Hur Västlänken stoppas

Några korta punkter:

  • Säga upp avtalet och omförhandla
  • Inte acceptera att betala fördyringar
  • Inte acceptera att kapaciteten på 18 tåg/ timme inte uppnås
  • Inte acceptera att betala tilläggskostnader för återställning etc.
  • Stoppa bygget när luftföroreningarna överstiger gränsvärdena
  • Inte medverka till att staden stängs av för trafik
  • Staden har i praktiken redan brutit avtalet genom att inte tillföra pengar i den ordning som avtalet anger.

Västlänken går visst att stoppa

(Läs artikeln här på GP: Västlänken går visst att stoppa)

I media har det framförts åsikter om att det inte går att stoppa Västlänken eftersom processen redan har gått för långt och inte ens en ny majoritet kan stoppa den.
Det är förstås bara skrämselpropaganda, då demokratin inte känner några sådana gränser. Vill en berörd kommun inte ha Västlänken, så blir det så.
Göteborgs kommun är i synnerhet berörd, eftersom Västlänken inte bara skulle kosta en massa pengar utan även fördärva miljön, hämma handeln och utvecklingen.

Men hur kan den då stoppas, är frågan alla ställer sig och nedan beskrivs några framkomliga vägar.

  • Kommunen kan säga upp avtalet genom att inte acceptera de fördyringar och tilläggskostnader som kommer att uppstå
  • Västlänken uppfyller inte de utlovade kapacitetskraven på 18 tåg i timmen i varje riktning utan det blir bara åtta genomgående tåg plus fyra som vänder vid Korsvägen. Hur en framtida Boråsbana skulle kunna ändra på detta är oklart och ligger flera decennier fram i tiden.
  • Kommunen kan säga upp avtalet genom att inte acceptera de fördyringar och tilläggskostnader som kommer att uppstå. Vem som betalar dessa fördyringar är inte helt klart reglerat i avtalen.

Luftföroreningar överstrider gränsen

Kommunen är ansvarig för miljön och måste av det skälet stoppa bygget av Västlänken när luftföroreningarna överstiger gränsvärdena, vilket med stor sannolikhet kommer att ske. Vidare kan kommunen hindra att staden stängs av för nästan all trafik, vilket skulle hindra byggandet av Västlänken.

Staten har i praktiken redan brutit gällande avtal genom att inte tillföra pengar. Pengar från trängselskatten till Västsvenska paketet används till annat och Trafikverket tvingas i stället att låna pengar. Vem som ska betala räntan på dessa lån är oklart.

Västlänken har ännu inte vunnit laga kraft och de avtal med entreprenörer som Trafikverket har, är i praktiken ersättning för löpande kostnader. Inte ens Trafikverket skulle missa att det inte finns olika så kallade ”flyktklausuler” i avtalen.

Trängselskatten, som ska finansiera cirka hälften av kostnaderna, har hittills gett nästan sex miljarder kronor brutto och med statens bidrag med nästan lika mycket, blir det cirka tio miljarder att avsluta påbörjade projekt med, såsom Marieholmstunneln och Hisingsbron. Om det inte skulle räcka, kan man ju behålla trängselskatten något år till, innan den avskaffas i enlighet med folkomröstningen 2014.

Så visst går det att stoppa Västlänken. Det är bara en fråga om vilja och mod och det har vi gott om i vårt parti.

 

Claes Westberg (VV)

partiledare Vägvalet Göteborg

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera