utlysts?

“Tiden har varit för knapp. Vi fick erbjudandet från regeringen i augusti, september och ett beslut skulle fattas i Göteborgs fullmäktige, Västra Götaland och Halland före årsskiftet. Jag tror att när folk får höra och får reda på omfattningen av det här paketet att detta inte är en enskildhet så har man en förmåga att förstå att vi använder pengarna på ett vettigt sätt.”

Det har skapats ett enfrågeparti mot trängselskatt?

“Det står ju var och en fritt att engagera sig i den politiska diskussionen och bilda parti. Man ju drömma om fred i världen eller bättre miljö eller stora ideologiska frågor. Tycker man att detta är den viktigaste frågan då får man ju självklart med sin fulla rätt bilda ett parti. Då ska man ju också vara ärlig och tala om att man säger nej till den övriga infrastruktursatsningen i hela Västsverige.”

Varför inte höja t.ex. skatten?

Jag tror det är väldigt svårt att höja en kommunalskatt till ett värde av 15 miljarder kr, jag tror det skulle sticka mer i ögonen på folk och då skulle det konkurrera med allting annat en kommun skall göra. Det är en fullständigt orimlig situation.

Jan Hallberg:

“Vi är inte för trängselskatter som går in till staten och vi får inget för det. Men en trafikavgift som du tar ut för att du får någonting som du verkligen gärna vill ha och behöver är annorlunda.”

För moderaterna är alltså syftet inte ett sätt att minska trängseln utan att få in pengar till väg och kollktivtrafikprojekt?

“Precis. För oss är detta ett tillgänglighetsprojekt ingen trängselskatt.”

Hulthén säger alltså att Göteborgs invånare kan drömma vidare även om ett enfrågeparti startas då detta beslutet är definitivt. Jag anser att det är anmärkningsvärt hur Hulthén mer eller mindre förlöjligar Göteborgarnas åsikt i frågan. Vägvalet har inte sagt nej till infrastruktursatsningar i Västsverige, utan nej till trängselskatt i Göteborg. Vi efterlyser fler alternativ och att man tydligt redogör för kalkyler, förstudier, konsekvensanalyser m.m. innan något beslutas.

Det är tydligen regeringens fel alltihop, eftersom den har pressat våra stackars kommunalråd så att dom satte i halsen och var tvungna att att ta ett beslut fort innan årskiftet. Varför inte kräva av staten eller regionen att sponsra mera?

Hallberg uttrycker sig än mer luddigt när han pratar om att (M) inte är för trängselskatter, men en trafikavgift som tas ut för något som på förhand är bestämt, är okej. Vill Göteborgs invånare verkligen ha en järnvägstunnel för 20 miljarder under Göteborg som inte kommer att användas av dess invånare i någon större grad? Använd dessa pengar istället till annat då. Avslutningsvis, vad är nu ett tillgänglighetsprojekt? Någon som vet?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Förstår inte varför det skulle sticka mer i ögonen på folk att betala via kommunalskatten istället för genom trängselskatt? Det blir ju mindre för var och en att betala om vi slår ute summan på fler personer än om man begränsar skatteuttaget till de som kör bil?

 • Helt rätt tänkt Agnes. Det är definitivt mer rättvist på det viset med tanke på att bilisterna troligtvis inte är dom som har mest nytta av Västlänken.

  Det bästa vore ju dock om vi kunde skippa hela Västlänksprojektet och lägga pengarna på något annat som gynnar ALLA i form av infrastruktur.

 • Hehe du har helt rätt gällande denna 20 miljarders järnvägstunnel. Det är helt absurt att bilister skall betala för den. ta ut en avgift på 100 000 per tåg som passerar( ja det är en urbota dum ide men visar lite hur koko detta resonemang med “tullar” är ). Det viktiga är en ny älvförbildelse nu, det tror jag folk hade varit villiga att betala för.

 • @Stefanos. På vilket sätt gynnar inte Västlänksprojektet alla menar du? Om Götalandsbanan skall bli verklighet så förutsätter det att Västlänken blir av. Götalandsbanan är väldigt viktig ur infrastruktursynpunkt. Västra stambanan är väldigt hårt belastad idag, så något måste göras. Vi är alla beroende av att transporterna till och från ex. hamnen fungerar på ett bra sätt. Vi är många bilister, bl.a. jag, som åker tåg ibland, så nog gynnar det här projektet även bilister. Om kollektivttrafiken dessutom blir attraktivare så är det fler som åker med den och då blir det inte så långa köer för de som av olika anledningar måste ha bilen.

 • Eva: Om vi “alla beroende av att transporterna till och från ex. hamnen fungerar på ett bra sätt.”

  Göteborgs Hamn är riksangelägenhet, det har till och med regeringen i Sthlm insett och öppet deklarerat. Varför ska då Göteborgsregionens bilister betala för att bygga ut järnvägstransporterna till hamnen? Det borde staten göra.

  “Götalandsbanan är väldigt viktig ur infrastruktursynpunkt.”
  och
  “Götalandsbanan skall bli verklighet så förutsätter det att Västlänken blir av”

  Samma fråga igen: Varför bilisterna här och varför inte staten om det nu är så “väldigt viktigt”?

  “Om kollektivttrafiken dessutom blir attraktivare så är det fler som åker med den och då blir det inte så långa köer för de som av olika anledningar måste ha bilen.”

  I beslutsunderlaget till kommunfullmäktige står det klart och tydligt att det inte räcker med att förbättra kollektivtrafiken för att folk ska ge upp bilen och åka kollektivt. Man måste dessutom straffbeskatta bilismen med trängselskatt. Frågan är om vi till varje pris måste tvinga folk att åka kollektivt? Tänk om vi allihop kör rena elbilar om 10-15 år, varför skulle det då vara bättre att åka dieselbuss?