Hur ska kollektivtrafiken fungera 2013?

Idag kan vi läsa i Göteborgsposten om lokaltrafikens problem under 2010. Det är på sätt och vis en skrämmande läsning.

Under de tre första kvartalen förra året var 16 000 turer med buss, spårvagn och pendeltåg inställda och 600 000 turer var försenade mer än två minuter. Under hela året inställdes troligen över 20 000 turer medan 800 000 var försenade.

Nu framgår det inte i artikeln hur stor procentuell andel dessa siffror är, men oavsett det innebär det att människor blivit försenade – eller inte kunnat åka alls på grund av inställda turer – flera miljoner gånger bara under 2010!

Samtidigt som starka aktörer i samhället nu propagerar för höghastighetståg (som andra klokt dödförklarar) torde det stå klart åtminstone för den delen av befolkningen som använder den nära kollektivtrafiken (spårvagnar, buss & pendeltåg), att det är där de stora problemen finns! Inte i de långväga kommunikationerna, som de allra flesta bara utnyttjar sporadiskt. Då spelar det mindre roll om resan till Stockholm går på tre eller två timmar.

Visst hade det varit underbart om vi kunde vaska fram pengar till allt möjligt. Men när man till och med tvingas införa en ny orättvis skatt för att bygga några enstaka punktinsatser i Göteborgsregionen, som verkligen inte löser problemen som omnämns i GP-artikeln, hur ska man då långsiktigt kunna lösa problemen med förseningar, inställda turer, underhåll och biljettsystem, samtidigt som man ska utöka trafiken till 2013? De som tvivlar på att detta kommer att fungera gör det med rätta.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Förhoppningsvis kommer det att startas ett rent handgripligt folkuppror 2013, när väl allmänheten i den här staden med omnejd börjar på allvar förstå i vilken utsträckning vi förts bakom ljuset av “våra” politiker. För dagens “kaos” inom kollektivtrafiken är ingenting jämfört med hur uselt och eländigt det kommer att bli minst 10-15 år framöver, när inte bara biltullarna införs, utan hela stans centrum grävs upp på vitala punkter under byggandet av Västlänken, som inte tillför ett smack för framkomligheten inom Göteborg. Våra priviligierade politiker och högre tjänstemän hör inte till dem som behöver få livspusslet att gå ihop med kollektivtrafikpendling mellan boende, dagis, fritid och arbete på skilda sidor av stan, till exempel. De trumpetar glatt om att kollektivtrafiken fungerar SÅÅÅÅÅ BRAAAA ! Tror jag det, när man bor i Ängården, arbetar på Gustav Adolfs Torg, inga barn på dagis och har all fritid i city… och en inkomst på garanterat över 60000 i månaden så man gott kan betala biltullarna ändå….

  Som sagt, kollektivtrafiken fungerar skandallöst dåligt idag, det finns inte den minsta anledning att tro att situationen för gemene man förbättras märkbart till 2013. Det eftersom dagens ansvariga aldrig kommer att ställas till svars, och samtliga inblandade verksamheter är och kommer att fortsätta vara till brädden fyllda med inkompetens på alla nivåer. Göteborg påminner alltmer om det forna DDR i mikroformat, på många vis.

 • Löjligt att jämföra med DDR, vad vet du om den diktaturen och den hemliga polisen som agerade där? Och vad har det med vägtullar att göra?

 • Tja, en enkel första åtgärd är väl att stoppa trängselskattens införande 2013 så att den inte tvingar ännu fler resenärer att använda ett redan hårt belastat transportslag? Att lägga ännu fler krav på att kollektivtrafiken om bara 23 månader ska kunna svälja tiotusentals nya resenärer när man redan idag har svårt att uppfylla de grundläggande kraven – att komma i tid och vara ett konkurrensmässigt alternativ för invånarna – låter tyvärr inte realistiskt.

  Vad tycker du själv?

 • Vad tror du om att investera mer pengar i kollektivtrafiken?
  De verkar ju behöva mer kapacitet, verkar det som.

 • Vad tror du om att kalla dig som du brukar? Dvs “Hansson”?

  Varför dessa ständiga namnbyten? Så håller inte den som har rent mjöl i påsen på och trixar!

  Om kollektivtrafiken behöver mer pengar får man väl antingen höja biljettpriserna eller höja kommunal/regionskatten och fördela mer pengar till den? Så har man ju alltid gjort, vad är problemet?

 • Hej!

  Idag kan vi läsa i GP ( http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.548106-ny-trafikplan-maste-omprovas ) att den stora trafikplanen som antogs på nästan 500miljarder måste revideras för att pengarna inte räcker…

  Ett sätt att få pengar att räcka längre är att INTE satsa på investeringar som är negativa för samhällsekonomin. I detta fallet tänker jag på Västlänken där vi snabbt skulle kunna få en västlänk och SAMTIDIGT spara 10 miljarder kronor! Detta genom att bara ändra stäckning och skippa 2 hållplatser, ELLER att vi bygger en pendeltågslinga istället!

  Hoppas någon (vägvalet?) kan lyfta detta mycket bra besparingsförslag till regeringen!

 • Hej!

  Baserat på artikeln nedan kände jag mig tvungen att ställa några frågor till infrastrukturministern och näringsdepartementet.

  Jag har så svårt att förstå varför man spederar pengar (inte bara Västlänken i Göteborg) på projekt som inte är lönsamma, det känns liksom som att vi slänger pengar i sjön. DINA och MINA pengar i sjön och det känns inte bra… Speciellt som det uppenbarligen finns enorma problem med tex underhåll (om någon nu glömt hur dåligt tåg och kollektivtrafik funkat i vinter…)
  Skickade in nedanstående frågor och kommentarer. Får se om jag får några svar…

  //

  =========================
  Hej!

  I Göteborg arbetas det nu för fullt med det stora infrastrukturpaketet som blivit tilldelat västsverige. En del i detta paket är trängselskatt, ny tunnel, ny bro och västlänken. När man läser den förstudie som banverket själva har gjort så ser man (i grova siffror) följande:

  – Kostnaden för att bygga bara Västlänken är 20 miljarder kronor.
  – Den uppskattade samhällsekonomiska vinsten är 10 miljarder kronor!
  Det är alltså en ren förlustaffär för samhället att bygga Västlänken i den tappning som man nu avser!

  Baserat på detta har jag några frågor som jag vill ställa till infrastrukturministern och departementet:

  – I ett läge då våra gemensamma pengar inte räcker till allt vi önskar, vilka riktlinjer finns det då för att godkänna infrastrukturprojekt i landet?

  -Tillåter riktlinjerna att man startar projekt som är sammhällsekonomiskt olönsamma? (I detta exempel med Västlänken är “nyttan” lika med minus 10 Miljarder!)

  – Vad är anledningen till att regeringen godkänner projekt som är så sammhällskonomiskt olönsamt, (Västlänken är bara ett exempel på detta)?

  – Vad finns det för möjlighet för regeringen att stoppa olönsamma projekt och bara satsa på de som ger mest nytta för pengarna?

  Slutligen skulle jag vilja nämna några kommentarer till infrastrukturministern och departementet.

  Behovet av en tågtunnel i Göteborg är enligt alla stort. Det gör dock inte, enligt min mening, att projekt som är olönsamma skall genomföras. I fallet med Västlänken så finns det flera alternativ på hur staden kan komma runt sitt problem med en “Säckstation” i Göteborgs central bla, 1) genom en rakare dragning av tunneln (slopa 2 hållplatser) eller 2) genom en “pendeltågslinga” + förstärkt gårdatunnel. Båda dessa alternativ kostar runt 10 miljarder kronor, dock är den samhällsekonomiska nyttan säkerligen också något lägre. Att de sedan skulle kunna genomföras på bråkdelen av tiden och till en betydligt lättare trafiksituation under byggnationstiden får ses som ett plus i kanten…

  Faktum är dock att genom att påverka Göteborgs kommun att välja ett mer ekonomiskt alternativ till Västlänken skulle ge en besparing på ca 10Miljarder kronor för stadskassa! Det är förvisso bara 2% av den beslutade infrastrukturplanen på ca 500Miljarder men ändå. I vårt land där tex järnvägsunderhållet är eftersatt, där vi har stora flaskhalsar, eller där vi inte har någon bra järnväg alls (tex mellan Borås och Göteborg) så gissar jag att dessa pengar skulle komma till mycket bättre användning någon annastans! Alternativet skulle vara att satsa pengarna på annan kollektivtrafik i göteborgsområdet där spårvägar, bussar, tåg och bilar skulle kunna få mycket uträttat för 10 Miljarder kronor.

  Personligen jobbar och har jag jobbat på ett par stora tekniska företag i det privat näringslivet. Gemensamt för dessa företag är att när det skall investeras i stora projekt så utreds det mycket noga hur vi får bäst utväxling på våra pengar. Största återbäring på kortast tid och till lägsta kostnad är det alla eftersträvar. Det gäller att få “most bang for the buck” så att säga. Tyvärr verkar varken kommun eller regering arbeta enligt den principen då det uppenbarligen är OK att investera i mycket olönsamma projekt. Detta medför tyvärr att får man uppfattningen att medborgarens pengar kan man göra lite som man vill med. Det är dåligt utnyttjande av de offentliga medlen och här finns säkerligen mycket att se över för ministern och departementet, både direkt och att tänka på i framtiden!